Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica

NN 131/2023 (3.11.2023.), Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica

Grad Vodice

1810

Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 29. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Vodica (»Službeni glasnik Grada Vodica«, broj 12/22), Gradsko vijeće Grada Vodica na 14. sjednici od 20. listopada 2023. godine, donosi

ODLUKU

O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU GRADA VODICA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Grada Vodica.

Članak 2.

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

a) niža porezna stopa 20 %

b) viša porezna stopa 30 %.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Vodica«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 410-01/23-01/15

Urbroj: 2182-4-02/01-23-1

Vodice, 20. listopada 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

Predsjednik
Marko Mačukat, v. r.