Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini

NN 119/2023 (13.10.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1663

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2023. GODINI

I.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini (»Narodne novine«, broj 8/23.), u točki I. stavku 2. Tablica se mijenja i glasi:

Županija/Grad Zagreb

Iznos sredstava za investicijsko ulaganje

i

investicijsko i tekuće održavanje

(EUR)

Iznos
sredstava za otplate kredita

(EUR)

Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije

(EUR)

0123
ZAGREBAČKA2.003.285265.4452.268.730
KRAPINSKO-ZAGORSKA2.194.582323.8122.518.394
SISAČKO-
MOSLAVAČKA
1.876.874776.2462.653.120
KARLOVAČKA2.016.2182.016.218
VARAŽDINSKA2.104.364530.8912.635.255
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1.502.004454.1111.956.115
BJELOVARSKO-BILOGORSKA1.933.1731.933.173
PRIMORSKO-GORANSKA3.072.135139.3263.211.461
LIČKO-SENJSKA1.187.7031.187.703
VIROVITIČKO-PODRAVSKA2.117.42853.0892.170.517
POŽEŠKO-
SLAVONSKA
1.610.6641.610.664
BRODSKO-
POSAVSKA
1.934.068289.5162.223.584
ZADARSKA1.856.785161.3232.018.108
OSJEČKO-
BARANJSKA
2.983.7902.983.790
ŠIBENSKO-KNINSKA1.906.9621.906.962
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA3.037.1883.037.188
SPLITSKO-
DALMATINSKA
4.864.2144.864.214
ISTARSKA2.025.800929.0602.954.860
DUBROVAČKO-NERETVANSKA2.182.0452.182.045
MEĐIMURSKA1.492.481416.8841.909.365
GRAD ZAGREB4.190.6671.658.9325.849.599
UKUPNO48.092.4305.998.63554.091.065


II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/388
Urbroj: 50301-04/25-23-2
Zagreb, 12. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.