Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN 138/2023 (17.11.2023.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1880

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 – Odluka Ustavnog suda) ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POMORCE NA BRODOVIMA KOJI OBAVLJAJU PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 93/23) zaključenog dana 29. lipnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prijevoza i skladištenje područje H, odjeljak 50, skupina 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika i skupina 50.2 Pomorski i obalni prijevoz robe Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2023. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/23-01/12

Urbroj: 524-03-02-01/4-23-7

Zagreb, 10. studenoga 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.