Ispravak Odluke o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 114/2023 (4.10.2023.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1640

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 108 od 20. rujna 2023. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 108/23.) u Dodatnoj listi pomagala iz članka 3. u indikaciji za primjenu broj 364 u četvrtom odlomku umjesto riječi: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda«, trebaju stajati riječi: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda«, a u sedmom odlomku umjesto riječi: »Stručno povjerenstvo Zavoda«, trebaju stajati riječi: »Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda«.

Klasa: 025-04/23-01/207
Urbroj: 338-01-01-23-01
Zagreb, 28. rujna 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.