Zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske

NN 122/2023 (20.10.2023.), Zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1687

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela

ZAKLJUČAK

1. U cilju poticanja energetske obnove stambenog sektora Republike Hrvatske zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tijekom 2023. i 2024. godine intenzivirati mjere energetske učinkovitosti stambenih zgrada, sukladno nacionalnim programima energetske obnove stambenih zgrada, radi smanjenja posljedica energetske krize i smanjenja energetskih potreba za grijanje/hlađenje stambenih zgrada.

2. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2023. godini, osigurati sredstva u iznosu od 50 milijuna eura, u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća i 25 milijuna eura u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva, a u 2024. godini osigurati sredstva u iznosu od 70 milijuna eura, u svrhu energetske obnove obiteljskih kuća. Sredstva će se osigurati iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj.

3. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2024. i 2025. godini, osigurati sredstva u iznosu do 80 milijuna eura u svrhu energetske obnove višestambenih zgrada. Sredstva će se osigurati iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj koja će se uplatiti u korist državnog proračuna Republike Hrvatske – za korist Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopi sporazum kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezane uz uplatu osiguranih sredstava u svrhu financiranja energetske obnove višestambenih zgrada koje provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

4. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, do kraja 2023. godine, osigurati objavu uvjeta i kriterija javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (oštećenih i neoštećenih u potresu) i javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva. Stope sufinanciranja iznosit će do 60 % za energetsku obnovu obiteljskih kuća neoštećenih u potresu, do 80 % za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu i do 100 % za energetsku obnovu obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva. Prije objave javnih poziva potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

5. Sredstvima osiguranim točkom 2. ovoga Zaključka, objavit će se početkom 2024. godine, s početkom zaprimanja prijava u I. kvartalu 2024. godine, javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (oštećenih i neoštećenih u potresu) s ukupno raspoloživim iznosom od 120 milijuna eura te zasebni javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva s ukupno raspoloživim iznosom od 25 milijuna eura.

6. U svrhu provedbe mjera za smanjenje posljedica energetske krize sredstva iz prihoda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj u iznosu najviše do 7 milijuna eura ostvarit će prijavitelji na »Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)«, objavljen u »Narodnim novinama«, broj 112/22., čija prijava je u cijelosti udovoljavala uvjetima Javnog poziva, ali nisu ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog utroška raspoloživih sredstava.

7. Nositelj aktivnosti iz točke 4. ovoga Zaključka je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koordinator svih aktivnosti vezanih za provedbu ovoga Zaključka je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

8. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-07/417

Urbroj: 50301-05/27-23-2

Zagreb, 19. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.