Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima

NN 97/2023 (25.8.2023.), Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1440

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

I.

Policijskim službenicima srednje stručne spreme, raspoređenim na radna mjesta srednje stručne spreme sukladno Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22., 149/22. i 26/23.), određuje se isplata dodatka na plaću i to:

– u visini od 10 % za policijske službenike koji imaju osnovni koeficijent u rasponu 0,8 – 1,135 i dodatke iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe o plaćama policijskih službenika utvrđene u visini od 20, 23 ili 25 %

– u visini od 5 % za policijske službenike koji imaju osnovni koeficijent u rasponu 0,8 – 1,164 i dodatke iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe o plaćama policijskih službenika utvrđene u visini od 30, 35 ili 40 %.

II.

Službenicima pravosudne policije određuje se isplata dodatka na plaću i to:

– u visini od 10 % za službenike pravosudne policije raspoređene na radna mjesta mlađi pravosudni policajac, pravosudni policajac, pravosudni policajac – instruktor, stariji pravosudni policajac, stariji pravosudni policajac – instruktor, stariji pravosudni policajac – dežurni, pravosudni policajac – vozač pratitelj

(obuhvaćena radna mjesta za koja je utvrđen koeficijent složenosti poslova od 0,886 do 1,067)

– u visini od 5 % za službenike pravosudne policije raspoređene na radna mjesta nadzornik pravosudne policije, nadzornik pravosudne policije – instruktor, viši nadzornik pravosudne policije, nadzornik pravosudne policije – dežurni, viši nadzornik pravosudne policije – instruktor, viši nadzornik pravosudne policije – dežurni

(obuhvaćena radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova od 1,067 do 1,130).

III.

Službenicima Ministarstva financija, Porezne uprave raspoređenim na radna mjesta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, broj 78/17.) i službenicima Ministarstva financija, Carinske uprave raspoređenim na radna mjesta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (»Narodne novine«, broj 78/17.), određuje se isplata dodatka na plaću i to:

– u visini od 10 %

a) za službenike Porezne uprave koji imaju osnovni koeficijent 1,067 i dodatke iz članaka 3. i 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave utvrđene u visini od 5 ili 10 % i

b) za službenike Carinske uprave koji imaju osnovni koeficijent 0,873 i dodatke iz članka 3. stavka 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike utvrđene u visini od 20, 22 ili 25 %

– u visini od 5 %

a) za službenike Porezne uprave koji imaju osnovni koeficijent 1,164 i dodatke iz članaka 3. i 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave utvrđene u visini od 5 ili 10 % i

b) za službenike Carinske uprave koji imaju osnovni koeficijent u rasponu 1,088 – 1,166 i dodatke iz članka 3. stavka 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike utvrđene u visini od 10 ili 15 %.

IV.

Državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, osim službenicima iz točaka I. – III. ove Odluke, raspoređenim na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 1,867, određuje se isplata dodatka na plaću i to:

– ako nemaju pravo na dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada odnosno dodatak za specifičnost poslova ili drugi dodatak utvrđen posebnim propisom ili sporazumom, određuje se isplata dodatka u visini od 10 %

– ako imaju pravo na dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada, odnosno dodatak za specifičnost poslova ili drugi dodatak utvrđen posebnim propisom ili sporazumom u iznosu manjem od 10 %, određuje se isplata dodatka na plaću u visini razlike do 10 %.

V.

Dodatak na plaću iz točaka I. – IV. ove Odluke obračunava se na osnovnu bruto plaću uvećanu za privremeni dodatak iz Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (»Narodne novine«, broj 65/23.).

VI.

Ako su državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta na kojima, bez dodatka iz ove Odluke, ne ostvaruju Zakonom propisani iznos minimalne plaće, dodatak iz točaka I. – IV. ove Odluke isplaćuje se na iznos minimalne plaće.

VII.

Ova Odluka ne odnosi se na:

– državne službenike i namještenike u pravosudnim tijelima

– državne službenike koji imaju pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta u skladu s člancima 26.c, 26.d i 26.g Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.).

VIII.

Dodatak na plaću iz ove Odluke isplaćivat će do dana ostvarivanja plaće prema uredbi kojom će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

IX.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

X.

Ova Odluka primjenjuje se počevši s plaćom za kolovoz 2023., koja se isplaćuje u rujnu 2023.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/330

Urbroj: 50301-21/32-23-2

Zagreb, 24. kolovoza 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.