Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

NN 119/2023 (13.10.2023.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1664

Na temelju članaka 16. i 21. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96., 78/99., 127/00., 92/05., 85/08., 148/13. i 58/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE RIJEKA

I.

U Odluci o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (»Narodne novine«, br. 63/97., 62/02., 83/03., 67/09., 78/13., 90/13., 20/14. i 40/15.) točka II. mijenja se i glasi:

»Područje Slobodne zone luke Rijeka na lučkom području luke Rijeka u Bazenu Rijeka obuhvaća:

– kopneni dio ukupne površine 510.060 m²:

a) lokacija Rijeka – katastarske čestice: 3311/2, 3311/4, 3313/1, 3314/1, 3315/1, 3315/3, 3321/4, 3321/33, 3321/38, 3326/1, 3326/2, 3326/5, 3326/7, 3329/1, 3329/3, 3329/5, 3329/8, 3329/9, 3329/10, 3329/11, 3329/13, 3329/16, 3329/17, 3329/18, 3329/20, 3329/26, 3329/28, 3329/30, 3330/1, 3330/2, 3330/3, 3332/1, 3332/2, 3333, 3334/1, 3334/3, 3335/1, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3343, 3344, 3345, 3346, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353/1, 3353/2, 3353/3, 3353/5, 3354, 3356/1, 3356/2, 3357, 3359, 3360, 3361/1, 3361/2, 3363/1, 3363/2, 3364, 3366, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3368/4, 3369, 3372, 4850, sve k.o. Stari Grad

b) lokacija Rijeka – dio katastarske čestice 4126/3, k.o. Stari Grad, granice područja definirane su točkama od 253. do 262., a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
253338256.145022856.51
254338256.795022856.16
255338268.785022849.47
256338266.665022845.10
257338302.245022826.80
258338295.065022812.12
259338289.155022815.20
260338271.485022824.38
261338257.365022831.53
262338246.895022837.22

c) lokacija Rijeka – dio katastarske čestice 3329/12, k.o. Stari Grad, granice područja katastarske čestice 3329/12 koje ne ulazi u područje slobodne zone definirano je točkama 84. i 86. i od 158. do 181., a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
84337254.265023360.07
86337183.385023381.94
158337179.485023369.82
159337184.585023368.21
160337287.485023336.47
161337294.785023334.24
162337294.265023332.44
163337305.775023328.77
164337305.885023329.13
165337306.335023330.65
166337312.925023328.61
167337352.765023316.37
168337362.605023313.34
169337362.035023311.49
170337364.105023310.86
171337363.625023309.30
172337358.165023291.56
173337357.215023291.86
174337356.755023290.34
175337369.045023285.42
176337377.595023282.20
177337387.535023278.83
178337405.045023273.51
179337429.175023266.08
180337439.015023286.03
181337436.855023287.82

d) lokacija Brajdica jug – katastarske čestice 6679, 6680/1, 6680/2, 6681, 6682, 6683, 6684/1, 6684/2, 6685/1, 6685/3, 6685/5, 6685/6, 6685/8, 6686/1, 6922/6, 6922/8, 7060, sve k.o. Sušak – Nova

– morski dio ukupne površine 47.616.111 m²:

a) dio mora obilježen točkama izraženim u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj

točke

E koordinata HTRS96/TM (m)N koordinata
HTRS96/TM (m)
2336498.215023540.23Spoj s kopnom
292336417.605023463.39
293336416.655023356.13
294336698.635022276.13
295339675.405021088.05
296340043.445021899.51
297339980.095021917.48
298339936.875021950.05
299339920.895021959.43
300339911.605021961.66Spoj s kopnom
1200338545.065022459.21Spoj s kopnom
1199338406.425022361.77
473338404.065022362.01
1198338384.475022364.03
1197338378.595022314.09
1196338343.605022301.44
1195338312.315022285.79
1194338296.815022279.71
1193338187.465022231.16
1192338211.085022178.10
1191338314.445022224.26
1190338339.395022234.00
1189338412.365022257.64
1188338498.395022235.64
1187338608.025022207.38
1186338703.655022182.72
440338719.115022202.28Spoj s kopnom

b) zapadno sidrište – dio mora obilježen točkama izraženim u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
1329685.605019125.74
2333336.875023661.48
3335794.545022670.59
4331365.145018339.50

c) istočno sidrište – dio mora obilježen točkama izraženim u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
5333814.185016977.05
6336698.635022276.13
7339675.405021088.05
8340837.465020502.78
9338852.555014437.96

«

II.

Iza točke II. dodaju se točke II.a i II.b. koje glase:

»II.a

Područje Slobodne zone luke Rijeka na lučkom području luke Rijeka u Bazenu Raša obuhvaća:

– kopneni dio ukupne površine 190.380 m²:

a) područje Štalije – katastarske čestice: 2554/10, 2554/11, 2554/12, 2554/13, 2554/14, 2554/15, 2554/5, 2554/6, 2554/7, 2554/8 i 2554/9, sve k.o. Trget

b) područje Štalije – dio katastarske čestice 2554/4 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama od 65. do 74., međom prema katastarskim česticama 948/86, 948/89, 2554/15, 2554/14, 2554/11, 2554/10 i 2554/9, točkama 18. i 19. i međom prema katastarskoj čestici 948/87, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
65306864.394992360.87
66306867.914992365.10
67306872.684992367.64
68306875.744992368.08
69306880.784992367.92
70306885.834992366.01
71306890.324992373.33
72306894.264992379.71
73306899.604992389.39
74306899.914992389.40
18306903.454991648.41
19306897.574991655.01

c) područje Štalije – dio katastarske čestice 948/8 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama od 77. do 98., od 1. do 17. i međom prema katastarskoj čestici 948/89, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
77306915.024992390.01
78306917.564992390.11
79306918.034992382.00
80306951.854992376.92
81306990.034992371.25
82306992.084992369.43
83306999.324992326.83
84307005.924992306.31
85307034.634992293.01
86307037.814992291.60
87307040.164992290.98
88307050.104992292.51
89307052.494992291.40
90307055.554992286.92
91307061.334992255.39
92307065.284992236.44
93307073.914992202.69
94307075.194992197.31
95307073.984992189.22
96307077.884992170.47
97307086.364992128.77
98307102.784992035.41
1307123.704991951.62
2307123.424991946.51
3307102.634991862.68
4307085.234991820.97
5307060.444991778.32
6306997.064991705.15
7306966.294991683.00
8306964.104991685.74
9306960.704991683.15
10306958.934991682.90
11306956.414991682.37
12306953.684991681.13
13306950.464991677.27
14306948.174991675.53
15306911.204991639.93
16306909.754991641.44
17306906.834991644.47


d) područje Štalije – dio katastarske čestice 948/86 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama 74. i 75. i međom prema katastarskim česticama 948/89, 948/9, 2554/4, 2554/8, 2554/9, 2554/10, 2554/11, 2554/12, 2554/13 i 2554/14, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
74306899.914992389.40
75306904.864992389.60

e) područje Štalije – dio katastarske čestice 948/89 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama 17. i 18., 76. i 77. i međom prema katastarskim česticama 948/8, 948/9, 948/86, 2554/4, 2554/5, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
17306906.834991644.47
18306903.454991648.41
76306909.634992389.79
77306915.024992390.01

f) područje Štalije – dio katastarske čestice 948/9 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama 75. i 76. i međom prema katastarskim česticama 948/86, 948/89, 2554/5, 2554/8, 2554/12, 2554/13, 2554/6 i 2554/7, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
75306904.864992389.60
76306909.634992389.79

g) područje Bršica – katastarske čestice: 948/247, 948/248, 970, 971/1, 3004 i 3005, sve k.o. Trget

h) područje Bršica – dio katastarske čestice 2554/1 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama 99., 100. i 226., međom prema katastarskim česticama 971/2 i 2554/3 i morskom obalom, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
99306941.044990690.48
100306948.274990692.79
226306940.584990690.33

i) područje Bršica – dio katastarske čestice 948/228 u k.o. Trget, granice područja definirane su točkama 266., 267. i 334., međom prema katastarskim česticama 948/147, 948/254, 971/2, 948/247 i 948/248 i morskom obalom, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
266307165.354989861.44
267307161.964989860.77
334307158.584989860.28

j) područje Bršica – dijelove katastarske čestice 948/254 u k.o. Trget, granice dijela područja definirane su točkama 148. i 149. i međom prema katastarskim česticama 948/89, 2554/3, 971/2, 948/147 i 970, granice drugog dijela područja definirane su točkama 232. i 233. i međom prema katastarskim česticama 948/147, 971/2, 948/228 i 948/248, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
148307221.504990456.11
149307216.624990454.29
232307239.214990393.85
233307243.794990395.69

k) područje Bršica – dijelove katastarske čestice 971/2 u k.o. Trget, granice dijela područja definirane su točkama od 149. do 151. i međom prema katastarskim česticama 948/254, 971/1, 2554/1, 2554/3 i 948/89, granice drugog dijela područja definirane su točkama od 227. do 232. i međom prema katastarskim česticama 948/254, 3004, 3005 i 948/248, a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
149307216.624990454.29
150307199.874990448.03
151307194.714990446.12
227307221.144990386.55
228307225.924990388.25
229307228.314990389.08
230307228.144990389.53
231307231.704990390.91
232307239.214990393.85

– morski dio ukupne površine 376.353 m²:

područje Bršica – dio mora obilježen točkama izraženim u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
226306940.584990690.33Spoj s kopnom
332306714.754990697.87
333306686.774989867.20
334307158.584989860.28Spoj s kopnom

II.b

Područje Slobodne zone luke Rijeka na lučkom području luke Rijeka u Bazenu Bakar obuhvaća:

– kopneni dio ukupne površine 80.231 m²:

katastarske čestice: 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719/1, 1720, 1721, 1722/1, 1722/2, 1723, 1724/1, 1724/2 i 1725, sve k.o. Bakar

– morski dio ukupne površine 317.444 m²:

dio mora obilježen točkama izraženim u službenom položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM:

Broj točkeE koordinata
HTRS96/TM (m)
N koordinata
HTRS96/TM (m)
290346582.925020236.44Spoj s kopnom
309346352.925020102.28
310347015.465019409.87
311347375.245019238.12
81347502.335019506.77Spoj s kopnom

«

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/236

Urbroj: 50301-05/27-23-4

Zagreb, 12. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.