Odluka o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404)

NN 108/2023 (20.9.2023.), Odluka o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404)

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1556

Na temelju stavka 11. članka 8. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOG PROGRAMA ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA ZA ZANIMANJE FARMACEUTSKI TEHNIČAR/FARMACEUTSKA TEHNIČARKA (240404)

I.

Nastavnim planom i okvirnim programom za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) objavljenim u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, posebno izdanje, broj 12, Zagreb, prosinac 1997., donesen je Nastavni plan i okvirni program za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka.

II.

Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) u dijelu koji se odnosi na izmjene kadrovskih uvjeta u nastavnim predmetima Osnove zdravstvene struke, Uvod u laboratorijski rad, Opća kemija, Organska kemija, Analitička kemija, Medicinska mikrobiologija, Bio­kemija, Farmaceutska kemija s farmakologijom, Prirodna ljekovita sredstva, Kemija prehrane i Industrijska proizvodnja lijekova.

III.

Sastavni dio ove Odluke su izmjene i dopune Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) iz točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/22-05/00024
Urbroj: 533-05-23-0005
Zagreb, 5. rujna 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

IZMJENE I DOPUNE NASTAVNOG PLANA I OKVIRNOG PROGRAMA ZA PODRUČJE ZDRAVSTVA ZA ZANIMANJE FARMACEUTSKI TEHNIČAR/FARMACEUTSKA TEHNIČARKA (240404)

KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba
Osnove zdravstvene struke• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• doktor medicine s položenim stručnim ispitom

• doktor medicine

• magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• magistar sestrinstva

Uvod u laboratorijski rad

• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar kemije

• magistar edukacije kemije

• magistar fizike i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• magistar biologije

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• magistar medicinske biokemije

• magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine

• magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike

• magistar sanitarnog inženjerstva

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

• magistar inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar eksperimentalne biologije

• magistar molekularne biologije

• magistar ekologije i zaštite prirode

• strukovni učitelji

• sveučilišni prvostupnik biomedicinsko-laboratorijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• sveučilišni prvostupnik kemije

• sveučilišni prvostupnik primijenjene kemije

• sveučilišni prvostupnik inženjer kemijskog inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik biologije i kemije

• sveučilišni prvostupnik inženjer biotehnologije

• sveučilišni prvostupnik sanitarnog inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik biotehnologije i istraživanja lijekova

• sveučilišni prvostupnik biologije

• sveučilišni prvostupnik molekularne biologije

• sveučilišni prvostupnik zaštite okoliša

• farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka s najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Opća kemija

• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije

• magistar kemije

• magistar edukacije kemije

• magistar fizike i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• magistar inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar sanitarnog inženjerstva

• magistar medicinske biokemije

• magistar biokemije

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

Organska kemija

• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije

• magistar kemije

• magistar edukacije kemije

• magistar fizike i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• magistar inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar sanitarnog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar medicinske biokemije

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

Analitička kemija

• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• profesor kemije

• magistar kemije

• magistar edukacije kemije

• magistar fizike i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• diplomirani inženjer kemije

• diplomirani inženjer biotehnologije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• magistar inženjer biotehnologije

• magistar inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine

• magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• magistar sanitarnog inženjerstva

• magistar medicinske biokemije

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

• magistar biotehnologije u medicini

Medicinska mikrobiologija• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• doktor medicine, specijalist mikrobiolog

• doktor medicine s položenim stručnim ispitom

• doktor medicine

• magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine

• magistar sanitarnog inženjerstva

• magistar medicinske biokemije

• strukovni učitelji

• medicinsko-laboratorijski inženjer

• sanitarni inženjer

• sveučilišni prvostupnik biomedicinsko-laboratorijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• sveučilišni prvostupnik sanitarnog inženjerstva

Biokemija

• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar kemije

• magistar edukacije kemije

• magistar fizike i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• diplomirani inženjer medicinske biokemije

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• profesor kemije

• diplomirani inženjer kemije

• diplomirani inženjer biotehnologije

• magistar inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar medicinske biokemije

• magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

Farmaceutska kemija s farmakologijom• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

• strukovni učitelji• sveučilišni prvostupnik biotehnologije i istraživanja lijekova
Prirodna ljekovita sredstva• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

• magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine

• magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike

Kemija prehrane• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

• magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine

• magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike

• magistar sanitarnog inženjerstva

• magistar nutricionizma

• magistar nutricionizma i znanosti o hrani

• magistar kliničkog nutricionizma

• magistar inženjer prehrambenog inženjerstva

Industrijska proizvodnja lijekova• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar farmacije s položenim stručnim ispitom

• magistar farmacije

• magistar istraživanja i razvoja lijekova

• magistar procesnog inženjerstva