Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

NN 124/2023 (25.10.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1722

Na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) te članka 26. točke 7.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 83. sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU
I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (»Narodne novine«, broj 12/14., 149/14., 53/17., 129/17. i 22/20.), tiskanica »Izbor/promjena doktora specijalista medicine rada« iz članka 4. stavka 1. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/239

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 16. listopada 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.