Ispravak Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NN 120/2023 (18.10.2023.), Ispravak Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1678

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljene u »Narodnim novinama« broj 117 od 10. listopada 2023., utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK NAREDBE

O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 117/23) u dijelu IV., članku 6. stavku 3. pogrešno objavljene riječi: »30. studenoga 2023. godine« trebaju ispravno glasiti: »31. listopada 2023. godine«.

Klasa: 322-01/23-01/60

Urbroj: 525-09/556-23-125

Zagreb, 16. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.