Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima

NN 100/2023 (30.8.2023.), Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima

Hrvatska vatrogasna zajednica

1467

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj: 125/19 i 114/22), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O PSIHOSOCIJALNOJ ZAŠTITI, MJERILIMA I NAČINU POSTUPANJA U PRUŽANJU POMOĆI VATROGASCIMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima, (dalje u tekstu: Pravilnik), uređuje se psihosocijalna zaštita vatrogasaca na svim razinama vatrogasnih organizacija, određuju se nositelji, provedba i koordinacija psihosocijalne zaštite, propisuju se mjerila, način rada nositelja provedbe i financiranje troškova psihosocijalne zaštite vatrogascima.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. traumatski događaji ili druge visoko stresne i krizne situacije su događaji koji su iznenadni i/ili neočekivani, izvan uobičajenog ljudskog iskustva, izrazito su uznemirujući i stresni za većinu ljudi zbog gubitka kontrole nad vlastitim životom i događajima oko sebe;

2. psihološka pomoć je vanjska intervencija koja je usmjerena na stabilizaciju psihičkog stanja, ispravljanje mogućih poremećaja ili na identifikaciju i rješavanje osobnih problema;

3. socijalna pomoć su postupci i radnje kojima se stradalima i njihovim obiteljima nastoji osigurati normalne uvjete života kroz osiguranje financijskih i drugih materijalnih uvjeta da se gubitak što bezbolnije prevlada, odnosno da se socijalna sigurnost zadrži na zadovoljavajućoj razini i koja se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć, moguće stambeno zbrinjavanje, invalidsku mirovinu, školovanje djece, troškove ukopa i slično, a prava su regulirana odredbama Zakona o vatrogastvu i ostalim zakonima kojima se uređuju socijalna prava

4. psihosocijalna zaštita je skup mjera i postupaka koji se provode u cilju unapređenja i očuvanja mentalnog zdravlja, prevencije te suočavanja i prevladavanja teškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju vatrogasaca i obuhvaća psihološku pomoć vatrogascu koja se odnosi na emocionalno rasterećenje i podršku uslijed traumatskog događaja ili druge visoko stresne i krizne situacije te socijalnu pomoć koja se odnosi na socijalnu pomoć stradalim osobama, obitelj i zajednicu u kojoj živi i radi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NOSITELJI PROVEDBE, PROVEDBA I KOORDINACIJA PSIHOSOCIJALNE ZAŠTITE VATROGASCIMA

Nositelji provedbe psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice

Članak 3.

(1) Postupke pružanja psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite mora pokrenuti, provode psiholozi nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice.

(2) Prema potrebi, kao pomoć u ostvarivanju prava te provedbu socijalne pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice za slučajeve iz članka 9. stavak 1. ovog Pravilnika, uključit će se i osobe nadležne za pravne poslove Hrvatske vatrogasne zajednice i socijalni radnici kao vanjski suradnici.

(3) Postupke pružanja psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice, za slučajeve iz članka 10. stavak 3. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite može pokrenuti i kada je postupak pokrenut, provode psiholozi nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice.

(4) Prema potrebi, kao pomoć u ostvarivanju prava te provedbu socijalne pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, mogu se uključiti i osobe nadležne za pravne poslove Hrvatske vatrogasne zajednice i socijalni radnici kao vanjski suradnici, posebno nakon pogibije ili gubitaka bliskih osoba zaposlenika (članova obitelji, partnera, djece).

(5) Postupke psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice provodi stručni tim Hrvatske vatrogasne zajednice, kao nositelj provedbe psihosocijalne zaštite.

(6) Članovi stručnog tima iz stavka 5. ovog članka su psiholozi, pravnici i socijalni radnici, a voditelj stručnog tima je psiholog nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice.

(7) Odluku o imenovanju voditelja i članova stručnog tima donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

(8) Vanjske suradnike za pružanje psihosocijalne zaštite iz stavka 2. i 4. ovog članka imenuje glavni vatrogasni zapovjednik, na obrazloženi prijedlog psihologa nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice.

Provedba i koordinacija psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi
s više od 42 zaposlena

Članak 4.

(1) Postupke psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 42 i više profesionalnih vatrogasaca za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite mora pokrenuti, provode psiholozi vanjski suradnici za pružanje psihološke pomoći uz koordinaciju psihologa nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice.

(2) Prema potrebi, kao pomoć u ostvarivanju prava te provedbu socijalne pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 42 i više profesionalnih vatrogasaca za slučajeve iz članka 9. stavak 1. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite mora pokrenuti, uključit će se i osobe nadležne za pravne poslove osnivača vatrogasne postrojbe i socijalni radnici kao vanjski suradnici.

(3) Postupke pružanja psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 42 i više profesionalnih vatrogasaca, za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite može pokrenuti i kada je postupak pokrenut, provodi stručni tim javne vatrogasne postrojbe, kao nositelj provedbe psihosocijalne zaštite.

(4) Prema potrebi, kao pomoć u ostvarivanju prava te provedbu socijalne pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 42 i više profesionalnih vatrogasaca za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, mogu se uključiti i osobe nadležne za pravne poslove osnivača vatrogasne postrojbe i socijalni radnici kao vanjski suradnici, posebno nakon pogibije ili gubitaka bliskih osoba zaposlenika (članova obitelji, partnera, djece).

(5) Članovi stručnog tima iz stavka 3. i 4. ovog članka su psiholozi vanjski suradnici za pružanje psihološke pomoći, pravnici i socijalni radnici, a voditelj stručnog tima je psiholog vanjski suradnik za pružanje psihološke pomoći.

(6) Odluku o imenovanju voditelja i članova stručnog tima iz stavka 5. ovog članka donosi zapovjednik javne vatrogasne postrojbe.

(7) Vanjske suradnike za pružanje psihosocijalne zaštite iz stavka 1. i 2. ovog članka imenuje zapovjednik javne vatrogasne postrojbe.

(8) Nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice koordinira radom nositelja provedbe psihosocijalne zaštite iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka te nadzire provedbu postupka psihosocijalne zaštite.

Provedba i koordinacija psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena, vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu

Članak 5.

(1) Postupke psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena vatrogasca, vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite mora pokrenuti, provode psiholozi vanjski suradnici za pružanje psihološke pomoći uz koordinaciju psihologa nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice.

(2) Prema potrebi, kao pomoć u ostvarivanju prava te provedbu socijalne pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za slučajeve iz članka 9. stavak 1. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite mora pokrenuti, uključit će se i osobe nadležne za pravne poslove osnivača vatrogasne postrojbe i socijalni radnici kao vanjski suradnici.

(3) Postupke pružanja psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena, vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, kada se postupak psihosocijalne zaštite može pokrenuti i kada je postupak pokrenut, provodi stručni tim vatrogasne zajednice županije ili za vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, osnivači vatrogasne postrojbe, kao nositelj provedbe psihosocijalne zaštite.

(4) Prema potrebi, kao pomoć u ostvarivanju prava te provedbu socijalne pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena, vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, mogu se uključiti i osobe nadležne za pravne poslove osnivača vatrogasne postrojbe ili vatrogasne zajednice županije i socijalni radnici kao vanjski suradnici, posebno nakon pogibije ili gubitaka bliskih osoba zaposlenika (članova obitelji, partnera, djece).

(5) Članovi stručnog tima iz stavka 3. i 4. ovog članka su psiholozi vanjski suradnici za pružanje psihološke pomoći, pravnici i socijalni radnici, a voditelj stručnog tima je psiholog vanjski suradnik za pružanje psihološke pomoći.

(6) Odluku o imenovanju voditelja i članova stručnog tima iz stavka 5. ovog članka donosi županijski vatrogasni zapovjednik ili odgovorna osoba osnivača vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

(7) Vanjske suradnike za pružanje psihosocijalne zaštite iz stavka 1. i 2. ovog članka imenuje županijski vatrogasni zapovjednik ili odgovorna osoba osnivača vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

(8) Nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice koordinira radom nositelja provedbe psihosocijalne zaštite iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka te nadzire provedbu postupka psihosocijalne zaštite.

Vanjski suradnici

Članak 6.

(1) U provedbu psihosocijalne zaštite mogu biti uključeni vanjski suradnici – psiholog koji ima priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti i koji ima iskustva u pružanju psihološke pomoći nakon kriznih događaja te vanjski suradnici – socijalni radnik koji ima priznato pravo na obavljanje socijalnog rada i koji ima iskustva u suradnji s javnim službama i rješavanju problema iz područja djelatnosti socijalnog rada.

(2) Vanjski suradnici za pružanje psihološke pomoći i socijalne pomoći imaju pravo na naknadu koji utvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik posebnim pravnim aktom.

(3) Popis imenovanih vanjskih suradnika iz stavka 1. ovog članka evidentira i ažurira nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice i objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 7.

Svi imenovani članovi stručnih timova kao nositelji provedbe psihosocijalne zaštite, dužni su se ponašati u skladu s pravilima struke, profesionalno i etički promicati dostojanstvo i integritet, poštivati prava i vrijednosti uvažavanja različitosti i primjenu antidiskriminacijskih ponašanja prema osobama s kojima dolaze u kontakt i surađuju.

Psihološka edukacija

Članak 8.

(1) Nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice je nositelj psihološke edukacije vezano uz kontinuirani razvoj profesionalnih kompetencija nositelja provedbe psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite te utvrđuje, međuresorno surađuje i planira stručne potrebe nositelja provedbe psihosocijalne zaštite.

(2) U okviru plana i programa psihološke edukacije kontinuirano će se usavršavati zapovjednici/čelnici vatrogasnih organizacija i osobe koje se ovlaste iz članka 10. ovog Pravilnika.

III. MJERILA I NAČIN RADA NOSITELJA PROVEDBE PSIHOSOCIJALNE ZAŠTITE VATROGASACA

Članak 9.

(1) Postupak psihosocijalne zaštite vatrogascu koji je u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti posredno ili neposredno sudjelovao u traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i kriznoj situaciji koji uključuje pružanje psihološke pomoći i socijalne pomoći, obavezno se pokreće u roku unutar 24 do 96 sati od nastanka događaja u slučajevima:

1. smrtnog stradavanja vatrogasca

2. teškog stradavanja vatrogasca.

(2) Postupak psihološke pomoći u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima koji su u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti posredno ili neposredno sudjelovali u traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i kriznoj situaciji, obavezno se pokreće u roku unutar 24 do 96 sati od nastanka događaja u slučajevima:

1. svjedočenja smrti ili teškom stradavanju kolege vatrogasca

2. ozbiljne životne ugroženosti

3. svjedočenja smrti ili teškog stradavanja članova obitelji

4. svjedočenja smrti ili teškog stradavanja djece.

(3) Postupak psihološke pomoći zaštite vatrogasaca može se pokrenuti u roku unutar 24 do 96 sati od nastanka događaja ili dobivanja saznanja u slučajevima:

1. osobnog gubitka članova obitelji koji ometaju profesionalno funkcioniranje pojedinca

2. stanja kroničnog stresa te značajnim psihofizičkim opterećenjima vezanim uz obavljanje vatrogasne djelatnosti

3. poteškoća u profesionalnom funkcioniranju kod obavljanja vatrogasne djelatnosti (npr. poteškoće u komunikaciji, učestali konflikti, učestala bolovanja, značajne promjene u rezultatima rada i osobnom pristupu prema izvršavanju zadataka).

(4) Psihosocijalna zaštita zbog događaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se omogućiti i članovima obitelji vatrogasca.

(5) Psihosocijalna zaštita omogućit će se i vatrogascu koji se nalazi na bolničkom liječenju zbog događaja iz stavka 1. ovoga članka.

Pokretanje i tijek postupka psihosocijalne zaštite

Članak 10.

(1) Postupanja iz psihosocijalne zaštite za događaj iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika pokreće nadležni zapovjednik/čelnik vatrogasne organizacije ili osoba koju on ovlasti, ovisno o okolnostima, usmenom ili pisanom obavijesti nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatske vatrogasne zajednice posredno preko Državnog vatrogasnog operativnog centra 193.

(2) Postupanja iz psihološke pomoći za događaj iz članka 9. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika pokreće nadležni zapovjednik/čelnik vatrogasne organizacije ili osoba koju on ovlasti, ovisno o okolnostima, usmenom ili pisanom obavijesti nadležnom psihologu s kojim imaju ugovorenu obvezu i o tome informaciju na znanje dostavlja nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatske vatrogasne zajednice posredno preko Državnog vatrogasnog operativnog centra 193.

(3) Postupak psihološke pomoći može zatražiti i vatrogasac osobno, usmenom ili pisanom obavijesti nadležnom zapovjedniku/čelniku vatrogasne organizacije ili nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 11.

(1) Po primitku obavijesti iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika, nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice određuje nositelja provedbe te organizira primjeren način pružanja psihosocijalne zaštite.

(2) Nositelj provedbe psihosocijalne zaštite iz stavka 1. ovog članka odmah uspostavlja kontakt s zapovjednikom/čelnikom vatrogasne organizacije i posredno s zapovjednikom/voditeljem koji je neposredno sudjelovao na mjestu događaja i/ili vatrogasnoj intervenciji.

(3) Po primitku obavijesti iz članka 10. stavka 2., nadležni psiholog kao nositelj provedbe psihološke pomoći odmah uspostavlja kontakt s zapovjednikom/čelnikom vatrogasne organizacije i posredno s zapovjednikom/voditeljem koji je neposredno sudjelovao na mjestu događaja i/ili vatrogasnoj intervenciji.

Članak 12.

U postupku psihološke pomoći nositelji provedbe psihosocijalne zaštite mogu provoditi i/ili predlagati jednu ili više sljedećih mjera:

– individualni i/ili grupni savjetodavni rad

– grupe podrške i rasterećenja

– psihoedukaciju

– psihološke krizne intervencije

– prijedlog mjera za poboljšanje psihosocijalne klime u radnoj okolini

– psihologijsku obradu i opservaciju zaposlenika

– mišljenje i prijedlog za upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled.

Izvještavanje o provedenom postupku psihosocijalne zaštite

Članak 13.

(1) O provedenim postupcima iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, nositelj provedbe psihosocijalne zaštite i psihološke pomoći podnosi pisano izvješće, s preporukom za daljnje postupanje i dostavlja ga nadležnom zapovjedniku/čelniku vatrogasne organizacije i glavnom vatrogasnom zapovjedniku na znanje.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o događaju radi kojeg je pokrenut postupak psihosocijalne zaštite, broju i imenima sudionika postupka, psihologu nositelju provedbe psihosocijalne zaštite koji je proveo postupak te ostalim sudionicima provedbe psihosocijalne zaštite, provedenim mjerama iz članka 13. ovog Pravilnika te preporukama za daljnje postupanje, dok se svi podaci o sudionicima, tijeku i sadržaju postupka psihosocijalne zaštite smatraju povjerljivim podacima koji se ne navode u izvješću, a psiholog ih može davati samo i isključivo uz pristanak uključenih osoba.

(3) Kada zbog potrebe postupak psihosocijalne zaštite provodi vanjski suradnik – psiholog, on pisanim putem podnosi izvješće o provedenom postupku nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatske vatrogasne zajednice kao koordinatoru, koja na temelju tog izvješća sastavlja izvješće iz stavka 1. ovoga članka i dostavlja ga nadležnom zapovjedniku/čelniku vatrogasne organizacije i glavnom vatrogasnom zapovjedniku na znanje.

Članak 14.

Kada je postupak psihosocijalne zaštite pokrenut na osobni zahtjev vatrogasca, nositelj provedbe psihosocijalne zaštite nije dužan podnijeti izvješće o poduzetim mjerama iz članka 14. stavak 1. ovoga Pravilnika, osim ako utvrdi značajne promjene kod osobe koje mogu štetiti obavljanju posla odnosno daljnjem osobnom i/ili profesionalnom funkcioniranju vatrogasca.

Članak 15.

(1) Podaci odnosno saznanja dobivena tijekom provođenja postupaka psihosocijalne zaštite povjerljivi su podaci, zaštićeni u skladu s posebnim propisima psihološke struke.

(2) Prilikom provođenja postupka psihosocijalne zaštite psiholog će voditi računa o povjerljivosti i poštovati prava sudionika postupka na vlastite tajne i intimu te poduzimati nužne mjere opreza da taj aspekt odnosa ni sa čime ne bude povrijeđen.

(3) U pisanim i usmenim izvješćima, konzultacijama i slično, psiholog će priopćavati samo nužne podatke zbog kojih je profesionalni odnos uspostavljen.

(4) Povjerljive podatke iz stavka 1. ovoga članka, psiholog može davati samo i isključivo uz pristanak osoba uključenih u postupak psihosocijalne zaštite.

Članak 16.

(1) Po započetom postupku i tijekom provođenja postupaka psihosocijalne zaštite sudjelovanje vatrogasaca u sustavu vatrogastva je obavezno.

(2) U slučaju da vatrogasac neopravdano izostaje ili odbija sudjelovati u pokrenutom postupku propisanim ovim Pravilnikom, nositelj provedbe psihosocijalne zaštite, može nadležnom zapovjedniku/čelniku vatrogasne organizacije predložiti njegovo upućivanje na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled.

(3) Vatrogasca koji odbije psihološku pomoć može se uputiti na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled ako se kod njega uoče promjene zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti koje predstavljaju kontraindikaciju za obavljanje poslova vatrogasca sukladno propisu koji uređuje poslove s posebnim uvjetima rada.

IV. FINANCIRANJE TROŠKOVA PSIHOSOCIJALNE ZAŠTITE VATROGASCIMA

Članak 17.

(1) Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice koja se pokreće sukladno članku 9. ovog Pravilnika, financira Hrvatska vatrogasna zajednica.

(2) Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju 42 i više profesionalnih vatrogasca za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika financira Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno tko je zapovjedio ili naložio izlazak na vatrogasnu intervenciju.

(3) Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima javnih vatrogasnih postrojbi koje zapošljavaju do 42 zaposlena, vatrogascima dobrovoljnih vatrogasnih društava, za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, financira Hrvatska vatrogasna zajednica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovisno tko je zapovjedio ili naložio izlazak na vatrogasnu intervenciju.

(4) Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, za slučajeve iz članka 9. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika, financira Hrvatska vatrogasna zajednica ili osnivač vatrogasne postrojbe ovisno tko je zapovjedio ili naložio izlazak na vatrogasnu intervenciju.

(5) Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika, financira javna vatrogasna postrojba koja zapošljava 42 i više profesionalnih vatrogasaca, a za ostale javne vatrogasne postrojbe i postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, županijska vatrogasna zajednica.

(6) Psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima za slučajeve iz članka 9. stavak 3. ovog Pravilnika za profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu financira osnivač vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Hrvatska vatrogasna zajednica mora osigurati psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima zaposlenicima Hrvatske vatrogasne zajednice sukladno ovom Pravilniku u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Javne vatrogasne postrojbe i županijske vatrogasne zajednice moraju osigurati psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima, sukladno ovom Pravilniku, u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Osnivač profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu mora osigurati psihološku pomoć te prema potrebi i socijalnu pomoć u okviru pružanja psihosocijalne zaštite vatrogascima, sukladno ovom Pravilniku, u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 19.

(1) Nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice najmanje jednom godišnje u obvezi je dostaviti izvješće o radu glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a prema potrebi i na traženje glavnog vatrogasnog zapovjednika i češće.

(2) Na inicijativu nadležne unutarnja ustrojstvene jedinice Hrvatske vatrogasne zajednice, svi nositelji provedbe psihosocijalne pomoći sastaju se najmanje jednom godišnje na stručnim sastancima radi razmjene profesionalnih iskustava kao i prijedloga za poboljšanje rada, a prema potrebi mogu se sastajati i češće.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-03/03
Urbroj: 444-03-01-23-2
Zagreb, 28. kolovoza 2023.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.