Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

NN 111/2023 (27.9.2023.), Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

Vlada Republike Hrvatske

1586

Na temelju članka 50.a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O DODJELI SREDSTAVA ZA FISKALNU ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. za jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Iznos sredstava iz stavka 1. ove točke utvrđuje se prema Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23.).

II.

Iznos sredstava iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u eurima kako slijedi:

Naziv Općine / Grada – Korisnik sredstavaID ŽupUkupan broj upisane djece u javnim vrtićima po osnivačima (članak 4. Uredbe)Ukupni troškovi javnih
vrtića 2022. (članak 4. Uredbe)
Prosječna cijena smještaja po djetetu godišnjeProsječna cijena smještaja po djetetu mjesečnoUkupan broj upisane djece u javnim
vrtićima na području JLS
Ukupan broj upisane djece u privatnim vrtićima na području JLSPostotni udio po djetetu (članak 3. stavak 1.)Postotni udio po djetetu na otoku ili na brdsko-planinskom
području (članak 3. stavak 3.)
UKUPNO sredstva za
fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisnicima sredstava za javne i privatne vrtiće – godišnje
UKUPNO sredstva za
fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisnicima sredstava za javne i privatne vrtiće – mjesečno
ANDRIJAŠEVCI1661218.8703.5882996137,5080.8636.739
ANTUNOVAC14011525,00101.6318.469
BABINA GREDA1674225.1853.0432547450,00130.79510.900
BAKAR8182786.0974.319360182776,2557.2234.769
BALE – VALLE18576,2500
BARBAN1869321.9814.6663896912,5030.4892.541
BARILOVIĆ458229.9203.9643305831,2564.0725.339
BAŠKA8546,257,1900
BAŠKA VODA1758157.8332.721227586,2512.8141.068
BEBRINA12043,7500
BEDEKOVČINA2178543.0463.05125417825,00157.30813.109
BEDENICA1031,2500
BEDNJA558205.8613.5492965837,5043,1388.4197.368
BELI MANASTIR14297773.8762.60621729737,50393.71132.809
BELICA2063205.6603.264272635831,25133.66711.139
BELIŠĆE143491.144.0493.27827324331,25408.95534.080
BENKOVAC13237913.1653.85332123731,25261.81121.818
BEREK78850,0014.1401.178
BERETINEC553123.1802.324194537725,00114.8889.574
BIBINJE1354198.4633.675306544918,7568.2705.689
BILICE15018,7500
BILJE14160440.1912.75122916031,25176.75014.729
BIOGRAD NA MORU13221884.4144.0023332216,2548.8274.069
BISKUPIJA15050,0057,5000
BISTRA1202712.5383.52729420212,5089.2597.438
BIZOVAC146537,5000
BJELOVAR75271.887.0783.58129852762918,75766.21163.851
BLATO1987253.3842.912243875218,7521,56105.9518.829
BOGDANOVCI162043,7500
BOL1787339.0383.897325876,257,1922.1051.842
BOROVO1685254.5552.9952508543,75131.45810.955
BOSILJEVO4031,2500
BOŠNJACI16181843,7527.8382.320
BRCKOVLJANI1014331,25157.97013.164
BRDOVEC13301.102.3833.3412783309712,50188.68115.723
BRELA1739128.6593.299275396,258.617718
BRESTOVAC11202043,7550,3135.5712.964
BREZNICA566227.2073.4432876631,2572.9096.076
BREZNIČKI HUM5031,2500
BRINJE933120.4643.6503043350,0057,5067.0775.590
BROD MORAVICE8101031,2535,9412.7041.059
BRODSKI STUPNIK124337,5000
BRTONIGLA – VERTENEGLIO1868339.3264.9904166812,5030.0482.504
BUDINŠČINA272317.6474.4123687231,2535,9491.4687.622
BUJE – BUIE18209911.5244.36136320912,5092.3527.696
BUKOVLJE12031,2500
BUZET18227818.5853.6063012276,2550.1534.179
CERNA1605137,5067.6075.634
CERNIK127043,7550,3100
CEROVLJE183725,0028,7500
CESTICA5016037,50212.10017.675
CETINGRAD4202050,0035.3502.946
CISTA PROVO17050,0057,5000
CIVLJANE15050,0057,5000
CRES8103642.0226.2335191036,257,1926.1702.181
CRIKVENICA83261.539.3464.7223923266,2572.0266.002
CRNAC101750,0000
ČABAR874351.3164.7483967425,0028,7575.2076.267
ČAČINCI107243,7500
ČAĐAVICA10143460.5953.2212685450,00236.84519.737
ČAGLIN11151543,7523.1981.933
ČAKOVEC201.0654.248.7103.9893251.0653026,25302.02225.168
ČAVLE82431.021.8024.20535024312,5014,38123.48210.290
ČAZMA7248651.6872.62821924831,25273.96322.830
ČEMINAC1445187.2604.1613474537,5059.6534.971
ČEPIN14178196.4991.1049217831,25196.63416.386
DARDA14149464.1053.11526014943,75230.43819.203
DARUVAR74271.456.5363.41128442725,00377.36131.447
DAVOR126816.505243206843,75105.1668.764
DEKANOVEC20031,2500
DELNICE8115410.9243.57329811518,7521,5687.6577.305
DESINIĆ263128.4242.0381706343,7597.4338.119
DEŽANOVAC7181.3017261850,0031.8152.651
DICMO1767124.4211.8571556731,2535,9485.1167.093
DOBRINJ8386,257,1900
DOMAŠINEC2007937,50104.7248.727
DONJA DUBRAVA2090318.8623.5432956037,50119.3069.942
DONJA MOTIČINA141850,0000
DONJA STUBICA2159652.5404.10434215918,75105.3878.782
DONJA VOĆA5050,0000
DONJI ANDRIJEVCI12037,5000
DONJI KRALJEVEC20132370.7262.80923413225,00116.6559.721
DONJI KUKURUZARI3050,0000
DONJI LAPAC9111150,0057,5022.3591.863
DONJI MIHOLJAC14360869.4532.41520124131,25464.63238.719
DONJI VIDOVEC203037,5000
DRAGALIĆ121943,7500
DRAGANIĆ4031,2500
DRAŽ1401950,0033.5832.799
DRENOVCI1626267450,00176.75014.729
DRENJE1450,0000
DRNIŠ153001.138.3573.79531624725,00303.49125.291
DRNJE60247006131,2567.3865.615
DUBRAVA1116260.7342.24818711637,50153.77312.814
DUBRAVICA104431,2548.6064.051
DUBROVAČKO PRIMORJE1960188.7963.1472626018,7521,5645.7343.811
DUBROVNIK191.7236.615.8193.8403201.723906,25400.56033.380
DUGA RESA43911.180.0283.01825135818,75288.32324.027
DUGI RAT17220601.4482.73422822012,5097.2138.101
DUGO SELO13651.725.0604.72639236531512,50300.47525.040
DUGOPOLJE17012,5014,3800
DVOR334133.8893.9383283450,0060.0955.008
ĐAKOVO143501.224.4453.49829235019831,25605.36950.447
ĐELEKOVEC6200741.0833.7053062031,25275.95122.996
ĐULOVAC73663.2081.7561463650,0063.6305.303
ĐURĐENOVAC1486123.8321.4401208643,75133.00411.084
ĐURĐEVAC6298947.3213.17926529825,00263.35821.946
ĐURMANEC286299.3333.4812908625,0028,7587.4037.284
ERDUT1409643,75148.47012.373
ERNESTINOVO1472221.5103.0772567231,2579.5386.628
ERVENIK15050,0057,5000
FARKAŠEVAC150202.0954.0423375043,7577.3286.444
FAŽANA – FASANA1895489.8185.15643095366,2528.9432.412
FERDINANDOVAC648172.5893.5963004843,7574.2356.186
FERIČANCI1403637,5047.7233.977
FUNTANA – FONTANE18436,2500
FUŽINE836221.6986.1585133618,7521,5627.4402.287
GALOVAC13031,2500
GARČIN1274239.1703.2322697437,5098.0968.175
GAREŠNICA73041.263.3794.15634626737,50402.99033.583
GENERALSKI STOL43343,7500
GLINA3148451.4093.05025414850,00261.59021.799
GOLA610643,7500
GORIČAN2007731,2585.0617.088
GORJANI1451132.9932.6082175143,7578.8756.573
GORNJA RIJEKA64198.7862.4092014143,7563.4095.284
GORNJA STUBICA2110369.2803.35728011031,25121.51610.126
GORNJA VRBA12037,5000
GORNJI BOGIĆEVCI12050,0000
GORNJI KNEGINEC5200604.5163.02325220018,75132.56311.047
GORNJI MIHALJEVEC2073188.6402.5842157331,2580.6426.720
GOSPIĆ94441.526.1333.43728638918,7521,56388.99432.416
GRAČAC1363257.1614.0823356350,0057,50128.05510.671
GRAČIŠĆE184912,5000
GRADAC1738206.6925.4394533818,7525.1872.099
GRADEC173250.3953.4302867331,2580.6426.720
GRADINA1038131.4243.4592883850,0067.1655.597
GRADIŠTE1646115.3122.5072094643,7571.1425.928
GROŽNJAN – GRISIGNANA18018,7500
GRUBIŠNO POLJE7184538.8872.92924418443,75284.56823.714
GUNDINCI12043,7500
GUNJA16161650,0028.2802.357
GVOZD3191950,0033.5832.799
HERCEGOVAC73737,5000
HLEBINE603937,5051.6994.308
HRAŠĆINA2031,2500
HRVACE17100258.7362.58721610037,5043,13152.44712.704
HRVATSKA DUBICA3212150,0037.1183.093
HRVATSKA KOSTAJNICA367132.0761.9711646743,75103.6208.635
HUM NA SUTLI2162480.8352.96824716218,7521,56123.48210.290
HVAR17175641.3903.6653051756,257,1944.4643.705
ILOK16145445.5233.07325614537,50192.21616.018
IMOTSKI174141.216.1492.9382453673831,25542.93245.244
IVANEC5283917.8843.2432702838818,75245.90320.492
IVANIĆ-GRAD15071.605.1963.1662645073418,75358.58229.882
IVANKOVO16130474.8333.65330413037,50172.33114.361
IVANSKA752188.9753.6343035243,7580.4216.702
JAGODNJAK1401850,0031.8152.651
JAKOVLJE1010625,0093.6787.806
JAKŠIĆ11102277.5842.72122710231,25112.6789.390
JALŽABET593335.1653.6043009331,25102.7368.561
JANJINA191137,5043,1300
JARMINA1661147.7292.4222026137,5080.8636.739
JASENICE1353182.9273.4512885312,5014,3826.9322.244
JASENOVAC39950,0015.9081.326
JASTREBARSKO16222.103.8903.38228262212,50274.84622.904
JELENJE8012,5014,3800
JELSA17138481.7263.49129113812,5014,3870.1265.844
JESENJE2494925,0028,7549.7994.150
JOSIPDOL490327.9203.6443049031,2535,94114.3359.528
KALI1364148.9172.3271946412,5014,3832.5222.710
KALINOVAC653169.8303.2042675325,0046.8393.903
KALNIK627101.3413.7533132737,5043,1341.1613.430
KAMANJE438114.2023.0052503831,2541.9783.498
KANFANAR18576,2500
KAPELA7282850,0049.4904.124
KAPTOL1154165.3523.0622555443,7550,3196.0428.003
KARLOBAG9725,0028,7500
KARLOVAC41.5114.651.0753.0782571.5114012,50685.34857.112
KAROJBA184418,7500
KASTAV83351.640.0104.896408335906,2593.8987.825
KAŠTELA177912.893.2043.65830479164612,50634.97452.915
KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA18546,2500
KIJEVO15050,0057,5000
KISTANJE15202050,0035.3502.946
KLAKAR12031,2500
KLANA806318,7521,5648.0214.002
KLANJEC290336.9613.7443129025,0079.5386.628
KLENOVNIK552174.9423.3642805231,2557.4444.787
KLINČA SELA1015818,75104.7248.727
KLIS178918,7521,5600
KLOŠTAR IVANIĆ1206735.0633.56829720625,00182.05315.171
KLOŠTAR PODRAVSKI602543,7538.6643.222
KNEŽEVI VINOGRADI1483265.8223.2032678343,75128.36510.697
KNIN152991.148.6243.84232029937,5043,13455.81637.985
KOLAN1306,257,1900
KOMIŽA1746173.6223.7743154625,0028,7546.7503.896
KONAVLE194341.652.2423.8073174346,2595.8877.991
KONČANICA72689.3963.4382872643,7540.2113.351
KONJŠČINA299363.1323.6683069918,7565.6185.468
KOPRIVNICA67912.967.4523.7523137912786,25236.18219.682
KOPRIVNIČKI BREGI63737,5000
KOPRIVNIČKI IVANEC63731,2500
KORČULA19170604.6323.55729615410912,5014,38145.84112.153
KOSTRENA8177832.1964.7023921776,2539.1063.259
KOŠKA1445121.1202.6922244543,7569.5955.800
KOTORIBA2080182.8262.2851908031,2588.3757.365
KRALJEVEC NA SUTLI29931,259.942829
KRALJEVICA8139487.1933.50529213912,5061.4215.118
KRAPINA2221900.3614.07434022117512,50174.98314.582
KRAPINSKE TOPLICE2174604.0503.47228917418,75115.3299.611
KRAŠIĆ104437,5058.3284.861
KRAVARSKO106625,0058.3284.861
KRIŽ1178601.8503.38128217825,00157.30813.109
KRIŽEVCI6302817.5132.70722630229118,75393.04832.754
KRK87483.200.0264.2783573036,257,19190.05015.838
KRNJAK4151550,0026.5132.209
KRŠAN18113515.3184.56038011312,5049.9324.161
KUKLJICA131044.1334.4133681012,5014,385.082423
KULA NORINSKA19037,5000
KUMROVEC263195.5553.1042596331,2569.5955.800
KUTINA36252.034.1633.25527162518,75414.25834.521
KUTJEVO11110312.7622.84322911037,50145.81912.152
LABIN185871.773.5663.0212524806,25153.33112.778
LANIŠĆE18037,5043,1300
LASINJA4202037,5026.5132.209
LASTOVO1937113.4603.0662563712,5014,3818.8021.567
LEĆEVICA17050,0057,5000
LEGRAD655186.6553.3942835543,7585.0617.088
LEKENIK386460.0215.3494468631,2595.0037.917
LEPOGLAVA5164577.0323.5182931646131,2535,94285.83823.820
LEVANJSKA VAROŠ1450,0000
LIPIK11179583.1293.25827117937,50237.28719.774
LIPOVLJANI379155.4291.9671647931,2587.2707.273
LIŠANE OSTROVIČKE137743,7510.826902
LIŽNJAN – LISIGNANO1882307.2653.747312826,2518.1171.510
LOBOR272264.5603.6743067231,2535,9491.4687.622
LOKVE89925,0028,759.147762
LOKVIČIĆI17050,0057,5000
LOPAR83212,5014,3800
LOVAS16262637,5034.4662.872
LOVINAC918111.1616.1765151837,5043,1327.4402.287
LOVRAN815112,5000
LOVREĆ17050,0057,5000
LUDBREG5190632.6293.33027719019912,50171.88914.324
LUKA105718,7537.7803.148
LUKAČ1040182.0544.5513794050,0070.7005.892
LUMBARDA191618,7521,5600
LUPOGLAV182018,7521,5600
LJUBEŠĆICA571219.7823.0962587125,0028,7572.1586.013
MAČE260213.3193.5552966031,2566.2815.523
MAGADENOVAC1404743,7572.6886.057
MAJUR3050,0000
MAKARSKA175382.334.2834.3393624896,25129.69010.808
MALA SUBOTICA20152438.9562.88824115237,50201.49516.791
MALI BUKOVEC575205.2062.7362285037,5082.8526.904
MALI LOŠINJ82651.426.1735.3824482656,257,1967.3315.611
MALINSKA – DUBAŠNICA81306,257,1900
MARČANA1880398.7944.98541580586,2530.4892.541
MARIJA BISTRICA2161522.1993.24327016125,00142.28411.857
MARIJA GORICA106018,7539.7693.314
MARIJANCI145443,7500
MARINA1747492.65010.4828734725,0041.5363.461
MARKUŠICA162459.1472.4642052450,0042.4203.535
MARTIJANEC5108287.3252.66022210843,75167.02913.919
MARTINSKA VES3043,7500
MARUŠEVEC5019431,25214.30917.859
MATULJI84221.633.7313.8713234226,257,19107.2218.935
MEDULIN182051.171.6085.715476205196,2549.4904.124
METKOVIĆ195571.588.8882.8532385315025,00553.66946.139
MIHOVLJAN243156.6663.6433044331,2547.5023.958
MIKLEUŠ1002450,0042.4203.535
MILNA1729116.4424.0153352912,5014,3814.7371.228
MLJET19018,7521,5600
MOLVE686231.5352.6922248631,2595.0037.917
MOŠĆENIČKA DRAGA803512,5015.4661.289
MOTOVUN – MONTONA182218,7500
MRKOPALJ89931,2535,9411.434953
MUĆ174337,5043,1300
MURSKO SREDIŠĆE20150532.8893.5532961506125,00186.47115.539
MURTER – KORNATI155412,5014,3800
NAŠICE14271848.8793.13226124010525,00359.68629.974
NEDELIŠĆE20224560.8662.5042092247725,00266.00922.167
NEGOSLAVCI16161650,0028.2802.357
NEREŽIŠĆA171218,7521,5600
NETRETIĆ404537,5059.6534.971
NIJEMCI16113306.6732.71422611343,75174.76214.563
NIN1395382.4634.0263359512,5041.9783.498
NOVA BUKOVICA104450,007.070589
NOVA GRADIŠKA126301.711.8762.71722632131,25879.00073.250
NOVA KAPELA128343,7500
NOVA RAČA720124.2936.2155182050,0035.3502.946
NOVALJA9137471.2843.4402871376,257,1934.8092.901
NOVI GOLUBOVEC2025,0028,7500
NOVI MAROF5231757.7833.28027323118825,00370.29130.858
NOVI VINODOLSKI8116682.5245.88449011612,5014,3858.9464.912
NOVIGRAD1362145.7392.3511966225,0054.7934.566
NOVIGRAD – CITTANOVA182001.119.1795.5964662006,2544.1883.682
NOVIGRAD PODRAVSKI672227.9163.1662647231,2579.5386.628
NOVO VIRJE634130.4763.8383203443,7552.5834.382
NOVSKA33231.076.9043.33427832331,25356.81429.735
NUŠTAR16126256.9212.03916612631,25139.19111.599
OBROVAC1370294.2834.2043507031,2577.3286.444
OGULIN42951.061.8903.60030029525,0028,75299.81224.984
OKRUG1785412.8784.8574058512,5014,3843.1933.599
OKUČANI125250,0000
OMIŠ174131.502.1503.6373034134018,75300.25425.021
OMIŠALJ81276,257,1900
OPATIJA84772.509.9645.2624383266,25138.74911.562
OPRISAVCI12037,5000
OPRTALJ – PORTOLE18191925,0028,7519.3101.609
OPUZEN19133475.2903.57429813325,00117.5399.795
ORAHOVICA10125260.3952.08317412525,00110.4699.206
OREBIĆ19201600.7302.98924917418,7521,56161.59413.466
OREHOVICA2054544737,50133.88811.157
ORIOVAC12152533.1553.50829210937,50201.49516.791
ORLE1037,5000
OROSLAVJE2106463.7494.3753651069012,5086.6087.217
OSIJEK143.0949.293.9493.0042503.07938512,501.553.853129.488
OTOČAC9166682.5864.11234316631,2535,94210.88517.574
OTOK17174246.6651.41811817437,50230.65919.222
OTOK16130374.5122.88124013043,7550,31231.21119.268
OZALJ4223681.1613.05525522325,00197.07616.423
PAG13146661.2754.52937711712,5014,3881.5596.797
PAKOŠTANE13125388.7303.11025912518,7521,5695.2797.940
PAKRAC11257843.9303.28427325731,2535,94326.49027.208
PAŠMAN1357184.8403.2432705718,7521,5643.4473.621
PAZIN185932.193.5053.699308302286,25243.73820.312
PERUŠIĆ94843,7550,3100
PETERANEC606537,5086.1667.180
PETLOVAC14050,0000
PETRIJANEC5015431,25170.12214.177
PETRIJEVCI144137,5000
PETRINJA34942.056.1464.16234749431,25545.71645.476
PETROVSKO231,2500
PIĆAN1862269.9544.3543636212,5027.3962.283
PIROVAC1550242.3244.8464045018,7533.1412.762
PISAROVINA1113395.4873.50029211325,0099.8648.322
PITOMAČA10181562.9883.11025918137,50239.93819.995
PLAŠKI4171750,0057,5034.5552.880
PLETERNICA11240668.1052.78423224037,50318.15026.513
PLITVIČKA JEZERA9115474.6264.12734411525,0028,75116.8769.740
PLOČE19306963.2613.14826230618,75202.82116.902
PODBABLJE17102194.4371.90615910243,7550,31181.41215.118
PODCRKAVLJE1250123.4802.4702065037,5066.2815.523
PODGORA1758199.7513.4442875812,5025.6292.136
PODGORAČ141350,0000
PODRAVSKA MOSLAVINA143150,0000
PODRAVSKE SESVETE646170.9633.7173104637,5060.9795.082
PODSTRANA1705086,25112.2369.353
PODTUREN2036368437,50159.07513.256
POJEZERJE192643,7500
POKUPSKO102837,5037.1183.093
POLAČA13121231,2513.2561.105
POLIČNIK13175410.7112.34719617525,00154.65612.888
POPOVAC14050,0000
POPOVAČA33041.256.5634.13334430431,25335.82527.985
POREČ – PARENZO186022.985.0014.9584134782316,25199.50716.626
POSEDARJE1376261.5773.4422877625,0067.1655.597
POSTIRA1779283.8773.5932997912,5014,3840.1443.345
POVLJANA132918,7521,5600
POŽEGA113901.239.2903.17826539026318,75432.81736.068
PREGRADA2194710.2863.66130519425,00171.44814.287
PREKO1384286.8523.4152728425,0028,7585.3707.114
PRELOG20271931.9793.4392872719918,75245.24120.437
PRESEKA1043,7500
PRGOMET17043,7550,3100
PRIBISLAVEC2041417325,00100.7488.396
PRIMORSKI DOLAC1714111.9217.9946661437,5018.5591.547
PRIMOŠTEN1583345.6144.164347832112,5045.9553.830
PRIVLAKA1346120.5222.6202184612,5020.3261.694
PRIVLAKA1659164.4392.7872325943,7591.2477.604
PROLOŽAC174750,0057,5000
PROMINA152037,5000
PUČIŠĆA1747174.5563.7143094718,7521,5635.8252.985
PULA – POLA181.1065.993.3495.4194521.1068566,25433.47936.123
PUNAT856156,257,193.811318
PUNITOVCI1450172.9693.4592725043,7577.3286.444
PUŠĆA1010712,5047.2813.940
RAB82601.154.9264.44237022812,5014,38132.12111.010
RADOBOJ208825,0028,7589.4367.453
RAKOVEC1037,5000
RAKOVICA46725,0028,7500
RASINJA603737,5049.0484.087
RAŠA183612,5000
RAVNA GORA857391.9716.8775735725,0028,7557.9304.827
RAŽANAC1341141.0643.4412874125,0036.2343.019
REŠETARI1276272.9543.5922997643,75117.5399.795
RIBNIK4043,7500
RIJEKA83.02811.978.6443.9563303.0285956,25800.45766.705
ROGOZNICA1507612,5033.5832.799
ROVINJ – ROVIGNO187203.322.8904.6153856066,25159.07513.256
ROVIŠĆE783219.5972.6462208343,75128.36510.697
RUGVICA1239674.8492.82423523925,00211.21617.601
RUNOVIĆI175585.7181.5591305543,7550,3197.8208.152
RUŽIĆ153343,7550,3100
SABORSKO4131350,0057,5026.4242.202
SALI1329110.3893.8073172918,7521,5622.1051.842
SAMOBOR11.1864.556.1993.8423201.1864586,257,19417.70434.809
SATNICA ĐAKOVAČKA1423223.6269.7238102343,7535.5712.964
SEGET17136297.5242.18818213618,7590.1437.512
SELCA1742184.6144.3963664225,0028,7542.6853.557
SELNICA2084320.6613.817318842637,50145.81912.152
SEMELJCI1467220.1373.2862746743,75103.6208.635
SENJ9149649.7324.36136314925,0028,75151.43112.619
SEVERIN7050,0000
SIBINJ1275269.2383.5902997537,5099.4228.285
SIKIREVCI12043,7500
SINJ176842.098.4863.06825668415925,0028,75856.75171.396
SIRAČ7262643,7550,3146.2423.854
SISAK31.1964.882.9454.0833401.1963918,75818.57368.214
SKRAD8151531,2535,9419.0561.588
SKRADIN1571239.0523.3672817143,75109.8069.150
SLATINA10214852.5863.9843322143731,25277.27723.106
SLAVONSKI BROD121.5704.394.5122.7992331.57022618,751.190.41199.201
SLAVONSKI ŠAMAC12043,7500
SLIVNO19037,5000
SLUNJ4221689.0683.11825715443,75306.26425.522
SMOKVICA1904125,0028,7541.6693.472
SOKOLOVAC606343,7597.4338.119
SOLIN171.0464.421.5494.22735191440612,50716.66659.722
SOPJE1038109.8142.8902413850,0067.1655.597
SPLIT174.16716.220.3563.8933244.1671.8416,251.327.393110.616
SRAČINEC5017125,00151.12112.593
STANKOVCI133682.8092.3001923631,2539.7693.314
STARA GRADIŠKA12050,0000
STARI GRAD17108302.5922.80223310812,5014,3854.8814.573
STARI JANKOVCI1664189.1942.9562466443,7598.9808.248
STARI MIKANOVCI1661167.1702.7402286137,5080.8636.739
STARIGRAD1336135.4633.7633143618,7521,5627.4402.287
STARO PETROVO SELO128550,0000
STON1987256.1322.9442458718,7521,5666.3145.526
STRAHONINEC20127309.4352.43620312718,7584.1777.015
STRIZIVOJNA1460330.2865.5054596043,7592.7947.733
STUBIČKE TOPLICE2107403.2623.76931410712,5014,3854.3734.531
STUPNIK101476,2532.4782.706
SUĆURAJ17037,5043,1300
SUHOPOLJE1099258.4342.6102189950,00174.98314.582
SUKOŠAN13215647.7793.01325121518,75142.50511.875
SUNJA364243.7283.8083176450,00113.1209.427
SUPETAR17198845.9194.2723561866,257,1956.4054.700
SUTIVAN1749251.6995.137428496,257,1912.4501.037
SVETA MARIJA2061192.5323.1562636125,0053.9094.492
SVETA NEDJELJA187112,5000
SVETA NEDELJA14952.196.0484.4363704952926,25173.87814.490
SVETI ĐURĐ582284.6303.4712898237,50108.7019.058
SVETI FILIP I JAKOV13174647.3263.72031017418,7521,56132.62911.052
SVETI ILIJA5100267.3022.6732231002018,7579.5386.628
SVETI IVAN ZELINA14041.222.7833.02725240413218,75355.26829.606
SVETI IVAN ŽABNO696184.4821.9221609637,50127.26010.605
SVETI JURAJ NA BREGU20107253.0702.3651971077725,00162.61013.551
SVETI KRIŽ ZAČRETJE2108478.8734.43437010825,0095.4457.954
SVETI LOVREČ182012,5000
SVETI MARTIN NA MURI20011631,25128.14410.679
SVETI PETAR OREHOVEC680263.1043.2892748043,75123.72510.310
SVETI PETAR U ŠUMI184012,5000
SVETVINČENAT1869240.6513.4882916912,5030.4892.541
ŠANDROVAC72169.7963.3242772143,7532.4782.706
ŠENKOVEC20113374.2363.31227611312,5049.9324.161
ŠESTANOVAC1702643,7550,3146.2423.854
ŠIBENIK151.0434.133.3113.9633301.04378212,5014,38927.38577.282
ŠKABRNJA1344128.8082.9272444425,0038.8853.240
ŠODOLOVCI14050,0000
ŠOLTA1704218,7521,5632.0142.668
ŠPIŠIĆ BUKOVICA1052194.2173.7353115250,0091.9107.659
ŠTEFANJE7191943,7529.3852.449
ŠTITAR1602250,0038.8853.240
ŠTRIGOVA2007237,5095.4457.954
TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA18100624.4016.2445201006,2522.0941.841
TINJAN187912,5000
TISNO15184813.4914.42136813012,5014,3893.5017.792
TKON133293.1362.9112433212,5014,3816.2611.355
TOMPOJEVCI167750,0012.3731.031
TOPUSKO351209.7914.1143435143,7578.8756.573
TORDINCI16037,5000
TOUNJ4191943,7529.3852.449
TOVARNIK1658184.9183.1882665831,2564.0725.339
TRIBUNJ1583360.9014.3483628318,7555.0134.584
TRILJ17246833.7113.38928224637,5043,13375.01931.252
TRNAVA1450,0000
TRNOVEC
BARTOLOVEČKI
5017618,75116.6559.721
TROGIR173981.437.6093.6123013987612,50209.44917.454
TRPANJ191618,7521,5600
TRPINJA16109264.2362.42420210950,00192.65816.055
TUČEPI174912,5000
TUHELJ253199.9943.7733145331,2558.5484.879
UDBINA92687.7363.3742812650,0057,5052.8484.404
UMAG – UMAGO186472.618.6194.0473376476,25142.94711.912
UNEŠIĆ15050,0000
VALPOVO14194589.8453.0402531944831,25267.33422.278
VARAŽDIN57352.985.4644.0623387351.0126,25385.97832.165
VARAŽDINSKE TOPLICE5126384.0113.0482541264818,75115.3299.611
VELA LUKA19105198.7951.89315810525,0028,75106.7138.893
VELIKA11102265.8852.60721710237,5043,13155.49612.958
VELIKA GORICA12.2329.215.6194.1293442.2322256,25542.84345.237
VELIKA KOPANICA12043,7500
VELIKA LUDINA386253.7972.9512468631,2595.0037.917
VELIKA PISANICA7121250,0021.2101.768
VELIKA TRNOVITICA7043,7500
VELIKI BUKOVEC52518,7500
VELIKI GRĐEVAC743110.3002.5652144343,7566.5025.542
VELIKO TRGOVIŠĆE2139494.4913.55729613925,00122.84110.237
VELIKO TROJSTVO765204.3373.1442626543,75100.5278.377
VIDOVEC5118438.5393.71631011825,00104.2838.690
VILJEVO143450,0000
VINICA5108251.1802.32619410831,25119.3069.942
VINKOVCI165151.599.9743.10725951565018,75772.17764.348
VINODOLSKA OPĆINA8110553.5235.03241911018,7521,5683.8466.987
VIR1371371.4955.232436716,257,1918.0401.503
VIRJE6101348.1343.44728710137,50133.88811.157
VIROVITICA105581.819.8353.26124255818,75369.84930.821
VIS1777262.3113.4072847712,5014,3839.1283.261
VISOKO5141437,5018.5591.547
VIŠKOVCI1443,7500
VIŠKOVO82781.176.4994.2323532782986,25127.26010.605
VIŠNJAN – VISIGNANO1870408.2065.8324867012,5030.9312.578
VIŽINADA – VISINADA185012,5000
VLADISLAVCI141543,7500
VOĆIN1067196.5502.9342446750,00118.4239.869
VODICE152991.047.0883.50229229912,50132.12111.010
VODNJAN – DIGNANO181991.004.4715.048421199446,2553.6884.474
VOĐINCI1668139.8172.0561716837,5090.1437.512
VOJNIĆ436142.4983.9583303650,0063.6305.303
VRATIŠINEC2001831,2519.8841.657
VRBANJA16272743,7541.7573.480
VRBJE12050,0000
VRBNIK8406,257,1900
VRBOVEC14201.340.6433.1922664205318,75313.51026.126
VRBOVSKO836137.5043.8203183631,2535,9445.7343.811
VRGORAC17189788.9264.17434818931,2535,94240.10420.009
VRHOVINE91463.6984.5503791450,0057,5028.4572.371
VRLIKA172655.5212.1351782637,5043,1339.6363.303
VRPOLJE1207737,50102.0738.506
VRSAR – ORSERA18132732.9625.553463896,2529.1642.430
VRSI133791.3642.4692063725,0032.6992.725
VUKA1402137,5027.8382.320
VUKOVAR168392.796.9503.33427881931,25935.67077.973
ZABOK23291.054.6503.2062673296,2572.6886.057
ZADAR131.5717.691.0584.8964081.5711.4296,25662.81355.234
ZADVARJE1702425,0021.2101.768
ZAGORSKA SELA2037,5000
ZAGREB2129.923130.254.9864.35336329.9234.7876,257.668.741639.062
ZAGVOZD17474750,0057,5095.5337.961
ZAPREŠIĆ18963.176.1463.5452958961316,25226.90318.909
ZAŽABLJE19050,0000
ZDENCI10212143,7532.4782.706
ZEMUNIK DONJI1382269.1033.2822738225,0072.4686.039
ZLATAR2132431.5443.26927213225,00116.6559.721
ZLATAR BISTRICA287275.6003.1682648718,7557.6654.805
ZMIJAVCI17616137,5080.8636.739
ZRINSKI TOPOLOVAC7050,0000
ŽAKANJE44549.7561.106924537,5059.6534.971
ŽMINJ18128435.8553.40528412812,5056.5604.713
ŽUMBERAK1050,0057,5000
ŽUPA DUBROVAČKA195201.714.9033.2982755206,25114.8889.574
ŽUPANJA163401.026.0733.01825134031,25375.59431.299
UKUPNO110.830422.019.739110.83024.72570.501.4795.875.119
PROSJEČNA CIJENA SMJEŠTAJA PO DJETETU NA RAZINI RH3.535294


III.

Korisnicima sredstava iz točke II. ove Odluke mjesečno će se doznačavati sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz točke II. ove Odluke.

Obračun i kontrolu izvršavanja sredstava iz stavka 1. ove točke obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

IV.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pridržava pravo praćenja utroška financijskih sredstava iz točke II. ove Odluke te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava.

Iznosi isplaćeni korisnicima sredstava na temelju neistinitih i netočnih podataka ili u slučaju administrativne pogreške, podliježu povratu sredstava u državni proračun.

Neutrošena financijska sredstava, kao i nenamjenski utrošena sredstva iz točke II. ove Odluke, korisnici sredstava dužni su najkasnije do 31. listopada 2024. vratiti na račun državnog proračuna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/378

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 27. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.