Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

NN 123/2023 (23.10.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

HRVATSKI SABOR

1705

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/94
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 20. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU)
BR. 236/2012

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine«, br. 44/16.) u članku 17. stavku 2. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura do 132.720,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »100.000,00 do 40.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura do 5.308.910,00 eura«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura«, a riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura do 66.360,00 eura«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura do 3980,00 eura«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 3. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura do 132.720,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »100.000,00 do 5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura do 663.610,00 eura«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »100.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura do 13.270,00 eura«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura do 132.720,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura do 26.540,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »50.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura do 19.900,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »15.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 eura do 4640,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 eura do 6630,00 eura«.

Završna odredba

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/90
Zagreb, 17. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.