Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1531

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97., 128/99. i 66/01.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PROIZVODA U TRGOVINI NA MALO

I.

Ovom Odlukom određuje se najviša razina cijene određenih proizvoda u trgovini na malo radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe potrošača određenim proizvodima u trgovini na malo na području Republike Hrvatske.

II.

Proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

1. jestivo suncokretovo ulje po litri

2. UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri

3. bijeli kristalni šećer po kilogramu

4. brašno tip T-550 glatko po kilogramu

5. brašno tip T-400 oštro po kilogramu

6. svinjsko mljeveno upakirano meso (pakirano u kontroliranoj atmosferi) po kilogramu

7. pile cijelo po kilogramu

8. jogurt, čašica i bočica 180 grama/200 grama

9. polutvrdi sir Gouda blok za narezivanje po kilogramu

10. riža dugo zrno po kilogramu

11. špageti 500 grama

12. svježa jaja razred M, kavezni uzgoj 10 komada

13. svinjski vrat bez kosti po kilogramu

14. hrenovke pileće/pureće, pakiranje po kilogramu

15. hamburger slanina po kilogramu

16. mrkva u rinfuzi po kilogramu

17. šareni grah u rinfuzi po kilogramu

18. pasirana rajčica tetrapak 500 mililitara

19. limun u rinfuzi po kilogramu

20. jabuka »Gala« u rinfuzi po kilogramu

21. mliječna čokolada tabla, bez dodataka u pakiranju od 80 do 100 grama

22. sirup sa šećerom po litri

23. pasta za zube 125 mililitara

24. gel za tuširanje muški i ženski 250 mililitara

25. šampon od jedne litre

26. toaletni papir troslojni 10 rola

27. higijenski ulošci standardni po komadu

28. pelene standardne po komadu

29. krumpir pet kilograma

30. juneći vrat s kostima po kilogramu.

III.

Najviša maloprodajna cijena za jestivo suncokretovo ulje po litri, ne smije prelaziti cijenu od 1,72 eura.

IV.

Najviša maloprodajna cijena UHT mlijeka s 2,8 % mliječne masti po litri, ne smije prelaziti cijenu od 1,03 eura.

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavka 1. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 10 %.

V.

Najviša maloprodajna cijena bijelog kristalnog šećera po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 1,33 eura.

VI.

Najviša maloprodajna cijena za brašno tip T-550 glatko po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 0,80 eura.

Najviša maloprodajna cijena za brašno tip T-400 oštro po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 0,83 eura.

VII.

Najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju po kilogramu (pakirano u kontroliranoj atmosferi), ne smije prelaziti cijenu od 4,11 eura.

VIII.

Najviša maloprodajna cijena cijelog pileta, ne smije prelaziti cijenu od 3,32 eura po kilogramu.

IX.

Najviša maloprodajna cijena jogurta, čašica i bočica, 180 grama/200 grama, ne smije prelaziti cijenu od 0,49 eura.

X.

Najviša maloprodajna cijena polutvrdog sira Gouda blok za narezivanje, ne smije prelaziti cijenu od 6,49 eura po kilogramu.

XI.

Najviša maloprodajna cijena riže dugo zrno, ne smije prelaziti cijenu od 2,29 eura po kilogramu.

XII.

Najviša maloprodajna cijena špageta od 500 grama ne smije prelaziti cijenu od 1,09 eura.

XIII.

Najviša maloprodajna cijena svježih jaja razred M, kavezni uzgoj 10 komada, ne smije prelaziti cijenu od 2,45 eura.

XIV.

Najviša maloprodajna cijena svinjskog vrata bez kosti, ne smije prelaziti cijenu od 5,49 eura po kilogramu.

XV.

Najviša maloprodajna cijena hrenovki pilećih/purećih, ne smije prelaziti cijenu od 2,69 eura za pakiranje od jednog kilograma.

XVI.

Najviša maloprodajna cijena hamburgera slanine, ne smije prelaziti cijenu od 6,99 eura po kilogramu.

XVII.

Najviša maloprodajna cijena mrkve u rinfuzi, ne smije prelaziti cijenu od 0,89 eura po kilogramu.

XVIII.

Najviša maloprodajna cijena šarenog graha u rinfuzi, ne smije prelaziti cijenu od 1,99 eura po kilogramu.

XIX.

Najviša maloprodajna cijena pasirane rajčice, tetrapak 500 mililitara, ne smije prelaziti cijenu od 1,09 eura.

XX.

Najviša maloprodajna cijena limuna u rinfuzi, ne smije prelaziti cijenu od 1,49 eura po kilogramu.

XXI.

Najviša maloprodajna cijena jabuke »Gala« u rinfuzi, ne smije prelaziti cijenu od 1,39 eura po kilogramu.

XXII.

Najviša maloprodajna cijena mliječne čokolade tabla, bez dodataka u pakiranju od 80 do 100 grama ne smije prelaziti cijenu od 1,29 eura za 100 grama.

XXIII.

Najviša maloprodajna cijena za sirup sa šećerom od jedne litre, ne smije prelaziti cijenu od 2,99 eura.

XXIV.

Najviša maloprodajna cijena paste za zube 125 mililitara, ne smije prelaziti cijenu od 2,99 eura.

XXV.

Najviša maloprodajna cijena gela za tuširanje muškog i ženskog 250 mililitara, ne smije prelaziti cijenu od 2,99 eura.

XXVI.

Najviša maloprodajna cijena šampona od jedne litre, ne smije prelaziti cijenu od 3,49 eura.

XXVII.

Najviša maloprodajna cijena toaletnog papira troslojni 10 rola, ne smije prelaziti cijenu od 2,99 eura.

XXVIII.

Najviša maloprodajna cijena higijenskih uložaka, standardnih, ne smije prelaziti cijenu od 0,25 eura po komadu.

XXIX.

Najviša maloprodajna cijena pelena, standardnih, ne smije prelaziti cijenu od 0,30 eura po komadu.

XXX.

Najviša maloprodajna cijena krumpira za pet kilograma, ne smije prelaziti cijenu od 3,99 eura.

XXXI.

Najviša maloprodajna cijena junećeg vrata s kostima, ne smije prelaziti cijenu od 6,99 eura po kilogramu.

XXXII.

Maloprodajne cijene za proizvode iz točaka III. – XXXI. ove Odluke, neće se smatrati cijenom koja se primjenjuje prilikom provođenja posebnih oblika prodaje u smislu članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 19/22. i 59/23.), već cijenom u redovnoj prodaji.

XXXIII.

Ova Odluka odnosi se na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost trgovine na malo na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: gospodarski subjekti).

Gospodarski subjekti iz stavka 1. ove točke obvezni su odrediti cijenu za proizvode iz točke II. ove Odluke najviše do razine maloprodajne cijene sukladno točkama III. – XXXI. ove Odluke i marže sukladno točki IV. stavku 2. ove Odluke.

XXXIV.

Kako bi se osigurala pravovremena obaviještenost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda iz točke II. ove Odluke, gospodarski subjekti uz maloprodajnu cijenu stječu pravo istaknuti i vizualnu identifikacijsku oznaku navedenu u Prilogu I., koja je sastavni dio ove Odluke.

Vizualna identifikacijska oznaka iz stavka 1. ove točke ističe se na jasan i vidljiv način na mjestu gdje je istaknuta maloprodajna cijena za određeni proizvod.

XXXV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 104/22., 5/23., 31/23. i 37/23.).

XXXVI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. rujna 2023.

Klasa: 022-03/23-04/361

Urbroj: 50301-05/14-23-2

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

VIZUALNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA