Odluka o izmjeni Odluke o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama

NN 95/2023 (18.8.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama

Hrvatska narodna banka

1428

Na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIKUPLJANJU GRANULARNIH PODATAKA O KREDITIMA I KREDITNOM RIZIKU I PODATAKA O NEKRETNINAMA

Članak 1.

U Odluci o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama (»Narodne novine«, br. 72/2022.) u članku 8. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 30. rujna 2023., najkasnije do 11. prosinca 2023.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 257-091/08-23/BV

Zagreb, 3. kolovoza 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.