Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 101/2023 (1.9.2023.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1474

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21 i 83/23), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. kolovoza 2023. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)Opskrbna naknada
[€/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon0,2115960,1244684,645
Srednji napon0,1986430,1168494,645
Niski naponCrveni0,1941100,1141824,645
Bijeli0,2228180,1310704,645
Plavi0,1935214,645
Žuti0,1514510,000

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada
[kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon1,59430,937835,0
Srednji napon1,49670,880435,0
Niski naponCrveni1,46250,860335,0
Bijeli1,67880,987535,0
Plavi1,458135,0
Žuti1,14110,0

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)Opskrbna naknada
[€/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon0,2404540,1414434,645
Srednji napon0,2257350,1327894,645
Niski naponCrveni0,2205850,1297504,645
Bijeli0,2532090,1489424,645
Plavi0,2199084,645
Žuti0,1721020,000

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada
[kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon1,81171,065735,0
Srednji napon1,70081,000535,0
Niski naponCrveni1,66200,977635,0
Bijeli1,90781,122235,0
Plavi1,656935,0
Žuti1,29670,0


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2023.

Klasa: 391-35/23-01/2
Urbroj: 371-06-23-16
Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.