Odluka o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica »Čipkarstvo u Hrvatskoj«

NN 118/2023 (11.10.2023.), Odluka o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica »Čipkarstvo u Hrvatskoj«

Hrvatska narodna banka

1658

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), a u vezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) i člankom 2. stavkom 1. i člankom 5. Uredbe br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 651/2012) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU ZLATNIH NUMIZMATIČKIH KOVANICA »ČIPKARSTVO U HRVATSKOJ«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje zlatne numizmatičke kovanice »Čipkarstvo u Hrvatskoj«, s prigodnim motivima koji predstavljaju važnu kulturološku baštinu u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Članak 2.

(1) Zlatne numizmatičke kovanice iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: zlatne numizmatičke kovanice) izdaju se u apoenima od 100, 25 i 10 eura.

(2) Zlatne numizmatičke kovanice izdaju se u količinama u skladu s Odlukom (EU) 2022/2278 Europske središnje banke od 8. studenoga 2022. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2023. (ESB/2022/40), i to:

1. Zlatna numizmatička kovanica od 100 eura izdaje se u količini ne većoj od 1.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 100.000,00 eura.

2. Zlatna numizmatička kovanica od 25 eura izdaje se u količini ne većoj od 1.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 25.000,00 eura.

3. Zlatna numizmatička kovanica od 10 eura izdaje se u količini ne većoj od 3.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 30.000,00 eura.

(3) Zlatne numizmatičke kovanice izrađuju se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Zlatna numizmatička kovanica od 100 eura ima masu od 31,103 grama s mogućim odstupanjem od +0,10 grama te promjer od 32 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,20 milimetara. Zlatna numizmatička kovanica od 25 eura ima masu od 7,776 grama s mogućim odstupanjem od +0,08 grama te promjer od 22 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,20 milimetara. Zlatna numizmatička kovanica od 10 eura ima masu od 1,944 grama s mogućim odstupanjem od +0,06 grama te promjer od 15 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,15 milimetara.

Članak 3.

(1) Na licu zlatnih numizmatičkih kovanica prikaz je osnovnog motiva stilizirane čipke, u kružnom prikazu, podijeljene na pojedinačne trećine. Svaka od trećina predstavlja različite motive čipke u Hrvatskoj. U donjem dijelu na lijevoj strani prikazan je motiv paške čipke. U gornjem dijelu osnovnog motiva prikaz je detalja lepoglavske čipke, a u donjem dijelu s desne strane prikaz je motiva hvarske čipke. Kružno, uz rub kovanice, ispisan je tekst »ČIPKARSTVO U HRVATSKOJ«.

(2) Na naličju zlatnih numizmatičkih kovanica prikazan je motiv svetomarske čipke. Kružno uz rub numizmatičke kovanice ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«. Ispod osnovnog motiva čipke nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »100«, »25« ili »10«, naziv novčane jedinice »EURO« i godina izdanja kovanice »2023.«.

Članak 4.

Obod je zlatne numizmatičke kovanice od 100 eura nazubljen, a obodi su zlatnih numizmatičkih kovanica od 25 i 10 eura glatki.

Članak 5.

Autor je likovnog rješenja zlatnih numizmatičkih kovanica akademski kipar Stjepan Divković.

Članak 6.

Zlatne numizmatičke kovanice s osnovnim motivima »Čipkarstvo u Hrvatskoj« iz članka 1. ove Odluke puštaju se u prodaju 17. listopada 2023.

Članak 7.

Prodaju zlatnih numizmatičkih kovanica, koja obuhvaća i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavcima 2. i 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnih zlatnih i srebrnih kovanica, numizmatičkih kovanica i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 15/2023.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 471-2750-090/10-23/BV

Zagreb, 9. listopada 2023.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.