Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2023.

NN 126/2023 (27.10.2023.), Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2023.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1767

Na temelju članka 43. stavka 2. točke b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) te članka 4. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19 i 30/23) Ministarstvo pravosuđa i uprave utvrđuje

PLAN

PRIJMA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNA
TIJELA U 2023.

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu za pravosudna tijela (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam vježbenika u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj u 2023.

II.

Planom se utvrđuju pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika u 2023., broj slobodnih sistematiziranih radnih mjesta sudački/državnoodvjetnički vježbenik u tim pravosudnim tijelima na dan 20. listopada 2023. te planirani broj osoba za prijam na navedena radna mjesta.

III.

Pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika utvrđena su sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Planom je utvrđen prijam ukupno 40 vježbenika u 38 pravosudnih tijela, sukladno Tablici 1., Tablici 2., Tablici 3., Tablici 4. Tablici 5. i Tablici 6. koje čine sastavni dio Plana.

IV.

Plan stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Klasa: 119-03/23-05/05

Urbroj: 514-08-03-04/01-23-02

Zagreb, 20. listopada 2023.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Tablica 1.
Plan prijma vježbenika u općinske sudove u 2023.

Redni brojPravosudno tijeloBroj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački
vježbenik na dan 20. 10. 23.
Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik
1.Općinski sud u Crikvenici11
2.Općinski sud u Dubrovniku21
3.Općinski sud u Đakovu21
4.Općinski sud u Koprivnici21
5.Općinski sud u Novom Zagrebu21
6.Općinski sud u Osijeku21
7.Općinski sud u Rijeci11
8.Općinski sud u Sisku31
9.Općinski sud u Virovitici21
10.Općinski sud u Zadru31
11.Općinski radni sud u Zagrebu31
Ukupno2311


Tablica 2.
Plan prijma vježbenika u županijske sudove u 2023.

Redni brojPravosudno tijeloBroj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački
vježbenik na dan 20. 10. 23.
Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik
1.Županijski sud u Osijeku31
2.Županijski sud u Puli – Pola31
Ukupno62

Tablica 3.
Plan prijma vježbenika u trgovačke sudove u 2023.

Redni brojPravosudno tijeloBroj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački
vježbenik na dan 20. 10. 23.
Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik
1.Trgovački sud u Splitu21
2.Trgovački sud u Zagrebu21
Ukupno42

Tablica 4.
Plan prijma vježbenika u upravne sudove u 2023.

Redni brojPravosudno tijeloBroj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački
vježbenik na dan 20. 10. 23.
Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik
1.Upravni sud u Zagrebu21
Ukupno21

Tablica 5.
Plan prijma vježbenika u općinska državna odvjetništva u 2023.

Redni brojPravosudno tijeloBroj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 20. 10.23.Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik
1.Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru21
2.Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu21
3.Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću11
4.Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu11
5.Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku11
6.Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu21
7.Općinsko državno odvjetništvo u Požegi11
8.Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci21
9.Općinsko državno odvjetništvo u Splitu31
10.Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku11
11.Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici21
12.Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru21
13.Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu11
14.Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu11
15.Općinsko državno odvjetništvo u Zadru41
Ukupno2615


Tablica 6.
Plan prijma vježbenika u županijska državna odvjetništva u 2023.

Redni brojPravosudno tijeloBroj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 20. 10. 23.Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik
1.Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru21
2.Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku21
3.Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci21
4.Županijsko državno odvjetništvo u Splitu21
5.Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu21
6.Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici21
7.Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu43
Ukupno169