Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 141/2023 (24.11.2023.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1926

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Zatvara se za promet postojeći željezničko-cestovni prijelaz na dionici željezničke pruge L201 Varaždin – Golubovec u km 14+915:

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 341-04/23-01/12

Urbroj: 387-03-03-23-02

Zagreb, 16. studenoga 2023.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.