Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

NN 142/2023 (29.11.2023.), Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1941

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA TEHNIČKOG PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (»Narodne novine«, broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19 i 150/22) Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

(2) Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje dan u Prilogu 3 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom europskih dokumenata za ocjenjivanje danim u Prilogu 2 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/23-01/159
Urbroj: 531-01-23-2
Zagreb, 14. studenoga 2023.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Branko Bačić, v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE

Referentni broj i naslov usklađene
norme na hrvatskom
(i referentni dokument)
Referentni broj i naslov usklađene
norme na engleskom
(i referentni dokument)
Referentni broj zamijenjene normeDatum početka primjene norme kao usklađene normeDatum završetka razdoblja istodobnog postojanja
(1)(2)(3)(4)(5)

HRN EN 1:2008

Uljne peći s isparivačkim plamenicima

EN 1:1998

Flued oil stoves with vaporizing burners

1. 1. 2008.1. 1. 2009.
EN 1:1998/A1:20071. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 40-4:2008

Rasvjetni stupovi -- 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i prednapetog betona

EN 40-4:2005

Lighting columns -- Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns

1. 10. 2006.1. 10. 2007.
EN 40-4:2005/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 40-5:2008

Rasvjetni stupovi -- 5. dio: Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove

EN 40-5:2002

Lighting columns -- Part 5: Requirements for steel lighting columns

1. 2. 2003.1. 2. 2005.

HRN EN 40-6:2008

Rasvjetni stupovi -- 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove

EN 40-6:2002

Lighting columns -- Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

1. 2. 2003.1. 2. 2005.

HRN EN 40-7:2008

Rasvjetni stupovi -- 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove

EN 40-7:2002

Lighting columns -- Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns

1. 10. 2003.1. 10. 2004.

HRN EN 54-2:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema

EN 54-2:1997

Fire detection and fire alarm systems -- Part 2: Control and indicating equipment

1. 1. 2008.1. 8. 2009.
EN 54-2:1997/AC:19991. 1. 2008.1. 1. 2008.
HRN EN 54-2:2005/A1:2007EN 54-2:1997/A1:20061. 1. 2008.1. 8. 2009.

HRN EN 54-3:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene

EN 54-3:2001

Fire detection and fire alarm systems -- Part 3: Fire alarm devices -- Sounders

1. 4. 2003.1. 6. 2009.
EN 54-3:2001/A1:20021. 4. 2003.30. 6. 2005.
HRN EN 54-3:2005/A2:2008EN 54-3:2001/A2:20061. 3. 2007.1. 6. 2009.

HRN EN 54-4:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom

EN 54-4:1997

Fire detection and fire alarm systems -- Part 4: Power supply equipment

1. 10. 2003.1. 8. 2009.
EN 54-4:1997/A1:20021. 10. 2003.1. 8. 2009.
EN 54-4:1997/AC:19991. 6. 2005.1. 6. 2005.
HRN EN 54-4:2005/A2:2008EN 54-4:1997/A2:20061. 6. 2007.1. 8. 2009.

HRN EN 54-5:2018

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 5. dio: Detektori topline -- Točkasti detektori

EN 54-5:2017+A1:2018

Fire detection and fire alarm systems -- Part 5: Heat detectors -- Point heat detectors

HRN EN 54-5:2005

(EN 54-5:2000)

(EN 54-5:2000/A1:2002)

20. 3. 2019.31. 8.2022.

EN 54-7:2018

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori s raspršivanjem svjetla, prolaskom svjetla ili ionizacijom

EN 54-7:2018

Fire detection and fire alarm systems -- Part 7: Smoke detectors -- Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization

HRN EN 54-7:2005

(EN 54-7:2000)

(EN 54-7:2000/A1:2002)

HRN EN 54-7:2005/A2:2008

(EN 54-7:2000/

A2:2006)

20. 3. 2019.31. 8. 2022.

HRN EN 54-10:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori

EN 54-10:2002

Fire detection and fire alarm systems -- Part 10: Flame detectors -- Point detectors

1. 9. 2006.1. 9. 2008.
HRN EN 54-10:2005/A1:2008EN 54-10:2002/A1:20051. 9. 2006.1. 9. 2008.

HRN EN 54-11:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači

EN 54-11:2001

Fire detection and fire alarm systems -- Part 11: Manual call points

1. 9. 2006.1. 9. 2008.
HRN EN 54-11:2005/A1:2008EN 54-11:2001/A1:20051. 9. 2006.1. 9. 2008.

HRN EN 54-12:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 12. dio: Detektori dima -- Linijski detektori s optičkom zrakom

EN 54-12:2015

Fire detection and fire alarm systems -- Part 12: Smoke detectors -- Line detectors using an optical beam

HRN EN 54-12:2005

(EN 54-12:2002)

8. 4. 2016.8. 4. 2019.

HRN EN 54-16:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune

EN 54-16:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

1. 1. 2009.1. 4. 2011.

HRN EN 54-17:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 17. dio: Izolatori kratkoga spoja

EN 54-17:2005

Fire detection and fire alarm systems -- Part 17: Short circuit isolators

1. 10. 2006.1. 12. 2008.
EN 54-17:2005/AC:20071. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 54-18:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji

EN 54-18:2005

Fire detection and fire alarm systems -- Part 18: Input/output devices

1. 10. 2006.1. 12. 2008.
EN 54-18:2005/AC:20071. 1. 2008.1. 1. 2008.

HRN EN 54-20:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 20. dio: Aspiracijski dimni detektori

EN 54-20:2006

Fire detection and fire alarm systems -- Part 20: Aspirating smoke detectors

1. 4. 2007.1. 7. 2009.
EN 54-20:2006/AC:20081. 8. 2009.1. 8. 2009.

HRN EN 54-21:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške

EN 54-21:2006

Fire detection and fire alarm systems -- Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

1. 3. 2007.1. 6. 2009.

HRN EN 54-23:2010

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje -- Uređaji za vizualno uzbunjivanje

EN 54-23:2010

Fire detection and fire alarm systems -- Part 23: Fire alarm devices -- Visual alarm devices

1. 12. 2010.31. 12. 2013.

HRN EN 54-24:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune -- Zvučnici

EN 54-24:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 24: Components of voice alarm systems -- Loudspeakers

1. 1. 2009.1. 4. 2011.

HRN EN 54-25:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze

EN 54-25:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 25: Components using radio links

1. 1. 2009.1. 4. 2011.
HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2012EN 54-25:2008/AC:20121. 7. 2012.1. 7. 2012.

HRN EN 179:2008

Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 179:2008

Building hardware -- Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes -- Requirements and test methods

HRN EN 179:2001

(EN 179:1997)

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 197-1:2012

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

EN 197-1:2011

Cement -- Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

HRN EN 197-1:2003

(EN 197-1:2000)

HRN EN 197-4:2004

(EN 197-4:2004)

1. 7. 2012.1. 7. 2013.

HRN EN 295-1:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke

EN 295-1:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 295-4:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke

EN 295-4:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 295-5:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade

EN 295-5:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 295-6:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora

EN 295-6:2013

Vitrified clay pipes systems for drain and sewers -- Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 295-7:2013

Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi

EN 295-7:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 331:2000

Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju

EN 331:1998

Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings

1. 9. 2011.1. 9. 2012.
HRN EN 331:2000/A1:2012EN 331:1998/A1:20101. 9. 2011.1. 9. 2012.

HRN EN 413-1:2011

Zidarski cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 413-1:2011

Masonry cement -- Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

HRN EN 413-1:2007

(EN 413-1:2004)

1. 2. 2012.1. 2. 2013.

HRN EN 416-1:2009

Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom -- 1. dio: Sigurnost

EN 416-1:2009

Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use -- Part 1: Safety

1. 12. 2009.1. 12. 2010.

HRN EN 438-7:2008

Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa

EN 438-7:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) -- Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) -- Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

1. 11. 2005.1. 11. 2006.

HRN EN 442-1:2015

Radijatori i konvektori -- 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi

EN 442-1:2014

Radiators and convectors – Part 1: Technical specifications and requirements

HRN EN 442-1:2008

(EN 442-1:1995)

13. 11. 2015.13. 11. 2016.

HRN EN 450-1:2013

Leteći pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost

EN 450-1:2012

Fly ash for concrete -- Part 1: Definition, specifications and conformity criteria

HRN EN 450-1:2008

(EN 450-1:2005+

A1:2007)

1. 5. 2013.1. 5. 2014.

HRN EN 459-1:2010

Građevno vapno -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 459-1:2010

Building lime -- Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

HRN EN 459-1:2004

(EN 459-1:2001)

1. 6. 2011.1. 6. 2012.

HRN EN 490:2012

Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda

EN 490:2011

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -- Product specifications

HRN EN 490:2005

(EN 490:2004)

1. 8. 2012.1. 8. 2012.

HRN EN 492:2018

Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 492:2012+A2:2018

Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods

HRN EN 492:2012

(EN 492:2012)

20. 3. 2019.20. 3. 2020.

HRN EN 494:2015

Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 494:2012+A1:2015

Fibre-cement profiled sheets and fittings -- Product specification and test methods

HRN EN 494:2012

(EN 494:2012)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 516:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Instalacije za pristup krovu -- Staze, gazišta i stube

EN 516:2006

Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps

1. 11. 2006.1. 11. 2007.

HRN EN 517:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Sigurnosne krovne kuke

EN 517:2006

Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks

1. 12. 2006.1. 12. 2007.

HRN EN 520:2010

Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 520:2004+A1:2009

Gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 520:2006

(EN 520:2004)

1. 6. 2010.1. 12. 2010.

HRN EN 523:2004

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje -- Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

EN 523:2003

Steel strip sheaths for prestressing tendons -- Terminology, requirements, quality control

1. 6. 2004.1. 6. 2005.

HRN EN 534:2010

Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i ispitne metode

EN 534:2006+A1:2010

Corrugated bitumen sheets -- Product specification and test methods

HRN EN 534:2008

(EN 534:2006)

1. 1. 2011.1. 1. 2011.

HRN EN 544:2011

Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 544:2011

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements -- Product specification and test methods

HRN EN 544:2008

(EN 544:2005)

1. 4. 2012.1. 4. 2012.

HRN EN 572-9:2005

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 572-9:2004

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 9: Evaluation of conformity/Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 588-2:2005

Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore

EN 588-2:2001

Fibre cement pipes for drains and sewers -- Part 2: Manholes and inspection chambers

1. 10. 2002.1. 10. 2003.

HRN EN 598:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 598:2007+A1:2009

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications -- Requirements and test methods

HRN EN 598:2008

(EN 598:2007)

1. 4. 2010.1. 4. 2011.

HRN EN 621:2010

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 621:2009

Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products

1. 8. 2010.1. 8. 2011.

HRN EN 671-1:2012

Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima

EN 671-1:2012

Fixed firefighting systems -- Hose systems -- Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

HRN EN 671-1:2007

(EN 671-1:2001)

1. 3. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 671-2:2012

Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima

EN 671-2:2012

Fixed firefighting systems -- Hose systems -- Part 2: Hose systems with lay-flat hose

HRN EN 671-2:2007

(EN 671-2:2001)

1. 3. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 681-1:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma

EN 681-1:1996

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 1: Vulcanized rubber

1. 1. 2003.1. 1. 2009.
EN 681-1:1996/A1:19981. 1. 2003.1. 1. 2004.
EN 681-1:1996/ A2:20021. 1. 2003.1. 1. 2004.
HRN EN 681-1:2003/A3:2007EN 681-1:1996/A3:20051. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 681-2:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)

EN 681-2:2000

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 2: Thermoplastic elastomers

1. 1. 2003.1. 1. 2004.
EN 681-2:2000/A1:20021. 1. 2003.1. 1. 2004.
HRN EN 681-2:2003/A2:2007EN 681-2:2000/A2:20051. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 681-3:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume

EN 681-3:2000

Elastomeric seals -- Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber

1. 1. 2003.1. 1. 2004.
EN 681-3:2000/A1:20021. 1. 2003.1. 1. 2004.
HRN EN 681-3:2003/A2:2007EN 681-3:2000/A2:20051. 7. 2012.1. 7. 2012.

HRN EN 681-4:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi

EN 681-4:2000

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 4: Cast polyurethane sealing elements

1. 1. 2003.1. 1. 2004.
EN 681-4:2000/A1:20021. 1. 2003.1. 1. 2004.
HRN EN 681-4:2003/A2:2007EN 681-4:2000/A2:20051. 7. 2012.1. 7. 2012.

HRN EN 682:2007

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport plina i tekućih ugljikovodika

EN 682:2002

Elastomeric seals -- Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids

1. 10. 2002.1. 12. 2003.
EN 682:2002/A1:20051. 7. 2012.1. 7. 2012.

HRN EN 771-1:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 1. dio: Opečni zidni elementi

EN 771-1:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 1: Clay masonry units

HRN EN 771-1:2011

(EN 771-1:2011)

10. 6. 2016.10. 6. 2017.

HRN EN 771-2:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi

EN 771-2:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 2: Calcium silicate masonry units

HRN EN 771-2:2011

(EN 771-2:2011)

10. 6. 2016.10. 6. 2017.

HRN EN 771-3:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)

EN 771-3:2011+A1:2015

Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)

HRN EN 771-3:2011

(EN 771-3:2011)

10. 6. 2016.10. 6. 2017.

HRN EN 771-4:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona

EN 771-4:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

HRN EN 771-4:2011

(EN 771-4:2011)

10. 6. 2016.10. 6. 2017.

HRN EN 771-5:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena

EN 771-5:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 5: Manufactured stone masonry units

HRN EN 771-5:2011

(EN 771-5:2011)

10. 6. 2016.10. 6. 2017.

HRN EN 771-6:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena

EN 771-6:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 6: Natural stone masonry units

HRN EN 771-6:2011

(EN 771-6:2011)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 777-1:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 1. dio: Sustav D -- Sigurnost

EN 777-1:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 1: System D -- Safety

1. 11. 2009.1. 11. 2010.

HRN EN 777-2:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 2. dio: Sustav E -- Sigurnost

EN 777-2:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 2: System E -- Safety

1. 11. 2009.1. 11. 2010.

HRN EN 777-3:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 3. dio: Sustav F -- Sigurnost

EN 777-3:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use -- Part 3: System F -- Safety

1. 11. 2009.1. 11. 2010.

HRN EN 777-4:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 4. dio: Sustav H -- Sigurnost

EN 777-4:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 4: System H -- Safety

1. 11. 2009.1. 11. 2010.

HRN EN 778:2010

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 778:2009

Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products

1. 8. 2010.1. 8. 2011.

HRN EN 845-1:2016

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 1. dio: Zidne spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole

EN 845-1:2013+A1:2016

Specification for ancillary components for masonry -- Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets

HRN EN 845-1:2013

(EN 845-1:2013)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 845-2:2016

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 2. dio: Nadvoji

EN 845-2:2013+A1:2016

Specification for ancillary components for masonry -- Part 2: Lintels

HRN EN 845-2:2013

(EN 845-2:2013)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 845-3:2016

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža

EN 845-3:2013+A1:2016

Specification for ancillary components for masonry -- Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork

HRN EN 845-3:2013

(EN 845-3:2013)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 858-1:2002

Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

EN 858-1:2002

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) -- Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 858-1:2002/A1:2008EN 858-1:2002/A1:20041. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 877:2001

Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće

EN 877:1999

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings -- Requirements, test methods and quality assurance

1. 1. 2008.1. 9. 2009.
HRN EN 877:2001/A1:2007EN 877:1999/A1:20061. 1. 2008.1. 9. 2009.
HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008EN 877:1999/A1:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 934-2:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-2:2009+A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 2: Concrete admixtures -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

HRN EN 934-2:2010

(EN 934-2:2009)

1. 3. 2013.1. 9. 2013.

HRN EN 934-3:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-3:2009+A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 3: Admixtures for masonry mortar -- Definitions, requirements, conformity and marking and labelling

HRN EN 934-3:2010

(EN 934-3:2009)

1. 3. 2013.1. 9. 2013.

HRN EN 934-4:2010

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-4:2009

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

HRN EN 934-4:2004

(EN 934-4:2001)

1. 3. 2010.1. 3. 2011.

HRN EN 934-5:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-5:2007

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 5: Admixtures for sprayed concrete -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 969:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode -- Zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 969:2009

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines -- Requirements and test methods

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 997:2012

WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom

EN 997:2012

WC pans and WC suites with integral trap

HRN EN 997:2004

(EN 997:2003)

1. 12. 2012.1. 6. 2013.
HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012EN 997:2012/AC:20121. 3. 2013.1. 3. 2013.

HRN EN 998-1:2016

Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka

EN 998-1:2016

Specification for mortar for masonry -- Part 1: Rendering and plastering mortar

HRN EN 998-1:2010

(EN 998-1:2010)

11. 8. 2017.11. 8. 2018.

HRN EN 998-2:2016

Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe

EN 998-2:2016

Specification for mortar for masonry -- Part 2: Masonry mortar

HRN EN 998-2:2010

(EN 998-2:2010)

11. 8. 2017.11. 8. 2018.

HRN EN 1013:2015

Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1013:2012+A1:2014

Light transmitting single skin profield plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 1013:2012

(EN 1013:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 1020:2010

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 1020:2009

Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products

1. 8. 2010.1. 8. 2011.

HRN EN 1036-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1036-2:2008

Glass in building -- Mirrors from silver-coated float glass for internal use -- Part 2: Evaluation of conformity; product standard

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 1051-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1051-2:2007

Glass in building -- Glass blocks and glass pavers -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 1057:2011

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje

EN 1057:2006+A1:2010

Copper and copper alloys -- Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications

HRN EN 1057:2008

(EN 1057:2006)

1. 12. 2010.1. 12. 2010.

HRN EN 1090-1:2012

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata

EN 1090-1:2009+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures -- Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

HRN EN 1090-1:2009

(EN 1090-1:2009)

1. 9. 2012.1. 7. 2014.

HRN EN 1096-4:2018

Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Norma za proizvod

EN 1096-4:2004

Glass in building -- Coated glass -- Part 4: Product standard

HRN EN 1096-4:2008

(EN 1096-4:2004)

20. 3. 2019.20. 3. 2020.

HRN EN 1123-1:2008

Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete

EN 1123-1:1999

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems -- Part 1: Requirements, testing, quality control

1. 6. 2005.1. 6. 2006.
EN 1123-1:1999/A1:20041. 6. 2005.1. 6. 2006.

HRN EN 1124-1:2007

Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete

EN 1124-1:1999

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems -- Part 1: Requirements, testing, quality control

1. 6. 2005.1. 6. 2006.
EN 1124-1:1999/A1:20041. 6. 2005.1. 6. 2006.

HRN EN 1125:2008

Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1125:2008

Building hardware -- Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes -- Requirements and test methods

HRN EN 1125:2003

(EN 1125:1997)

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 1154:2008

Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1154:1996

Building hardware -- Controlled door closing devices -- Requirements and test methods

1. 10. 2003.1. 10. 2004.
EN 1154:1996/A1:20021. 10. 2003.1. 10. 2004.
EN 1154:1996/ A1:2002/AC:20061. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 1155:2008

Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1155:1997

Building hardware -- Electrically powered hold-open devices for swing doors -- Requirements and test methods

1. 10. 2003.1. 10. 2004.
EN 1155:1997/A1:20021. 10. 2003.1. 10. 2004.
EN 1155:1997/ A1:2002/AC:20061. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 1158:2008

Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1158:1997

Building hardware -- Door cordinator devices -- Requirements and test methods

1. 10. 2003.1. 10. 2004.
EN 1158:1997/A1:20021. 10. 2003.1. 10. 2004.
EN 1158:1997/ A1:2002/AC:20061. 6. 2006.1. 6. 2006.

HRN EN 1168:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Ploče sa šupljinama

EN 1168:2005+A3:2011

Precast concrete products -- Hollow core slabs

HRN EN 1168:2009

(EN 1168:2005+

A2:2009)

1. 7. 2012.1. 7. 2013.

HRN EN 1279-5:2018

Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Norma za proizvod

EN 1279-5:2018

Glass in building -- Insulating glass units -- Part 5: Product standard

HRN EN 1279-5:2010

(EN 1279-5:2005+A2:2010)

20. 3. 2019.20. 3. 2020.

HRN EN 1304:2005

Glineni crijep i pomoćni dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda

EN 1304:2005

Clay roofing tiles and fittings -- Product definitions and specifications

1. 2. 2006.1. 2. 2007.

HRN EN 1317-5:2012

Zaštitni cestovni sustavi -- 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave

EN 1317-5:2007+A2:2012

Road restraint systems -- Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems

HRN EN 1317-5:2009

(EN 1317-5:2007+A1:2008)

1. 1. 2013.1. 1. 2013.
HRN EN 1317-5:2012/Ispr.1:2012EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:20121. 3. 2013.1. 3. 2013.

HRN EN 1319:2010

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW

EN 1319:2009

Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW

1. 10. 2010.1. 10. 2011.

HRN EN 1337-3:2005

Konstrukcijski ležajevi -- 3. dio: Elastomerni ležajevi

EN 1337-3:2005

Structural bearings -- Part 3: Elastomeric bearings

1. 1. 2006.1. 1. 2007.

HRN EN 1337-4:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 4. dio: Valjkasti ležajevi

EN 1337-4:2004

Structural bearings -- Part 4: Roller bearings

1. 2. 2005.1. 2. 2006.
HRN EN 1337-4:2004/Ispr.1:2008EN 1337-4:2004/AC:20071. 1. 2008.1. 1. 2008.

HRN EN 1337-5:2005

Konstrukcijski ležajevi -- 5. dio: Lončasti ležajevi

EN 1337-5:2005

Structural bearings -- Part 5: Pot bearings

1. 1. 2006.1. 1. 2007.

HRN EN 1337-6:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 6. dio: Zakretni ležajevi

EN 1337-6:2004

Structural bearings -- Part 6: Rocker bearings

1. 2. 2005.1. 2. 2006.

HRN EN 1337-7:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE ležajevi

EN 1337-7:2004

Structural bearings -- Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings

HRN EN 1337-7:2002

(EN 1337-7:2000)

1. 12. 2004.1. 6. 2005.

HRN EN 1337-8:2008

Konstrukcijski ležajevi -- 8. dio: Ležajevi s vodilicama i uređajima za sprečavanje pomaka

EN 1337-8:2007

Structural bearings -- Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 1338:2004

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1338:2003

Concrete paving blocks -- Requirements and test methods

1. 3. 2004.1. 3. 2005.
HRN EN 1338:2004/AC:2007EN 1338:2003/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 1339:2004

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1339:2003

Concrete paving flags -- Requirements and test methods

1. 3. 2004.1. 3. 2005.
HRN EN 1339:2004/AC:2007EN 1339:2003/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 1340:2004

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1340:2003

Concrete kerb units -- Requirements and test methods

1. 2. 2004.1. 2. 2005.
HRN EN 1340:2004/AC:2007EN 1340:2003/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 1341:2012

Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1341:2012

Slabs of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1341:2003

(EN 1341:2001)

1. 9. 2013.1. 9. 2013.

HRN EN 1342:2012

Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1342:2012

Setts of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1342:2003

(EN 1342:2001)

1. 9. 2013.1. 9. 2013.

HRN EN 1343:2012

Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1343:2012

Kerbs of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1343:2003

(EN 1343:2001)

1. 9. 2013.1. 9. 2013.

HRN EN 1344:2013

Glineni elementi za popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1344:2013

Clay pavers -- Requirements and test methods

HRN EN

1344:2004

(EN 1344:2002)

8. 8. 2014.8. 8. 2016.
HRN EN 1344:2013/Ispr.1:2015EN 1344:2013/AC:2015

HRN EN 1423:2012

Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina

EN 1423:2012

Road marking materials -- Drop on materials -- Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two

HRN EN 1423:2004

(EN 1423:1997)

1. 11. 2012.1. 11. 2012.
HRN EN 1423:2012/Ispr.1:2013EN 1423:2012/AC:20131. 7. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 1433:2005

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti

EN 1433:2002

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas -- Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

1. 8. 2003.1. 8. 2004.
HRN EN 1433:2005/A1:2008EN 1433:2002/A1:20051. 1. 2006.1. 1. 2006.

HRN EN 1457-1:2012

Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u suhim uvjetima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1457-1:2012

Chimneys -- Clay/ceramic flue liners -- Part 1: Flue liners operating under dry conditions -- Requirements and test methods

HRN EN 1457:2003

(EN 1457:1999)

1. 11. 2012.1. 11. 2013.

HRN EN 1457-2:2012

Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u vlažnim uvjetima -- Zahtjevi metode ispitivanja

EN 1457-2:2012

Chimneys -- Clay/ceramic flue liners -- Part 2: Flue liners operating under wet conditions -- Requirements and test methods

HRN EN 1457:2003

(EN 1457:1999)

1. 11. 2012.1. 11. 2013.

HRN EN 1463-1:2022

Materijali za oznake na kolniku -- Retroreflektirajući markeri -- 1. dio: Osnovna zahtijevana svojstva

EN 1463-1:2021

Road marking materials -- Retroreflecting road studs -- Part 1: Initial performance requirements

HRN EN 1463-1:2009

(EN 1463-1:2009)

2. 12. 2022.2. 12. 2023.

HRN EN 1469:2015

Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi

EN 1469:2015

Natural stone products -- Slabs for cladding -- Requirements

HRN EN 1469:2005

(EN 1469:2004)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 2. dio: Sustavi površinske zaštite

EN 1504-2:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 2: Surface protection systems for concrete

1. 9. 2005.1. 1. 2009.

HRN EN 1504-3:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

EN 1504-3:2005

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 3: Structural and non-structural repair

1. 10. 2006.1. 1. 2009.

HRN EN 1504-4:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje

EN 1504-4:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 4: Structural bonding

1. 9. 2005.1. 1. 2009.

HRN EN 1504-5:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 5. dio: Injektiranje betona

EN 1504-5:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 5: Concrete injection

1. 10. 2005.1. 1. 2009.

HRN EN 1504-6:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 6. dio: Sidrenje čelične armature

EN 1504-6:2006

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar

1. 6. 2007.1. 1. 2009.

HRN EN 1504-7:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 7. dio: Zaštita armature od korozije

EN 1504-7:2006

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 7: Reinforcement corrosion protection

1. 6. 2007.1. 1. 2009.

HRN EN 1520:2011

Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom s konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim ojačanjem

EN 1520:2011

Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement

HRN EN 1520:2006

(EN 1520:2002)

1. 1. 2012.1. 1. 2013.

HRN EN 1748-1-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1748-1-2:2004

Glass in building -- Special basic products -- Borosilicate glasses -- Part 1-2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 1748-2-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1748-2-2:2004

Glass in building -- Special basic products -- Glass ceramics -- Part 2-2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 1806:2008

Dimnjaci -- Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1806:2006

Chimneys -- Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys -- Requirements and test methods

1. 5. 2007.1. 5. 2008.

HRN EN 1825-1:2005

Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

EN 1825-1:2004

Grease separators -- Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 1825-1:2005/AC:2007EN 1825-1:2004/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 1856-1:2010

Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka

EN 1856-1:2009

Chimneys -- Requirements for metal chimneys -- Part 1: System chimney products

HRN EN 1856-1:2003

(EN 1856-1:2003)

1. 3. 2010.1. 3. 2011.

HRN EN 1856-2:2010

Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne cijevi

EN 1856-2:2009

Chimneys -- Requirements for metal chimneys -- Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes

HRN EN 1856-2:2004

(EN 1856-2:2004)

1. 3. 2010.1. 3. 2011.

HRN EN 1857:2010

Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonske dimovodne cijevi

EN 1857:2010

Chimneys -- Components -- Concrete flue liners

HRN EN 1857:2008

(EN 1857:2003+

A1:2008)

1. 1. 2011.1. 1. 2012.

HRN EN 1858:2011

Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonski blokovi dimnjaka

EN 1858:2008+A1:2011

Chimneys -- Components -- Concrete flue blocks

HRN EN 1858:2008

(EN 1858:2008)

1. 4. 2012.1. 4. 2013.

HRN EN 1863-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 1863-2:2004

Glass in building -- Heat strengthened soda lime silicate glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 1873:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Zasebni plastični krovni svjetlarnici -- Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

EN 1873:2005

Prefabricated accessories for roofing -- Individual roof lights of plastics -- Product specification and test methods

1. 10. 2006.1. 10. 2009.

HRN EN 1916:2005

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani

EN 1916:2002

Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced

1. 8. 2003.23.11.2004.
HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008EN 1916:2002/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 1917:2005

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana

EN 1917:2002

Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced

1. 8. 2003.23.11.2004.
HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008EN 1917:2002/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 1935:2003

Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1935:2002

Building hardware -- Single-axis hinges -- Requirements and test methods

1. 10. 2002.1. 12. 2003.
HRN EN 1935/AC:2005EN 1935:2002/AC:20031. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 10025-1:2006

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke

EN 10025-1:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 10088-4:2010

Nehrđajući čelici -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo

EN 10088-4:2009

Stainless steels -- Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes

1. 2. 2010.1. 2. 2011.

HRN EN 10088-5:2010

Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo

EN 10088-5:2009

Stainless steels -- Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 10210-1:2008

Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

EN 10210-1:2006

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

1. 2. 2007.1. 2. 2008.

HRN EN 10219-1:2008

Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

1. 2. 2007.1. 2. 2008.

HRN EN 10224:2003

Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10224:2002

Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -- Technical delivery conditions

1. 4. 2006.1. 4. 2007.
HRN EN 10224:2003/A1:2008EN 10224:2002/A1:20051. 4. 2006.1. 4. 2007.

HRN EN 10255:2008

Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10255:2004+A1:2007

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading -- Technical delivery conditions

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 10311:2007

Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina

EN 10311:2005

Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids

1. 3. 2006.1. 3. 2007.

HRN EN 10312:2003

Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10312:2002

Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -- Technical delivery conditions

1. 4. 2006.1. 4. 2007.
HRN EN 10312/A1:2007EN 10312:2002/A1:20051. 4. 2006.1. 4. 2007.

HRN EN 10340:2008

Čelični odljevci za konstrukcije

EN 10340:2007

Steel castings for structural uses

1. 1. 2010.1. 1. 2011.
HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008EN 10340:2007/AC:20081. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 10343:2009

Poboljšani čelici za građevinarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10343:2009

Steels for quenching and tempering for construction purposes -- Technical delivery conditions

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 12004:2012

Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 12004:2007+A1:2012

Adhesives for tiles -- Requirements, evaluation of conformity, classification and designation

HRN EN 12004:2008

(EN 12004:2007)

1. 4. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 12050-1:2008

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari

EN 12050-1:2001

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter

1. 11. 2001.1. 11. 2002.

HRN EN 12050-2:2007

Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija

EN 12050-2:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater

1. 10. 2001.1. 10. 2002.

HRN EN 12050-3:2008

Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu

EN 12050-3:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications

1. 10. 2001.1. 10. 2002.

HRN EN 12050-4:2008

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari

EN 12050-4:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

1. 10. 2001.1. 10. 2002.

HRN EN 12057:2005

Proizvodi od prirodnog kamena -- Modularne ploče -- Zahtjevi

EN 12057:2004

Natural stone products -- Modular tiles -- Requirements

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 12058:2005

Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stube -- Zahtjevi

EN 12058:2004

Natural stone products -- Slabs for floors and stairs -- Requirements

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 12094-1:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu

EN 12094-1:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

1. 2. 2004.1. 5. 2006.

HRN EN 12094-2:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja

EN 12094-2:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices

1. 2. 2004.1. 5. 2006.

HRN EN 12094-3:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje

EN 12094-3:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices

1. 1. 2004.1. 9. 2005.

HRN EN 12094-4:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore)

EN 12094-4:2004

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators

1. 5. 2005.1. 8. 2007.

HRN EN 12094-5:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore)

EN 12094-5:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators

EN 12094-5:20001. 2. 2007.1. 5. 2009.

HRN EN 12094-6:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja

EN 12094-6:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices

EN 12094-6:20001. 2. 2007.1. 5. 2009.

HRN EN 12094-7:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2

EN 12094-7:2000

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems

1. 10. 2001.1. 4. 2004.
EN 12094-7:2000/A1:20051. 11. 2005.1. 11. 2006.

HRN EN 12094-8:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice

EN 12094-8:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 8: Requirements and test methods for connectors

1. 2. 2007.1. 5. 2009.

HRN EN 12094-9:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara

EN 12094-9:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors

1. 1. 2004.1. 9. 2005.

HRN EN 12094-10:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke

EN 12094-10:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches

1. 2. 2004.1. 5. 2006.

HRN EN 12094-11:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje

EN 12094-11:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices

1. 1. 2004.1. 9. 2005.

HRN EN 12094-12:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje

EN 12094-12:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices

1. 1. 2004.1. 9. 2005.

HRN EN 12094-13:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile

EN 12094-13:2001

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

1. 1. 2002.1. 4. 2004.
EN 12094-13:2001/AC:20021. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 12101-1:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora

EN 12101-1:2005

Smoke and heat control systems -- Part 1: Specification for smoke
barriers

1. 6. 2006.1. 9. 2008.
EN 12101-1:2005/A1:20061. 12. 2006.1. 9. 2008.

HRN EN 12101-2:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline

EN 12101-2:2003

Smoke and heat control systems -- Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators

1. 4. 2004.1. 9. 2006.

HRN EN 12101-3:2015

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija za ventilatore sa strojnim pogonom za upravljanje dimom i toplinom

EN 12101-3:2015

Smoke and heat control systems -- Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (fans)

HRN EN 12101-3:2008

(EN 12101-3:2002)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 12101-6:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi

EN 12101-6:2005

Smoke and heat control systems -- Part 6: Specification for pressure differential systems -- Kits

1. 4. 2006.1. 4. 2007.
EN 12101-6:2005/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 12101-7:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 7. dio: Sekcije dimnih kanala

EN 12101-7:2011

Smoke and heat control systems -- Part 7: Smoke duct sections

1. 2. 2012.1. 2. 2013.

HRN EN 12101-8:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 8. dio: Zaklopke za upravljanje dimom

EN 12101-8:2011

Smoke and heat control systems -- Part 8: Smoke control dampers

1. 2. 2012.1. 2. 2013.

HRN EN 12101-10:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 10. dio: Opskrba energijom

EN 12101-10:2005

Smoke and heat control systems -- Part 10: Power supplies

1. 10. 2006.1. 5. 2012.
EN 12101-10:2005/AC:20071. 1. 2008.1. 1. 2008.

HRN EN 12150-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 12150-2:2004

Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 12209:2008

Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 12209:2003

Building hardware -- Locks and latches -- Mechanically operated locks, latches and locking plates -- Requirements and test methods

1. 12. 2004.1. 6. 2006.
EN 12209:2003/AC:20051. 6. 2006.1. 6. 2006.

HRN EN 12259-1:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: Prskalice (sprinkleri)

EN 12259-1:1999+A1:2001

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 1: Sprinklers

1. 4. 2002.1. 9. 2005.
EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:20041. 3. 2005.1. 3. 2006.
EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:20061. 11. 2006.1. 11. 2007.

HRN EN 12259-2:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila

EN 12259-2:1999

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 2: Wet alarm valve assemblies

1. 1. 2002.1. 8. 2007.
EN 12259-2:1999/A1:20011. 1. 2002.1. 8. 2007.
EN 12259-2:1999/AC:20021. 6. 2005.1. 6. 2005.
HRN EN 12259-2:2007/A2:2007EN 12259-2:1999/A2:20051. 9. 2006.1. 8. 2007.

HRN EN 12259-3:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila

EN 12259-3:2000

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 3: Dry alarm valve assemblies

1. 1. 2002.1. 8. 2007.
EN 12259-3:2000/A1:20011. 1. 2002.1. 8. 2007.
HRN EN 12259-3:2007/A2:2007EN 12259-3:2000/A2:20051. 9. 2006.1. 8. 2007.

HRN EN 12259-4:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom

EN 12259-4:2000

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 4: Water motor alarms

1. 1. 2002.1. 4. 2004.
EN 12259-4:2000/A1:20011. 1. 2002.1. 4. 2004.

HRN EN 12259-5:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: Detektori protoka vode

EN 12259-5:2002

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 5: Water flow detectors

1. 7. 2003.1. 9. 2005.

HRN EN 12271:2008

Površinska obrada -- Zahtjevi

EN 12271:2006

Surface dressing -- Requirements

1. 1. 2008.1. 1. 2011.

HRN EN 12273:2008

Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Zahtjevi

EN 12273:2008

Slurry surfacing -- Requirements

1. 1. 2009.1. 1. 2011.

HRN EN 12285-2:2008

Čelični spremnici izrađeni u radionici -- 2. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom

EN 12285-2:2005

Workshop fabricated steel tanks -- Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

1. 1. 2006.1. 1. 2008.

HRN EN 12326-1:2014

Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova -- 1. dio: Specifikacija proizvoda

EN 12326-1:2014

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding -- Part 1: Specifications for slate and carbonate slate

HRN EN

12326-1:2008

(EN 12326-1:2004)

13. 2. 2015.13. 2. 2016.

HRN EN 12337-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 12337-2:2004

Glass in building -- Chemically strengthened soda lime silicate glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 12352:2007

Oprema za regulaciju prometa -- Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave

EN 12352:2006

Traffic control equipment -- Warning and safety light devices

1. 2. 2007.1. 2. 2008.

HRN EN 12368:2007

Oprema za regulaciju prometa -- Prometna svjetla

EN 12368:2006

Traffic control equipment -- Signal heads

1. 2. 2007.1. 2. 2008.

HRN EN 12380:2005

Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti

EN 12380:2002

Air admittance valves for drainage systems -- Requirements, tests methods and evaluation of conformity

1. 10. 2003.1. 10. 2004.

HRN EN 12446:2011

Dimnjaci -- Dijelovi -- Elementi vanjskog betonskog plašta

EN 12446:2011

Chimneys -- Components -- Concrete outer wall elements

HRN EN 12446:2003

(EN 12446:2003)

1. 4. 2012.1. 4. 2013.

HRN EN 12467:2018

Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 12467:2012+A2:2018

Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods

HRN EN 12467:2012

(EN 12467:2012)

20. 3. 2019.20. 3. 2020.

HRN EN 12566-1:2002

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame

EN 12566-1:2000

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 1: Prefabricated septic tanks

1. 12. 2004.1. 12. 2005.
HRN EN 12566-1:2002/A1:2008EN 12566-1:2000/A1:20031. 12. 2004.1. 12. 2005.

HRN EN 12566-3:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda

EN 12566-3:2005+A2:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants

HRN EN

12566-3:2011

(EN 12566-3:2005+A1:2009)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 12566-4:2008

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ

EN 12566-4:2007

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 12566-6:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 6. dio: Predgotovljene jedinice za obradu efluenata septičke jame

EN 12566-6:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 12566-7:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 7. dio: Predgotovljene jedinice za tercijalnu obradu

EN 12566-7:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 7: Prefabricated tertiary treatment units

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 12591:2009

Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograđevne bitumene

EN 12591:2009

Bitumen and bituminous binders -- Specifications for paving grade bitumens

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 12602:2016

Predgotovljeni armirani elementi od porastoga betona

EN 12602:2016

Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

HRN EN 12602:2013

(EN 12602:2008+

A1:2013)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton

EN 12620:2002+A1:2008

Aggregates for concrete

HRN EN 12620:2003

(EN 12620:2002)

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 12676-1:2000

Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama -- 1. dio: Djelovanje i značajke

EN 12676-1:2000

Anti-glare systems for roads -- Part 1: Performance and characteristics

1. 2. 2004.1. 2. 2006.
HRN EN 12676-1/A1:2004EN 12676-1:2000/A1:20031. 2. 2004.1. 2. 2006.

HRN EN 12737:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stajske podnice

EN 12737:2004+A1:2007

Precast concrete products -- Floor slats for livestock

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 12764:2008

Sanitarni uređaji -- Specifikacija za vrtložne kade

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitary appliances -- Specification for whirlpool baths

EN 12764:20041. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 12794:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Piloti za temelje

EN 12794:2005+A1:2007

Precast concrete products -- Foundation piles

HRN EN 12794:2005

(EN 12794:2005)

1. 2. 2008.1. 2. 2009.
EN 12794:2005+A1:2007/AC:20081. 8. 2009.1. 8. 2009.

HRN EN 12839:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za ograde

EN 12839:2012

Precast concrete products -- Elements for fences

HRN EN 12839:2004

(EN 12839:2001)

1. 10. 2012.1. 10. 2013.

HRN EN 12843:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke

EN 12843:2004

Precast concrete products -- Masts and poles

1. 9. 2005.1. 9. 2007.

HRN EN 12859:2011

Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 12859:2011

Gypsum blocks -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 12859:2008

(EN 12859:2008)

1. 12. 2011.1. 12. 2012.

HRN EN 12860:2002

Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 12860:2001

Gypsum based adhesives for gypsum blocks -- Definitions, requirements and test methods

1. 4. 2002.1. 4. 2003.
HRN EN 12860/AC:2003EN 12860:2001/AC:20021. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 12878:2005

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i metode ispitivanja

EN 12878:2005

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime -- Specifications and methods of test

1. 3. 2006.1. 3. 2007.
EN 12878:2005/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 12899-1:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. dio: Stalni znakovi

EN 12899-1:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 1: Fixed signs

1. 1. 2009.1. 1. 2013.

HRN EN 12899-2:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 2. dio: Svijetleći prometni stupići

EN 12899-2:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)

1. 1. 2009.1. 1. 2013.

HRN EN 12899-3:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 3. dio: Smjerokazni stupići i retroreflektirajući elementi

EN 12899-3:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 3: Delineator posts and retroreflectors

1. 1. 2009.1. 1. 2013.

HRN EN 12951:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Trajno postavljene krovne ljestve -- Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

EN 12951:2004

Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- Product specification and test methods

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 12966-1:2011

Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi -- 1. dio: Norma za proizvod

EN 12966-1:2005+A1:2009

Road vertical signs -- Variable message traffic signs -- Part 1: Product standard

1. 8. 2010.1. 8. 2010.

HRN EN 13024-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod

EN 13024-2:2004

Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 13043:2003

Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina

EN 13043:2002

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

1. 7. 2003.1. 6. 2004.
HRN EN 13043:2003/AC:2006EN 13043:2002/AC:20041. 6. 2006.1. 6. 2006.

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje

EN 13055-1:2002

Lightweight aggregates -- Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

1. 3. 2003.1. 6. 2004.
HRN EN 13055-1:2003/AC:2006EN 13055-1:2002/AC:20041. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 13055-2:2007

Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama

EN 13055-2:2004

Lightweight aggregates -- Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications

1. 5. 2005.1. 5. 2006.

HRN EN 13063-1:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za otpornost na požar čađe

EN 13063-1:2005+A1:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance

HRN EN 13063-1:2006

(EN 13063-1:2005)

1. 5. 2008.1. 5. 2009.

HRN EN 13063-2:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode u vlažnim uvjetima

EN 13063-2:2005+A1:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 2: Requirements and test methods under wet conditions

HRN EN 13063-2:2005

(EN 13063-2:2005)

1. 5. 2008.1. 5. 2009.

HRN EN 13063-3:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 3. dio: Zahtjevi i ispitne metode za dimovodne dozračne sustave

EN 13063-3:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys

1. 5. 2008.1. 5. 2009.

HRN EN 13069:2005

Dimnjaci -- Glineni/keramički vanjski plaštevi za sustave dimnjaka -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 13069:2005

Chimneys -- Clay/ceramic outer walls for system chimneys -- Requirements and test methods

1. 5. 2006.1. 5. 2007.

HRN EN 13084-5:2008

Samostojeći dimnjaci -- 5. dio: Materijali za zidane cijevi -- Specifikacija proizvoda

EN 13084-5:2005

Free-standing chimneys -- Part 5: Material for brick liners -- Product specifications

1. 4. 2006.1. 4. 2007.
EN 13084-5:2005/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 13084-7:2012

Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima

EN 13084-7:2012

Free-standing chimneys -- Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners

HRN EN 13084-7:2008

(EN 13084-7:2005)

1. 9. 2013.1. 9. 2013.

HRN EN 13101:2007

Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti

EN 13101:2002

Steps for underground man entry chambers -- Requirements, marking, testing and evaluation of conformity

1. 8. 2003.1. 8. 2004.

HRN EN 13108-1:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton

EN 13108-1:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 1: Asphalt Concrete

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008EN 13108-1:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13108-2:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve

EN 13108-2:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008EN 13108-2:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13108-3:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt

EN 13108-3:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 3: Soft Asphalt

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-3:2007/Ispr.1:2008EN 13108-3:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13108-4:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt)

EN 13108-4:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 4: Hot Rolled Asphalt

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-4:2007/Ispr.1:2008EN 13108-4:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13108-5:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt)

EN 13108-5:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 5: Stone Mastic Asphalt

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008EN 13108-5:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13108-6:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt

EN 13108-6:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 6: Mastic Asphalt

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008EN 13108-6:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13108-7:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt

EN 13108-7:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 7: Porous Asphalt

1. 3. 2007.1. 3. 2008.
HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008EN 13108-7:2006/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 13139:2003

Agregati za mort

EN 13139:2002

Aggregates for mortar

1. 3. 2003.1. 6. 2004.
HRN EN 13139:2003/AC:2006EN 13139:2002/AC:20041. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 13160-1:2004

Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela

EN 13160-1:2003

Leak detection systems -- Part 1: General principles

1. 3. 2004.1. 3. 2005.

HRN EN 13162:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija

EN 13162:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification

HRN EN 13162:2012

(EN 13162:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13163:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 13163:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products -- Specification

HRN EN 13163:2012

(EN 13163:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13164:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 13164:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification

HRN EN 13164:2012

(EN 13164:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13165:2016

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

EN 13165:2012+A2:2016

Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products -- Specification

HRN EN 13165:2015

(EN 13165:2012+

A1:2015)

14.10.2016.14.10.2017.

HRN EN 13166:2016

Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

EN 13166:2012+A2:2016

Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification

HRN EN 13166:2015

(EN 13166:2012+

A1:2015)

14.10.2016.14.10.2017.

HRN EN 13167:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

EN 13167:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification

HRN EN 13167:2012

(EN 13167:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13168:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija

EN 13168:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification

HRN EN 13168:2012

(EN 13168:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13169:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija

EN 13169:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products -- Specification

HRN EN 13169:2012

(EN 13169:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13170:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija

EN 13170:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification

HRN EN 13170:2012

(EN 13170:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13171:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija

EN 13171:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood fibre (WF) products -- Specification

HRN EN 13171:2012

(EN 13171:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 13224:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi

EN 13224:2011

Precast concrete products -- Ribbed floor elements

HRN EN 13224:2008

(EN 13224:2004+

A1:2007)

1. 8. 2012.1. 8. 2013.

HRN EN 13225:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi

EN 13225:2013

Precast concrete products -- Linear structural elements

HRN EN

13225:2005

(EN 13225:2004)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 13241:2016

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke

EN 13241:2003+A2:2016

Industrial, commercial, garage doors and gates -- Product standard, performance characteristics

HRN EN 13241-1:2011

(EN 13241-1:2003+A1:2011)

1. 11. 2016.1. 11. 2019.

HRN EN 13242:2008

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

HRN EN 13242:2003

(EN 13242:2002)

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 13245-2:2008

Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge

EN 13245-2:2008

Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications -- Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

1. 7. 2010.1. 7. 2012.
HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009EN 13245-2:2008/AC:20091. 7. 2010.1. 7. 2010.

HRN EN 13249:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni slojevi)

EN 13249:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)

HRN EN 13249:2002

(EN 13249:2000)

HRN EN 13249/A1:2005

(EN 13249:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13250:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica

EN 13250:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of railways

HRN EN 13250:2002

(EN 13250:2000)

HRN EN 13250/A1:2005

(EN 13250:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13251:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija

EN 13251:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

HRN EN 13251:2002

(EN 13251:2000)

HRN EN 13251/A1:2005

(EN 13251:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13252:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima

EN 13252:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in drainage systems

HRN EN 13252:2002

(EN 13252:2000)

HRN EN 13252/A1:2005

(EN 13252:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13253:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde)

EN 13253:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)

HRN EN 13253:2002

(EN 13253:2000)

HRN EN 13253/A1:2005

(EN 13253:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13254:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

EN 13254:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams

HRN EN 13254:2002

(EN 13254:2000)

HRN EN 13254/A1:2005

(EN 13254:2000/

A1:2005)

HRN EN 13254/AC:2004

(EN 13254:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13255:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

EN 13255:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of canals

HRN EN 13255:2002

(EN 13255:2000)

HRN EN 13255/A1:2005

(EN 13255:2000/

A1:2005)

HRN EN 13255/AC:2004

(EN 13255:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13256:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina

EN 13256:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures

HRN EN 13256:2002

(EN 13256:2000)

HRN EN 13256/A1:2005

(EN 13256:2000/

A1:2005)

HRN EN 13256/AC:2004

(EN 13256:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13257:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada

EN 13257:2016

Geotextiles and geotextile-related documents -- Characteristics required for use in solid waste disposals

HRN EN 13257:2002

(EN 13257:2000)

HRN EN 13257/A1:2005

(EN 13257:2000/

A1:2005)

HRN EN 13257/AC:2004

(EN 13257:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13263-1:2009

Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silica fume for concrete -- Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria

HRN EN 13263-1:2005

(EN 13263-1:2005)

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 13265:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u projektima zbrinjavanja tekućeg otpada

EN 13265:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in liquid waste containment projects

HRN EN 13265:2002

(EN 13265:2000)

HRN EN 13265/A1:2005

(EN 13265:2000/

A1:2005)

HRN EN 13265/AC:2004

(EN 13265:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 13279-1:2008

Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 13279-1:2008

Gypsum binders and gypsum plasters -- Part 1: Definitions and requirements

HRN EN 13279-1:2006

(EN 13279-1:2005)

1. 10. 2009.1. 10. 2010.

HRN EN 13282-1:2013

Hidraulična veziva za ceste -- 1. dio: Brzo otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 13282-1:2013

Hydraulic road binders -- Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders -- Composition, specifications and conformity criteria

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 13310:2008

Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 13310:2003

Kitchen sinks -- Functional requirements and test methods

1. 2. 2004.1. 2. 2006.

HRN EN 13341:2011

Nepomični termoplastični spremnici za nadzemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, kerozinskog i dizelskog goriva -- Polietilenski spremnici proizvedeni upuhivanjem u kalupe i centrifugalnim lijevanjem te spremnici dobiveni centrifugalnim lijevanjem anionskog polimerizacijskog poliamida 6 -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13341:2005+A1:2011

Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels -- Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 -- Requirements and test methods

HRN EN 13341:2008

(EN 13341:2005)

1. 10. 2011.1. 10. 2011.

HRN EN 13361:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

EN 13361:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 13361:2005/A1:2008EN 13361:2004/A1:20061. 6. 2007.1. 6. 2008.

HRN EN 13362:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

EN 13362:2005

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of canals

1. 2. 2006.1. 2. 2007.

HRN EN 13383-1:2003

Kamenozaštite -- 1. dio: Specifikacije

EN 13383-1:2002

Armourstone -- Part 1: Specification

1. 3. 2003.1. 6. 2004.
HRN EN 13383-1:2003/AC:2006EN 13383-1:2002/AC:20041. 1. 2010.1. 1. 2010.
Granična vrijednost za gustoću utvrđena u klauzuli 5.2 (norme EN 13383-1:2002) isključuje se iz područja primjene upućivanja. (Odluka Komisije 2016/1610)

HRN EN 13407:2008

Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 13407:2006

Wall-hung urinals -- Functional requirements and test methods

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 13450:2003

Agregati za željeznički tucanik

EN 13450:2002

Aggregates for railway ballast

1. 10. 2003.1. 6. 2004.
HRN EN 13450:2003/AC:2006EN 13450:2002/AC:20041. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 13454-1:2006

Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi

EN 13454-1:2004

Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate -- Part 1: Definitions and requirements

1. 7. 2005.1. 7. 2006.

HRN EN 13479:2017

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Opća norma za proizvod za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem

EN 13479:2017

Welding consumables -- General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials

HRN EN 13479:2007

(EN 13479:2004)

9. 3. 2018.9. 3. 2019.

HRN EN 13491:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina

EN 13491:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 13491:2005/A1:2008EN 13491:2004/A1:20061. 6. 2007.1. 6. 2008.

HRN EN 13492:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu

EN 13492:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 13492:2005/A1:2008EN 13492:2004/A1:20061. 6. 2007.1. 6. 2008.

HRN EN 13493:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji skladišta i odlagališta krutog otpada

EN 13493:2005

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites

1. 3. 2006.1. 3. 2007.

HRN EN 13502:2004

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za glinene/keramičke izlazne nastavke

EN 13502:2002

Chimneys -- Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals

1. 8. 2003.1. 8. 2004.

HRN EN 13561:2008

Vanjska sjenila -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

EN 13561:2004+A1:2008

External blinds -- Performance requirements including safety

EN 13561:20041. 8. 2009.1. 8. 2010.

HRN EN 13564-1:2008

Uređaji protiv poplave za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi

EN 13564-1:2002

Anti-flooding devices for buildings -- Part 1: Requirements

1. 5. 2003.1. 5. 2004.

HRN EN 13616:2004

Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva

EN 13616:2004

Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels

1. 5. 2005.1. 5. 2006.
HRN EN 13616:2004/Ispr.1:2008EN 13616:2004/AC:20061. 6. 2006.1. 6. 2006.

HRN EN 13658-1:2006

Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje žbuke

EN 13658-1:2005

Metal lath and beads -- Definitions, requirements and test methods -- Part 1: Internal plastering

1. 3. 2006.1. 3. 2007.

HRN EN 13658-2:2006

Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke

EN 13658-2:2005

Metal lath and beads -- Definitions, requirements and test methods -- Part 2: External rendering

1. 3. 2006.1. 3. 2007.

HRN EN 13659:2008

Zasloni -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

EN 13659:2004+A1:2008

Shutters -- Performance requirements including safety

EN 13659:20041. 8. 2009.1. 8. 2010.

HRN EN 13693:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi

EN 13693:2004+A1:2009

Precast concrete products -- Special roof elements

HRN EN 13693:2005

(EN 13693:2004)

1. 5. 2010.1. 5. 2011.

HRN EN 13707:2009

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke

EN 13707:2004+A2:2009

Flexible sheets for waterproofing -- Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing -- Definitions and characteristics

1. 4. 2010.1. 10. 2010.

HRN EN 13747:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave

EN 13747:2005+A2:2010

Precast concrete products -- Floor plates for floor systems

HRN EN 13747:2008

(EN 13747:2005+

A1:2008)

1. 1. 2011.1. 1. 2011.

HRN EN 13748-1:2004

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu

EN 13748-1:2004

Terrazzo tiles -- Part 1: Terrazzo tiles for internal use

1. 6. 2005.1. 10. 2006.
HRN EN 13748-1:2004/A1:2008EN 13748-1:2004/A1:20051. 4. 2006.1. 10. 2006.
HRN EN 13748-1:2004/AC:2007EN 13748-1:2004/AC:20051. 6. 2005.1. 6. 2005.

HRN EN 13748-2:2004

Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu

EN 13748-2:2004

Terrazzo tiles -- Part 2: Terrazzo tiles for external use

1. 4. 2005.1. 4. 2006.

HRN EN 13808:2013

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih emulzija

EN 13808:2013

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying cationic bituminous emulsions

HRN EN

13808:2005

(EN 13808:2005)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 13813:2003

Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi

EN 13813:2002

Screed material and floor screeds -- Screed material -- Properties and requirements

1. 8. 2003.1. 8. 2004.

HRN EN 13815:2008

Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13815:2006

Fibrous gypsum plaster casts -- Definitions, requirements and test methods

1. 6. 2007.1. 6. 2008.

HRN EN 13830:2008

Ovješene fasade -- Norma za proizvod

EN 13830:2003

Curtain walling -- Product standard

1. 12. 2004.1. 12. 2005.

HRN EN 13859-1:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

EN 13859-1:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Definitions and characteristics of underlays -- Part 1: Underlays for discontinuous roofing

1. 4. 2011.1. 4. 2012.

HRN EN 13859-2:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove

EN 13859-2:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Definitions and characteristics of underlays -- Part 2: Underlays for walls

1. 4. 2011.1. 4. 2012.

HRN EN 13877-3:2005

Betonski kolnici -- 3. dio: Specifikacije za moždanike u betonskim kolnicima

EN 13877-3:2004

Concrete pavements -- Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 13915:2008

Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13915:2007

Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core -- Definitions, requirements and test methods

1. 6. 2008.1. 6. 2009.

HRN EN 13924:2007

Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde cestograđevne bitumene

EN 13924:2006

Bitumen and bituminous binders -- Specifications for hard paving grade bitumens

1. 1. 2010.1. 1. 2011.
EN 13924:2006/AC:20061. 1. 2010.1. 1. 2010.

HRN EN 13950:2014

Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13950:2014

Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN

13950:2008

(EN 13950:2005)

13. 2. 2015.13. 2. 2016.

HRN EN 13956:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke

EN 13956:2012

Flexible sheet for waterproofing -- Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -- Definitions and characteristics

HRN EN 13956:2005

(EN 13956:2005)

1. 10. 2013.1. 10. 2013.

HRN EN 13963:2007

Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13963:2005

Jointing materials for gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

1. 3. 2006.1. 3. 2007.
EN 13963:2005/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 13964:2014

Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13964:2014

Suspended ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 13964:2007

(EN 13964:2004)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 13967:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke

EN 13967:2012

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet -- Definitions and characteristics

HRN EN 13967:2005

(EN 13967:2004)

1. 3. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 13969:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke

EN 13969:2004

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets -- Definitions and characteristics

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 13969:2005/A1:2008EN 13969:2004/A1:20061. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 13970:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke

EN 13970:2004

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen water vapour control layers -- Definitions and characteristics

1. 9. 2005.1. 9. 2006.
HRN EN 13970:2005/A1:2008EN 13970:2004/A1:20061. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 13978-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaže -- 1. dio: Zahtjevi za armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija

EN 13978-1:2005

Precast concrete products -- Precast concrete garages -- Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions

1. 3. 2006.1. 3. 2008.

HRN EN 13984:2013

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke

EN 13984:2013

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber vapour control layers -- Definitions and characteristics

HRN EN 13984:2005

(EN 13984:2004)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 13986:2015

Ploče na osnovi drva za uporabu u graditeljstvu -- Karakteristike, ocjenjivanje sukladnosti i označivanje

EN 13986:2004+A1:2015

Wood-based panels for use in construction -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN 13986:2008

(EN 13986:2004)

13. 11. 2015.13. 11. 2016.

HRN EN 14016-1:2008

Veziva za magnezitne estrihe -- Kaustični magnezij i magnezijev klorid -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 14016-1:2004

Binders for magnesite screeds -- Caustic magnesia and magnesium chloride -- Part 1: Definitions, requirements

1. 12. 2004.1. 12. 2005.

HRN EN 14023:2010

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene

EN 14023:2010

Bitumen and bituminous binders -- Specification framework for polymer modified bitumens

1. 1. 2011.1. 1. 2012.

HRN EN 14037-1:2016

Slobodno viseće površine za grijanje i hlađenje vodom temperature niže od 120 °C -- 1. dio: Tvornički pripremljeni stropni zračeći paneli za grijanje prostora -- Tehničke specifikacije i zahtjevi

EN 14037-1:2016

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C -- Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating -- Technical specifications and requirements

HRN EN 14037-1:2004

(EN 14037-1:2003)

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 14041:2008

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke

EN 14041:2004

Resilient, textile and laminate floor coverings -- Essential characteristics

1. 1. 2006.1. 1. 2007.
EN 14041:2004/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 14055:2011

Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara

EN 14055:2010

WC and urinal flushing cisterns

1. 9. 2011.1. 9. 2012.

HRN EN 14063-1:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje

EN 14063-1:2004

Thermal insulation products -- In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products -- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

1. 6. 2005.1. 6. 2006.
EN 14063-1:2004/AC:20061. 1. 2008.1. 1. 2008.

HRN EN 14064-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje

EN 14064-1:2010

Thermal insulation products for buildings -- In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products -- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

1. 12. 2010.1. 12. 2011.

HRN EN 14080:2013

Drvene konstrukcije -- Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo -- Zahtjevi

EN 14080:2013

Timber structures -- Glued laminated timber and glued solid timber -- Requirements

HRN EN

14080:2006

(EN 14080:2005)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 14081-1:2011

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 14081-1:2005+A1:2011

Timber structures -- Strength graded structural timber with rectangular cross section -- Part 1: General requirements

HRN EN 14081-1:2006

(EN 14081-1:2005)

1. 10. 2011.31. 12. 2011.

HRN EN 14178-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod

EN 14178-2:2004

Glass in building -- Basic alkaline earth silicate glass products -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 14179-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 14179-2:2005

Glass in building -- Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 3. 2006.1. 3. 2007.

HRN EN 14188-1:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio: Specifikacije za vruće brtvene mase

EN 14188-1:2004

Joint fillers and sealants -- Part 1: Specifications for hot applied sealants

1. 7. 2005.1. 1. 2007.

HRN EN 14188-2:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase

EN 14188-2:2004

Joint fillers and sealants -- Part 2: Specifications for cold applied sealants

1. 10. 2005.1. 1. 2007.

HRN EN 14188-3:2007

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve

EN 14188-3:2006

Joint fillers and sealants -- Part 3: Specifications for preformed joint seals

1. 11. 2006.1. 11. 2007.

HRN EN 14190:2015

Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14190:2014

Gypsum board products from reprocessing -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN

14190:2008

(EN 14190:2005)

13. 2. 2015.13. 2. 2016.

HRN EN 14195:2007

Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14195:2005

Metal framing components for gypsum plasterboard systems -- Definitions, requirements and test methods

1. 1. 2006.1. 1. 2007.
EN 14195:2005/AC:20061. 1. 2007.1. 1. 2007.

HRN EN 14209:2017

Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14209:2017

Preformed plasterboard cornices -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14209:2008

(EN 14209:2005)

9. 3. 2018.9. 3. 2019.

HRN EN 14216:2015

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije

EN 14216:2015

Cement -- Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements

HRN EN 14216:2006

(EN 14216:2004)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 14229:2010

Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove

EN 14229:2010

Structural timber -- Wood poles for overhead lines

1. 9. 2011.1. 9. 2012.

HRN EN 14246:2006

Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 14246:2006

Gypsum elements for suspended ceilings -- Definitions, requirements and test methods

1. 4. 2007.1. 4. 2008.
HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008EN 14246:2006/AC:20071. 1. 2008.1. 1. 2008.

HRN EN 14250:2010

Drvene konstrukcije -- Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim metalnim ježastim pločama

EN 14250:2010

Timber structures -- Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

HRN EN 14250:2006

(EN 14250:2004)

1. 11. 2010.1. 11. 2010.

HRN EN 14296:2008

Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje

EN 14296:2005

Sanitary appliances -- Communal washing troughs

1. 3. 2006.1. 3. 2008.

HRN EN 14303:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija

EN 14303:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification

HRN EN 14303:2010

(EN 14303:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14304:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) -- Specifikacija

EN 14304:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products -- Specification

HRN EN 14304:2010

(EN 14304:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14305:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

EN 14305:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification

HRN EN 14305:2010

(EN 14305:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14306:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) -- Specifikacija

EN 14306:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made calcium silicate (CS) products -- Specification

HRN EN 14306:2010

(EN 14306:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14307:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 14307:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification

HRN EN 14307:2010

(EN 14307:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14308:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene -- Specifikacija

EN 14308:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products -- Specification

HRN EN 14308:2010

(EN 14308:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14309:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 14309:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification

HRN EN 14309:2010

(EN 14309:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14313:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija

EN 14313:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made polyethylene foam (PEF) products -- Specification

HRN EN 14313:2010

(EN 14313:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14314:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

EN 14314:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification

HRN EN 14314:2010

(EN 14314:2009)

1. 11. 2013.1. 11. 2013.

HRN EN 14315-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje

EN 14315-1:2013

Thermal insulating products for buildings -- In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 14316-1:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)- – 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje

EN 14316-1:2004

Thermal insulation products for buildings -- In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

1. 6. 2005.1. 6. 2006.

HRN EN 14317-1:2009

Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe

EN 14317-1:2004

Thermal insulation products for buildings -- In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

1. 6. 2005.1. 6. 2006.

HRN EN 14318-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje

EN 14318-1:2013

Thermal insulating products for buildings -- In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

1. 11. 2013.1. 11. 2014.

HRN EN 14319-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje

EN 14319-1:2013

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations -- In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

1. 11. 20131. 11. 2014.

HRN EN 14320-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje

EN 14320-1:2013

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations -- In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products -- Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

1. 11. 20131. 11. 2014.

HRN EN 14321-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 14321-2:2005

Glass in building -- Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

1. 6. 2006.1. 6. 2007.

HRN EN 14339:2007

Podzemni protupožarni hidranti

EN 14339:2005

Underground fire hydrants

1. 5. 2006.1. 5. 2007.

HRN EN 14342:2013

Drvene podne obloge -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14342:2013

Wood flooring and parquet -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN

14342:2008

(EN 14342:2005+

A1:2008)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.
Klauzula 4.4. norme EN 14342:2013 isključuje se iz područja primjene objavljenog upućivanja.

HRN EN 14351-1:2016

Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1.dio: Prozori i vanjska pješačka vrata

EN 14351-1:2006+A2:2016

Windows and doors -- Product standard, performance characteristics -- Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

HRN EN 14351-1:2010

(EN 14351-1:2006+A1:2010)

1. 11. 2016.1. 11. 2019.
Rečenica o »sposobnosti ispuštanja« u klauzuli 1., području primjene (norme EN 14351-1:2006+A2:2016) isključuje se iz područja primjene upućivanja.

HRN EN 14353:2010

Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14353:2007+A1:2010

Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14353:2008

(EN 14353:2007)

1. 11. 2010.1. 11. 2010.

HRN EN 14374:2006

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtjevi

EN 14374:2004

Timber structures -- Structural laminated veneer lumber -- Requirements

1. 9. 2005.1. 9. 2006.

HRN EN 14384:2007

Nadzemni protupožarni hidranti

EN 14384:2005

Pillar fire hydrants

1. 5. 2006.1. 5. 2007.

HRN EN 14388:2007

Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije

EN 14388:2005

Road traffic noise reducing devices -- Specifications

1. 5. 2006.1. 5. 2007.
HRN EN 14388:2007/Ispr.1:2008EN 14388:2005/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 14396:2008

Učvršćene ljestve za okna

EN 14396:2004

Fixed ladders for manholes

1. 12. 2004.1. 12. 2005.

HRN EN 14399-1:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 14399-1:2015

High strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 1: General requirements

HRN EN 14399-1:2008

(EN 14399-1:2005)

8. 4. 2016.8. 4. 2017.

HRN EN 14411:2012

Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14411:2012

Ceramic tiles -- Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN 14411:2008

(EN 14411:2006)

1. 7. 2013.1. 7. 2014.

HRN EN 14428:2008

Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14428:2004+A1:2008

Shower enclosures -- Functional requirements and test methods

EN 14428:20041. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 14449:2005

Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 14449:2005

Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Evaluation of conformity/Product standard

1. 3. 2006.1. 3. 2007.
HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008EN 14449:2005/AC:20051. 6. 2006.1. 6. 2006.

HRN EN 14471:2015

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14471:2013+A1:2015

Chimneys -- System chimneys with plastic flue liners -- Requirements and test methods

HRN EN 14471:2013

(EN 14471:2013)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 14496:2008

Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14496:2005

Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

1. 9. 2006.1. 9. 2007.

HRN EN 14509:2013

Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije

EN 14509:2013

Self-supporting double skin metal faced insulating panels -- Factory made products -- Specifications

HRN EN

14509:2008

(EN 14509:2006)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 14516:2010

Kade za upotrebu u kućanstvu

EN 14516:2006+A1:2010

Baths for domestic purposes

1. 5. 2011.1. 5. 2012.

HRN EN 14527:2010

Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu

EN 14527:2006+A1:2010

Shower trays for domestic purposes

1. 5. 2011.1. 5. 2012.

HRN EN 14528:2008

Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14528:2007

Bidets -- Functional requirements and test methods

EN 14528:20051. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14545:2008

Drvene konstrukcije -- Neštapasti spojni elementi -- Zahtjevi

EN 14545:2008

Timber structures -- Connectors -- Requirements

1. 8. 2009.1. 8. 2010.

HRN EN 14566:2010

Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14566:2008

(EN 14566:2008)

1. 5. 2010.1. 11. 2010.

HRN EN 14592:2012

Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi

EN 14592:2008+A1:2012

Timber structures -- Dowel-type fasteners -- Requirements

HRN EN 14592:2008

(EN 14592:2008)

1. 3. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 14604:2008

Uređaji za javljanje dimnog alarma

EN 14604:2005

Smoke alarm devices

1. 5. 2006.1. 8. 2008.
EN 14604:2005/AC:20081. 8. 2009.1. 8. 2009.

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 14647:2005

Calcium aluminate cement -- Composition, specifications and conformity criteria

1. 8. 2006.1. 8. 2007.
HRN EN 14647:2006/AC:2007EN 14647:2005/AC:20061. 1. 2008.1. 1. 2008.

HRN EN 14680:2008

Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom -- Specifikacije

EN 14680:2006

Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems -- Specifications

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14688:2008

Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14688:2006

Sanitary appliances -- Wash basins -- Functional requirements and test methods

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14695:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina -- Definicije i značajke

EN 14695:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete -- Definitions and characteristics

1. 10. 2010.1. 10. 2011.

HRN EN 14716:2008

Rastezljivi stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14716:2004

Stretched ceilings -- Requirements and test methods

1. 10. 2005.1. 10. 2006.

HRN EN 14782:2008

Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

EN 14782:2006

Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining -- Product specification and requirements

1. 11. 2006.1. 11. 2007.

HRN EN 14783:2013

Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

EN 14783:2013

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining -- Product specification and requirements

HRN EN

14783:2008

(EN 14783:2006)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 14800:2008

Sigurnosna savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja

EN 14800:2007

Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14814:2008

Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom -- Specifikacije

EN 14814:2007

Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure -- Specifications

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14843:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube

EN 14843:2007

Precast concrete products -- Stairs

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14844:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti

EN 14844:2006+A2:2011

Precast concrete products -- Box culverts

HRN EN 14844:2008

(EN 14844:2006+

A1:2008)

1. 9. 2012.1. 9. 2013.

HRN EN 14846:2008

Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 14846:2008

Building hardware -- Locks and latches -- Electromechanically operated locks and striking plates -- Requirements and test methods

1. 9. 2011.1. 9. 2012.

HRN EN 14889-1:2007

Vlakna za beton -- 1. dio: Čelična vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14889-1:2006

Fibres for concrete -- Part 1: Steel fibres -- Definitions, specifications and conformity

1. 6. 2007.1. 6. 2008.

HRN EN 14889-2:2008

Vlakna za beton -- 2. dio: Polimerna vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14889-2:2006

Fibres for concrete -- Part 2: Polymer fibres -- Definitions, specifications and conformity

1. 6. 2007.1. 6. 2008.

HRN EN 14891:2012

Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 14891:2012

Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives -- Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation

1. 3. 2013.1. 3. 2014.
HRN EN 14891:2012/Ispr.1:2013EN 14891:2012/AC:20121. 3. 2013.1. 3. 2013.

HRN EN 14904:2006

Površine sportskih terena -- Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu -- Specifikacija

EN 14904:2006

Surfaces for sports areas -- Indoor surfaces for multi-sports use -- Specification

1. 2. 2007.1. 2. 2008.
Napomena 1. iz Priloga ZA.1 normi EN 14904:2006 isključuje se iz područja primjene objavljenog upućivanja.

HRN EN 14909:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke

EN 14909:2012

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber damp proof courses -- Definitions and characteristics

HRN EN 14909:2008

(EN 14909:2006)

1. 3. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 14915:2013

Zidne i stropne obloge od cjelovitoga drva -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14915:2013

Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN

14915:2008

(EN 14915:2006)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 14933:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 14933:2007

Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification

1. 7. 2008.1. 7. 2009.

HRN EN 14934:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 14934:2007

Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications -- Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) -- Specification

1. 7. 2008.1. 7. 2009.

HRN EN 14963:2008

Krovne obloge -- Neprekinuti plastični svjetlarnici nosivih profila ili bez njih -- Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14963:2006

Roof coverings -- Continuous rooflights of plastics with or without upstands -- Classification, requirements and test methods

1. 8. 2009.1. 8. 2012.

HRN EN 14964:2008

Krute podloge za prekidano pokrivanje krovova -- Definicije i značajke

EN 14964:2006

Rigid underlays for discontinuous roofing -- Definitions and characteristics

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14967:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke

EN 14967:2006

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen damp proof courses -- Definitions and characteristics

1. 3. 2007.1. 3. 2008.

HRN EN 14989-1:2008

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 1. dio: Vertikalni završetci za zrak i dimovod za uređaje za loženje C6

EN 14989-1:2007

Chimneys -- Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications -- Part 1: Vertical air/flue terminals for C6-type appliances

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14989-2:2008

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima

EN 14989-2:2007

Chimneys -- Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications -- Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 14991:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje

EN 14991:2007

Precast concrete products -- Foundation elements

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 14992:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove

EN 14992:2007+A1:2012

Precast concrete products -- Wall elements

HRN EN 14992:2008

(EN 14992:2007)

1. 4. 2013.1. 7. 2013.

HRN EN 15037-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 1. dio: Nosači

EN 15037-1:2008

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 1: Beams

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 15037-2:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 2. dio: Betonski blokovi

EN 15037-2:2009+A1:2011

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 2: Concrete blocks

1. 12. 2011.1. 12. 2012.

HRN EN 15037-3:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 3. dio: Glineni blokovi

EN 15037-3:2009+A1:2011

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 3: Clay blocks

1. 12. 2011.1. 12. 2012.

HRN EN 15037-4:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 4. dio: Blokovi od ekspandiranog polistirena

EN 15037-4:2010+A1:2013

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 4: Expanded polystyrene blocks

HRN EN

15037-4:2010

(EN 15037-4:2010)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15037-5:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 5. dio: Lagani blokovi za jednostavnu oplatu

EN 15037-5:2013

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 5: Lightweight blocks for simple formwork

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15048-1:2008

Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 15048-1:2007

Non-preloaded structural bolting assemblies -- Part 1: General requirements

1. 1. 2008.1. 10. 2009.

HRN EN 15050:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove

EN 15050:2007+A1:2012

Precast concrete products -- Bridge elements

HRN EN 15050:2008

(EN 15050:2007)

1. 12. 2012.1. 12. 2012.

HRN EN 15069:2008

Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja

EN 15069:2008

Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel

1. 1. 2009.1. 1. 2010.

HRN EN 15088:2008

Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku

EN 15088:2005

Aluminium and aluminium alloys -- Structural products for construction works -- Technical conditions for inspection and delivery

1. 10. 2006.1. 10. 2007.

HRN EN 15102:2011

Dekorativni zidni pokrovi -- Role i ploče

EN 15102:2007+A1:2011

Decorative wall coverings -- Roll and panel form

HRN EN 15102:2008

(EN 15102:2007)

1. 7. 2012.1. 7. 2012.

HRN EN 15129:2011

Protupotresne naprave

EN 15129:2009

Anti-seismic devices

1. 8. 2010.1. 8. 2011.

HRN EN 15167-1:2007

Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15167-1:2006

Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout -- Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

1. 1. 2008.1. 1. 2009.

HRN EN 15250:2008

Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 15250:2007

Slow heat release appliances fired by solid fuel -- Requirements and test methods

1. 1. 2008.1. 1. 2010.

HRN EN 15258:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove

EN 15258:2008

Precast concrete products -- Retaining wall elements

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 15274:2015

Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15274:2015

General purpose adhesives for structural assembly -- Requirements and test methods

HRN EN 15274:2008

(EN 15274:2007)

13. 11. 2015.13. 11. 2016.

HRN EN 15275:2015

Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama

EN 15275:2015

Structural adhesives -- Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures

HRN EN 15275:2008

(EN 15275:2007)

13. 11. 2015.13. 11. 2016.

HRN EN 15283-1:2010

Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala

EN 15283-1:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -- Definitions, requirements and test methods -- Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement

HRN EN 15283-1:2008

(EN 15283-1:2008)

1. 6. 2010.1. 6. 2011.

HRN EN 15283-2:2010

Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče

EN 15283-2:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -- Definitions, requirements and test methods -- Part 2: Gypsum fibre boards

HRN EN 15283-2:2008

(EN 15283-2:2008)

1. 6. 2010.1. 6. 2011.

HRN EN 15285:2008

Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske)

EN 15285:2008

Agglomerated stone -- Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)

1. 1. 2009.1. 1. 2010.
EN 15285:2008/AC:20081. 1. 2009.1. 1. 2009.

HRN EN 15286:2013

Kameni aglomerat -- Ploče i pločice za oblaganje zidova (unutarnje i vanjsko)

EN 15286:2013

Agglomerated stone -- Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15322:2013

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva

EN 15322:2013

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders

HRN EN

15322:2010

(EN 15322:2009)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15368:2010

Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene -- Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulic binder for non-structural applications -- Definition, specifications and conformity criteria

1. 9. 2011.1. 9. 2012.

HRN EN 15381:2008

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u kolnicima i asfaltnim presvlakama

EN 15381:2008

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays

1. 1. 2010.1. 1. 2011.

HRN EN 15382:2013

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji objekata prometne infrastrukture

EN 15382:2013

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in transportation infrastructure

HRN EN

15382:2008

(EN 15382:2008)

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15435:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata -- Svojstva proizvoda i izvedba

EN 15435:2008

Precast concrete products -- Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks -- Product properties and performance

1. 2. 2009.1. 2. 2010.

HRN EN 15497:2014

Konstrukcijsko zupčasto spojeno cjelovito drvo -- Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje

EN 15497:2014

Structural finger jointed solid timber -- Performance requirements and minimum production requirements

10.10.2014.10.10.2015.

HRN EN 15498:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba

EN 15498:2008

Precast concrete products -- Wood-chip concrete shuttering blocks -- Product properties and performance

1. 2. 2009.1. 2. 2010.

HRN EN 15501:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV) -- Specifikacija

EN 15501:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products -- Specification

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15599-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje

EN 15599-1:2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

1. 4. 2011.1. 4. 2012.

HRN EN 15600-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje

EN 15600-1:2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

1. 4. 2011.1. 4. 2012.

HRN EN 15650:2010

Ventilacija u zgradama -- Protupožarne zaklopke

EN 15650:2010

Ventilation for buildings -- Fire dampers

1. 9. 2011.1. 9. 2012.

HRN EN 15651-1:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 1. dio: Brtvila za elemente pročelja

EN 15651-1:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 1: Sealants for facade elements

1. 7. 2013.1. 7. 2014.

HRN EN 15651-2:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 2. dio: Brtvila za staklene stijene

EN 15651-2:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 2: Sealants for glazing

1. 7. 2013.1. 7. 2014.

HRN EN 15651-3:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 3. dio: Brtvila za spojeve sanitarija

EN 15651-3:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 3: Sealants for sanitary joints

1. 7. 2013.1. 7. 2014.

HRN EN 15651-4:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 4. dio: Brtvila za pješačke staze

EN 15651-4:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 4: Sealants for pedestrian walkways

1. 7. 2013.1. 7. 2014.

HRN EN 15681-2:2017

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla -- 2. dio: Norma za proizvod

EN 15681-2:2017

Glass in Building -- Basic alumino silicate glass products -- Part 2: Product standard

11. 8. 2017.11. 8. 2018.
Treća rečenica odjeljak 4.2.2.10. isključena je iz opsega objavljene referencije.

HRN EN 15682-2:2013

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 15682-2:2013

Glass in building -- Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15683-2:2014

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrij-kalcij-silikatno sigurnosno U-staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 15683-2:2013

Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

8. 8. 2014.8. 8. 2015.

HRN EN 15732:2012

Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA) – Proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline (LWA)

EN 15732:2012

Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) -- Expanded clay lightweight aggregate products (LWA)

1. 8. 2013.1. 8. 2014.

HRN EN 15743:2015

Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfated cement -- Composition, specifications and conformity criteria

HRN EN 15743:2010

(EN 15743:2010)

13. 11. 2015.13. 11. 2016.

HRN EN 15814:2015

Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi

EN 15814:2011+A2:2014

Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -- Definitions and requirements

HRN EN 15814:2012

(EN 15814:2011+

A1:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 15821:2010

Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15821:2010

Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs -- Requirements and test methods

1. 7. 2011.1. 7. 2012.

HRN EN 15824:2017

Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na osnovi organskih veziva

EN 15824:2017

Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders

HRN EN 15824:2009

(EN 15824:2009)

9. 3. 2018.9. 3. 2020.

HRN EN 16034:2014

Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima

EN 16034:2014

Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows -- Product standard, performance characteristics -- Fire resisting and/or smoke control characteristics

1. 11. 2016.1. 11. 2019.
NAPOMENA: Norma EN 16034:2014 primjenjuje se samo zajedno s normom EN 13241-1:2003+A2:2016 ili s normom EN 14351-1:2006+A2:2016.

HRN EN 16069:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija

EN 16069:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of polyethylene foam (PEF) -- Specification

HRN EN 16069:2012

(EN 16069:2012)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 16153:2015

Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16153:2013+A1:2015

Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 16153:2013

(EN 16153:2013)

10. 7. 2015.10. 7. 2016.

HRN EN 16240:2014

Prozirne ravne krute polikarbonatne ploče (PC) za unutarnju i vanjsku uporabu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16240:2013

Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

10. 3. 2017.10. 3. 2018.

HRN EN 16510-2-1:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-1: Grijalice prostora

EN 16510-2-1:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-1: Roomheaters

HRN EN 13240:2004

(EN 13240:2001)

HRN EN 13240:2004/

A2:2008

(EN 13240:2001/

A2:2004)

HRN EN 13240:2004/

Ispr.1:2008

(EN 13240:2001/

AC:2006)

HRN EN 13240:2004/A2:

2008/Ispr.2:2008

(EN 13240:2001/

A2:2004/

AC:2007)

9. 11. 2023.9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-2:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-2: Ugradbeni kamini uključujući kamine s otvorenim ognjištem

EN 16510-2-2:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-2: Inset appliances including open fires

HRN EN 13229:2004

(EN 13229:2001)

HRN EN 13229:2004/

A1:2008

(EN 13229:2001/

A1:2003)

HRN EN 13229:2004/

A2:2008

(EN 13229:2001/

A2:2004)

HRN EN 13229:2004/

Ispr.1:2008

(EN 13229:2001/

AC:2006)

HRN EN 13229:2004/

A2:2008/

Ispr.2:2008

(EN 13229:2001/

A2:2004/

AC:2007)

9. 11. 2023.9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-3:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-3: Štednjaci

EN 16510-2-3:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-3: Cookers

HRN EN 12815:2004

(EN 12815:2001)

HRN EN 12815:2004/

Ispr.1:2008

(EN 12815:2001/

AC:2006)

HRN EN 12815:2004/

A1:2008/

Ispr.2:2008

(EN 12815:2001/

A1:2004/

AC:2007)

HRN EN 12815:2004/

A1:2008

(EN 12815:2001/

A1:2004)

9. 11. 2023.9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-4:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-4: Samostojeći kotlovi -- Nazivna toplinska snaga do 50 kW

EN 16510-2-4:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-4: Independent boilers -- Nominal heat output up to 50 kW

HRN EN 12809:2008

(EN 12809:2001+

A1:2004+

AC:2006+

A1:2004/

AC:2007)

9. 11. 2023.9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-6:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-6: Grijalice prostora, ugradbeni kamini i štednjaci s automatskom dobavom drvenih peleta

EN 16510-2-6:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-6: Mechanically by wood pellets fed roomheaters, inset appliances and cookers

HRN EN 14785:2008

(EN 14785:2006)

9. 11. 2023.9. 11. 2025.

HRN EN 50575:2014

Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli -- Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara

EN 50575:2014

Power, control and communication cables -- Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

10. 6. 2016.1. 7. 2017.
HRN EN 50575:2014/A1:2016EN 50575:2014/A1:201610. 6. 2016.1. 7. 2017.Napomena:

– Upućivanja na ispravke ».../AC:YYYY« objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

PRILOG 2

POPIS EUROPSKIH DOKUMENATA ZA OCJENJIVANJE

Uputa na europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumentaUputa na zamijenjeni europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumentaOpaske
1.EAD 010001-00-0301: Povezani predgotovljeni betonski zid sa spojnicama
2.EAD 010003-00-0301: Predgotovljeni balkonski elementi od betona vrlo visokih svojstava armiranog vlaknima (UHPFRC)
3.EAD 010013-00-0301: Lagana ploča izrađena od cementnog morta i granuliranog EPS-a armirana mrežicom od staklenih vlakana i unutarnjim čeličnim šipkama
4.EAD 010028-00-0103: Sklop za plitko temeljenje laganih konstrukcija za višekratnu uporabu
5.EAD 020001-01-0405: Sklopovi višeosovinskoga skrivenog zgloba020001-00-0405
6.EAD 020002-00-0404: Sustav ostakljivanja balkona (i terasa) bez okomitih okvira
7.EAD 020011-00-0405: Krovni, podni, zidni i stropni otvori za omogućavanje pristupa ili za uporabu kao evakuacijska vrata/vatrootporni ili bez vatrootpornosti
8.EAD 020029-00-1102: Unutrašnja jednokrilna ili dvokrilna prolazna čelična vrata vatrostalna i/ili nepropusna za dim
9.EAD 020062-00-1102: Kompleti jednokrilnih i dvokrilnih protupožarnih i/ili protudimnih vrata izrađeni od specijalnih profila od čeličnih okvira
10.EAD 030016-00-0402: Valovite bitumenske pločice i ploče
11.EAD 030019-00-0402: Krovna hidroizolacija na bazi polisiloksana za nanošenje u tekućem stanju
12.EAD 030065-00-0402: Kompozitni hidroizolacijski sustav za krovove
13.EAD 030092-00-0605: Mineralno nefleksibilno brtveno blato na bazi cementa
14.EAD 030155-00-0402: Jednokomponentna bitumen-poliuretanska smola za hidroizolacijske membrane
15.030218-01-0402: Membrane za upotrebu kao krovne ili zidne podloge ili oboje
16.EAD 030219-00-0501: Zaštitni akustični premaz koji se nanosi raspršivanjem na osnovi organskih veziva na bazi vode
17.EAD 030271-00-0605: Folije kao parna brana za regulaciju pare ovisno o vlažnosti
18.EAD 030295-00-0605: Fleksibilni debeli mineralni premaz modificiran polimerom
19.EAD 030350-00-0402: Sklopovi za krovnu hidroizolaciju za nanošenje u tekućem stanjuETAG 005
20.EAD 030351-00-0402: Sustavi mehanički pričvršćenih savitljivih krovnih vodonepropusnih ceradaETAG 006
21.EAD 030352-00-0503: Vodonepropusni pokrivni sklopovi za tekuću primjenu za podove i/ili zidove vlažnih prostorijaETAG 022-1
22.EAD 030378-00-0605: Potpuno prianjajuća, prethodno nanesena fleksibilna traka za hidroizolaciju
23.EAD 030400-00-0605: Sklop za hidroizolaciju na bazi polimernih membrana za unutarnje i vanjske zidove i podove vlažnih područja i plivačkih bazena
24.EAD 030436-00-0503: Vodonepropusni pokrivni sklopovi na bazi fleksibilnih folija za podove i/ili zidove vlažnih prostorijaETAG 022-2
25.EAD 030437-00-0503: Vodonepropusni pokrivni sklopovi na bazi inherentno vodonepropusnih ploča za podove i/ili zidove vlažnih prostorijaETAG 022-3
26.EAD 030675-00-0107: Sklopovi za hidroizolaciju mostova koji se nanose u tekućem stanju
27.EAD 040005-00-1201: Tvornički proizvedeni proizvodi od biljnih ili životinjskih vlakana za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju
28.EAD 040007-00-1201: Toplinsko-izolacijski proizvod za zgrade s komponentom koja reflektira toplinsko zračenje
29.EAD 040010-00-1201: Izolacijski proizvod od ekspandiranog perlita (EPB)
30.EAD 040011-00-1201: Vakuumski izolacijski paneli (VIP) s tvornički nanesenim zaštitnim slojevima
31.EAD 040012-00-1201: Termoizolacijska ploča od mineralnog materijala
32.EAD 040016-01-0404: Staklena mrežica za armiranje cementnih žbuka ili žbuka na bazi cementa040016-00-0404
33.EAD 040036-00-0501: Stropne ploče od mineralne vune sa zaštitnim slojem
34.EAD 040037-00-1201: Kompozitne ploče od mineralne vune i dodataka aerogela s niskom lambda vrijednošću
35.EAD 040048-01-0502: Gumena podloga za zvučnu izolaciju040048-00-0502
36.EAD 040049-01-0502: Podloga od poliuretanske (PU) pjene ili podloga od poliesterskih vlakana za izolaciju od buke koraka040049-00-0502
37.EAD 040057-00-1201: Toplinskoizolacijska ploča od mikroporoznog silicijevog dioksida
38.EAD 040065-00-1201: Ploče za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju na bazi ekspandiranog polistirena i cementa
39.EAD 040083-00-0404: Kompozitni sustavi vanjske toplinske izolacije (ETICS) sa žbukomETAG 004
40.EAD 040089-00-0404: Vanjski termoizolacijski spregnuti sustavi sa žbukama za uporabu na zgradama s drvenom konstrukcijom
41.EAD 040090-00-1201: Tvornički proizvedene ploče i proizvodi oblikovani kalupnim lijevom polilaktične kiseline (E-PLA) za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju
42.EAD 040138-01-1201: Nevezani toplinsko – i/ili zvučno-izolacijski proizvodi od biljnih vlakana oblikovani na mjestu primjene040138-00-1201
43.EAD 040146-00-1201: Toplinska izolacija za zgrade od bala slame
44.EAD 040287-00-0404: Sklopovi za vanjske toplinskoizolacijske kompozitne sustave (ETICS) s pločama kao toplinskoizolacijskim proizvodom i nekontinuiranim oblogama kao vanjskim omotačem
45.EAD 040288-00-1201: Tvornički proizvedene toplinske i zvučne izolacije od poliesterskih vlakana
46.EAD 040313-00-1201: Sipki proizvod za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju od granuliranog ekspandiranog pluta za ispunu oblikovan na mjestu primjene
47.EAD 040369-01-1201: Izolacija izrađena od sipkog ili kompleksnog granuliranog ekspandiranog pluta ili sipkog granuliranog prirodnog pluta i gume040369-00-1201
48.EAD 040394-00-1201: Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla
49.EAD 040419-00-1201: Termoizolacijska ploča od prešane tvrde poliuretanske pjene
50.EAD 040427-00-0404: Sklopovi za vanjske toplinskoizolacijske kompozitne sustave (ETICS) sa žbukom kao toplinskoizolacijskim proizvodom i žbukama ili nekontinuiranim oblogama kao vanjskim omotačem
51.EAD 040456-00-1201: Nasipni toplinski i/ili zvučni izolacijski materijal izrađen od životinjskih vlakana koji se oblikuje na licu mjesta
52.EAD 040461-00-1201: Nasipni toplinsko-izolacijski proizvod od ekspandiranog perlita
53.EAD 040465-00-0404: Kompleti za vanjske termoizolacijske spregnute sustave (ETICS) sa žbukama na jednoslojnim ili višeslojnim drvenim zidovima
54.EAD 040635-00-1201: Toplinska i/ili zvučna izolacija na bazi vezanog nasipnog materijala od ekspandiranog polistirena
55.EAD 040643-00-1201: Toplotna izolacija od silicijevog aerogela pojačana vlaknima
56.EAD 040650-00-1201: Ekstruzijski pjenjene ploče od polistirolske tvrde pjene kao noseći sloj i/ili toplinska izolacija izvan brtvljenja
57.EAD 040708-00-0402: Zvučna izolacija za zaštitu od buke koraka s dodatnom funkcijom odvodnje kišnice i zaštite vanjskih vodonepropusnih slojeva
58.EAD 040729-00-1201: Toplinska izolacija izrađena od rastresite mineralne vune (MV)
59.EAD 040759-00-0404: Kompozitni sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) sa žbukom, na izolacijskom materijalu od cementno vezanog polistirena
60.EAD 040773-00-1201: Ploče od ekspandirane polistirenske tvrde pjene kao nosivi sloj i toplinska izolacija izvan hidroizolacije
61.EAD 040777-00-1201: Ploče od pjenastog stakla kao nosivi sloj i toplinska izolacija izvan hidroizolacije
62.EAD 040831-00-1201: Gotova tvornička kompozitna pjena za uporabu kao zvučna i toplinska izolacija
63.EAD 040914-00-0404: Sklopovi za oblaganje – gotove jedinice za izolaciju vanjskih zidova i njihova pričvrsna sredstvaETAG 017
64.EAD 041125-00-1201: Nosivi proizvodi od biljnih vlakana za nasipavanje na licu mjesta namijenjeni za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju u podnim konstrukcijama
65.EAD 041369-00-1201: Izolacijske ploče od recikliranog poliuretana za zvučnu i toplinsku izolaciju
66.EAD 041389-00-1201: Ploče od aglomeriranog prirodnog pluta za toplinsku i zvučnu izolaciju
67.EAD 041499-00-1201: Poliuretanski elementi za uporabu kao okvir za toplinsku izolaciju oko PVC-U prozora
68.EAD 041559-00-1201: Toplinska izolacija i žbuka za zvučnu izolaciju
69.EAD 041561-00-1201: Toplinska izolacija oblikovana na licu mjesta izrađena od pjene na bazi minerala
70.EAD 050001-00-0301: Nosivi toplinskoizolacijski elementi za prekid toplinskih mostova između balkona i unutarnjih stropnih ploča
71.EAD 050003-00-0301: Lončasti ležaj sa specijalnom unutarnjom brtvom za povećana opterećenja
72.EAD 050004-00-0301: Sferični i cilindrični ležaj sa specijalnim kliznim materijalom od polietilenskog vlakna visoke molekularne gustoće (UHMWPE)
73.EAD 050009-00-0301: Cilindrično-valjkasti ležaj sa specijalnim kliznim materijalom od fluoropolimera
74.EAD 050013-00-0301: Kalotni i cilindrični ležajevi s posebnim kliznim materijalom od punjenog PTFE-a s krutim mazivom i armirajućim vlaknima
75.EAD 050019-00-0301: Tiple za konstrukcijske spojeve pod statičkim i kvazistatičkim opterećenjemETAG 030
76.EAD 060009-00-0802: Sklop za sustav peći i dimnjaka koji se sastoji od sklopa dimnjaka s glinenom/keramičkom dimovodnom cijevi i integrirane jedinice peći
77.EAD 060011-00-0802: Kompleti za dimnjake otporne na čađu s glinenim/keramičkim dimnjačkim kanalom, koji rade u vlažnim uvjetima i pod negativnim/pozitivnim tlakom060001-00-0802, 060003-00-0802 i 060008-00-0802
78.EAD 060012-01-0802: Sklop koji se sastoji od unutarnje cijevi dimnjaka, izrađene od staklenih vlakana, mineralnih i organskih tvari i pribora060012-00-0802
79.EAD 060013-00-0802: Sklop za sistemske dimnjake s vanjskom stijenkom izrađenom od betona i glinene/keramičke dimovodne cijevi u kombinaciji s plastičnom ili metalnom dimovodnom cijevi i dodatnim oknom
80.EAD 060014-00-0802: Građevinski proizvod za prodore kroz zidove i podove komponenti za transportiranje proizvoda izgaranja
81.EAD 070001-01-0504: Gipsane ploče za nosivu primjenu070001-00-0504
82.EAD 070002-00-0505: Traka od staklenih vlakana za gipsane ploče
83.EAD 080001-00-0403: Geokompozit za drenažne sustave
84.EAD 080002-00-0102: Heksagonalna geomreža bez pojačanja za stabilizaciju nepovezanih zrnastih slojeva povezivanjem s agregatom
85.EAD 080009-00-0301: Geosintetičke cementno-kompozitne membrane i barijere
86.EAD 080013-00-0102: Pravokutna geomreža za stabilizaciju nevezanih granuliranih materijala pod primijenjenim opterećenjem
87.EAD 090001-00-0404: Predgotovljene prešane ploče od kamene vune s organskim ili anorganskim zaštitnim slojem i specificiranim pričvrsnim sustavom
88.EAD 090010-00-0404: Sklopovi za lijepljeno ostakljenje
89.EAD 090017-00-0404: Točkasto oslonjeno vertikalno staklo
90.EAD 090019-00-0404: Sklopovi za ventilirane vanjske zidne obloge od laganih ploča na potkonstrukciji sa žbukom koja se nanosi na licu mjesta s toplinskom izolacijom ili bez toplinske izolacije
91.EAD 090020-00-0404: Sklopovi za obloge vanjskih zidova od aglomeriranog kamena
92.EAD 090034-00-0404: Sklop koji se sastoji od potkonstrukcije i pričvršćenja za elemente obloge te vanjskih zidnih elemenata
93.EAD 090035-00-0404: Izolacijska staklena jedinica s točkasto oslonjenom konstrukcijskom brtvom
94.EAD 090040-00-0404: Konzolna ograda/balustrada od građevinskog stakla
95.EAD 090058-00-0404: Sklop ventilirane obloge vanjskih zidova koji se sastoji od metalne saćaste ploče i pripadajućih pričvršćenja
96.EAD 090062-00-0404: Sklopovi za vanjske zidne obloge s mehaničkim pričvršćivanjemETAG 034
97.EAD 090101-00-0404: Križni nosač ostakljenja za korištenje u ovješenim pročeljima
98.EAD 090119-00-0404: Sklopovi za obloge vanjskih zidova od mineralnih ploča sa žbukom koja se nanosi na licu mjesta
99.EAD 090120-00-0404: Sklopovi za sustave nenosivih vanjskih zidova s mineralnim pločama
100.EAD 100002-00-1106: Automatski protupožarni sprinkler za rano suzbijanje požara, brzi odziv (ESFR), K240 do 480, stojeća i viseća izvedba
101.EAD 100012-00-1106: Fleksibilno crijevo za prskanje s krajnjim spojnicama
102.EAD 120001-01-0106: Mikropriznatične retro-reflektirajuće folije120001-00-0106
103.EAD 120003-00-0106: Čelični rasvjetni stupovi
104.EAD 120011-00-0107: Fleksibilne dilatacije za cestovne mostove s fleksibilnom masom za ispunu na bazi sintetičkog polimera kao veziva
105.EAD 120093-00-0107: Dilatacijske naprave s fleksibilnim asfaltnim umetkom za cestovne mostoveETAG 032-3
106.EAD 120109-00-0107: Prijelazne dilatacijske naprave za cestovne mostoveETAG 032-4
107.EAD 120110-00-0107: Prijelazne naprave s matom za cestovne mostoveETAG 032-5
108.EAD 120111-00-0107: Konzolne dilatacijske naprave za cestovne mostoveETAG 032-6
109.EAD 120112-00-0107: Poduprte dilatacijske naprave za cestovne mostoveETAG 032-7
110.EAD 120113-00-0107: Modularne dilatacijske fuge za cestovne mostoveETAG 032-8
111.EAD 130002-00-0304: Ploče na osnovi masivnog drva – element od drvenih dasaka spojenih mehaničkim spajalima za uporabu u zgradama kao nosivi element
112.EAD 130005-00-0304: Ploče na osnovi masivnog drva za uporabu u zgradama kao nosivi element
113.EAD 130010-01-0304: Lijepljeno lamelirano drvo od listača – Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo od bukve130010-00-0304
114.EAD 130011-00-0304: Predgotovljeni element drvene ploče od mehanički spojenih kvadratno piljenih drvenih elemenata za uporabu u zgradama kao nosivi element
115.EAD 130012-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – trupci kvadratnog presjeka obrađenih rubova – kesten
116.EAD 130013-00-0304: Ploče na osnovi masivnog drva za uporabu u zgradama kao nosivi element – element od drvenih dasaka spojenih utorom i perom
117.EAD 130019-00-0603: Štapasta spajala sa zaštitnim slojem na bazi smole
118.EAD 130022-00-0304: Drvene monolitne ili lamelirane grede i trupci za zidove
119.EAD 130031-00-0304: Grede i stupovi s metalnom mrežom
120.EAD 130033-00-0603: Čavli i vijci za primjenu u čavlanim pločama u drvenim konstrukcijama
121.EAD 130082-00-0603: Sustav za pričvršćivanje pročelja – plastični držač za pričvršćivanje drva ili elemenata na bazi drva za potkonstrukciju
122.EAD 130087-00-0204: Modularni konstrukcijski sustav
123.EAD 130089-00-0304: Konstrukcijsko puno drvo spojeno mokro i/ili hladno lijepljenim klinastim spojem
124.EAD 130090-00-0303: Spregnuti sustav drvo-beton s pričvrsnim elementima tipa spajala
125.EAD 130118-01-0603: Vijci i navojne šipke za uporabu kod drvnih konstrukcija130118-00-0603
126.EAD 130166-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – pareno puno drvo pravokutnog poprečnog presjeka sa zupčastims pojem ili bez zupčastog spoja – četinari
127.EAD 130167-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – trupci kvadratnog presjeka obrađenih rubova – četinjače
128.EAD 130186-00-0603: Trodimenzionalni spojni kutnici za spojeve čavlimaETAG 015
129.EAD 130191-00-0304: Predgotovljeni pločasti drveni element izrađen od spojenih elemenata unakrsno laminiranih greda, za uporabu kao konstrukcijski element u zgradama
130.EAD 130196-00-0304: Masivne drvene ploče za plošnu konstrukcijsku uporabu s profilima preklapajućih rubova
131.EAD 130197-00-0304: Lijepljeno lamelirano drvo izrađeno od parenog punog drva pravokutnog poprečnog presjeka – četinari
132.EAD 130287-00-0603: Profilirani aluminijski čavao za uporabu u drvenim konstrukcijama
133.EAD 130308-00-0304: Nosivi kompozitni drvni proizvod: lamelirano drvo od slojevitog iverja (LSL)
134.EAD 130320-00-0304: Lijepljene laminirane drvene grede od pune bjelogorice
135.EAD 130321-00-0304: Nosive daske spojene lastinim repom sortirane prema čvrstoći sa zatvorenom bazom spoja – crnogorica
136.EAD 130323-00-0304: Predgotovljeni drvni pločasti element proizveden od mljevenog drva četinjara namijenjen korištenju kao konstrukcijski element u zgradama
137.EAD 130324-00-0603: Umetci za uporabu u drvenim konstrukcijama
138.EAD 130336-00-0603: Točkasti spojni element – lastin rep od šperploče za unakrsno laminirano drvo
139.EAD 130348-00-0304: Laminirano segmentno drvo pravokutnoga poprečnog presjeka proizvedeno od radijalno rezanih trupaca
140.EAD 130367-00-0304: Kompozitne grede i stupovi na bazi drvaETAG 011
141.EAD 130484-00-0304: Vlačno otporno nosivo zupčasto spojeno konstrukcijsko puno drvo, koje se može obrađivati u lijepljeno laminirano drvo i lijepljeno puno drvo
142.EAD 130661-00-0304: Lijepljeno laminirano drvo zupčasto spojeno duž čitavog poprečnog presjeka
143.EAD 140015-00-0304: Zidovi, krovovi i stropovi od OSB ploča međusobno zalijepljenih punom površinom
144.EAD 140022-00-0304: Gotovi nosivi drveni sendvič paneliETAG 019
145.EAD 150001-00-0301: Cement na bazi kalcijeva sulfoaluminata
146.EAD 150002-00-0301: Vatrostalni cement na bazi kalcijevog aluminata
147.EAD 150003-00-0301: Cement visoke čvrstoće
148.EAD 150004-00-0301: Brzovezajući kalcijev sulfoaluminatni cement otporan na sulfate
149.EAD 150007-00-0301: Portlandski cement s pucolanskim dodatkom za uporabu u tropskim uvjetima
150.EAD 150008-00-0301: Brzovezujući cement
151.EAD 150009-01-0301: Metalurški cement CEM III/A s procjenom sulfatne otpornosti (SR) i opcionalno s niskim efektivnim sadržajem alkalija (LA) i/ili niskom toplinom hidracije (LH)150009-00-0301
152.EAD 150036-00-0301: Fluoroaluminatni brzovezujući cement
153.EAD 160003-00-0301: Sidra s dvostrukom glavom za povećanje otpornosti na proboj ravnih AB ploča ili temelja i temeljnih ploča
154.EAD 160004-00-0301: Sklopovi za naknadno prednapinjanje za prednapete konstrukcijeETAG 013
155.EAD 160011-00-0301: Sklop za armiranobetonske elemente s betonskim čelikom velike čvrstoće, no ograničene primjene za vlačne sile
156.EAD 160012-01-0301: Čelične armaturne šipke s glavom160012-00-0301
157.EAD 160027-00-0301: Posebne mase za ispunu za sklopove za naknadno prednapinjanje konstrukcijaETAG 013
158.EAD 160055-00-0301: Rešetkasti nosači za povećanje otpornosti na probijanje ravnih stropova i stupova
159.EAD 160057-00-0301: Metalni limovi u obliku slova L ili Z za povećanje probojne otpornosti ravnih stropova ili temelja i temeljnih ploča
160.EAD 160071-00-0102: Sklop za geotehnička sidra s čeličnim užetom za prednaprezanje
161.EAD 160124-00-0301: Nenavojna čahura za mehaničko spajanje armaturnih šipki bočnom kompresijom
162.EAD 160129-00-0301: Spojnice za mehanička nastavljanja armaturnih čeličnih šipki
163.EAD 170005-00-0305: Zidarski blokovi od reciklirane opeke
164.EAD 170006-00-0305: Blokovi za zidanje od agregatnog betona sa specifičnim faktorom preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage Fm
165.EAD 170008-00-0604: Armatura ležajne fuge za konstrukcijsku uporabu
166.EAD 170010-00-0305: Zidarski elementi od polistirenskog betona i sklopovi izrađeni od tih jedinica
167.EAD 170011-00-0305: Izolacijski građevinski element za zidane zidove
168.EAD 70012-00-0404: Građevinski blokovi od cigala s jezgrom od celularnog stakla
169.EAD 170018-00-0305: Toplinsko-izolacijski nosivi blok izrađen od celularnog stakla
170.EAD 180003-00-0704: Kanalizacijski pokrovi i pokrovi okana izrađeni od poliamida (PA) za vanjske površine namijenjene prometu vozila i pješaka
171.EAD 180008-00-0704: Slivnik s taložnicom – uklonjiv – mehaničko zatvaranje
172.EAD 180018-00-0704: Fleksibilne spojnice za gravitacijske i tlačne kanalizacijske i odvodne cijevi
173.EAD 180020-00-0704: Suhi sifon za podne izljeve
174.EAD 180022-00-0704: Predgotovljena plastična spojnica izrađena od reciklirane otpadne plastike, namijenjena za drenažu u poljoprivredi i građevinarstvu
175.EAD 180023-00-0704: Okomiti centrifugalni regulator protoka oborinske vode
176.EAD 180025-00-0704: Predgotovljeni pogoni za pročišćavanje otpadnih voda za najmanje 51 do 500 stanovnika
177.EAD 190002-00-0502: Sklop suhomontažnog plivajućeg poda na osnovi predgotovljenih povezanih elemenata od keramičkih pločica i gumenih podloga
178.EAD 190005-00-0402: Sklop za prekrivanje terasa
179.EAD 190010-00-0502: Podloga izrađena od granulirane poliuretanske pjene s granuliranim plutom ili bez njega
180.EAD 190013-00-0502: Sustavi suhih estriha za toplinsku i zvučnu izolaciju s predgotovljenim elementima estriha
181.EAD 190019-00-0502: Estrisi na bazi cementa za unutarnje i vanjske primjene
182.EAD 200001-00-0602: Predgotovljena žičana užad od čelika i nehrđajućeg čelika s krajnjim priključcima
183.EAD 200002-00-0602: Sustav vlačnih šipki
184.EAD 200005-00-0103: Konstrukcijski čelični piloti sa šupljim presjecima i krutim spojevima
185.EAD 200012-00-0401: Sklopovi razmačnika za višeslojne metalne krovove i obloge zidova
186.EAD 200014-01-0103: Spojevi i stope za betonske pilote200014-00-0103
187.EAD 200017-00-0302: Vruće valjani proizvodi i konstrukcijske komponente od čelika oznaka Q235B, Q235D, Q345B i Q345D
188.EAD 200019-00-0102: Heksagonalno pletene gabionske košare i mreže
189.EAD 200020-00-0102: Gabionske kutije i madraci od zavarene žičane rešetke
190.EAD 200022-00-0302: Termo-mehanički valjani čelični proizvodi od posebnog zavarljivog sitnozrnatog konstrukcijskog čelika
191.EAD 200026-00-0102: Sustavi čelične mreže za ojačanje nasipa
192.EAD 200032-00-0602: Predgotovljeni sustavi vlačnih šipki sa specijalnim krajnjim spojnicama
193.EAD 200033-00-0602: Čavlana posmična spojnica
194.EAD 200035-00-0302: Krovni i pročeljni sustavi sa skrivenim pričvrsnim elementima
195.EAD 200036-00-0103: Sklop za mikrošipove – Sklop sa šupljim šipkama za samobušive mikrošipove – Šuplje šipke od bešavnih čeličnih cijevi
196.EAD 200039-00-0102: Pocinčane heksagonalno pletene gabionske košare i mreže
197.EAD 200043-01-0103: Cijevi pilota od duktilnog željeza200043-00-0103
198.EAD 200050-02-0102: Gabionske košare, madraci i vrećasti gabioni izrađeni od heksagonalno pletene metalne mreže od normalno uvijene žice prevučene zaštitnim slojem, s dodatnim organskim zaštitnim slojem ili bez njega200050-01-0102
199.EAD 200059-00-0302: Čelične komponente za sustave paletnih regala
200.EAD 200086-00-0602: Proizvodi za spajanje žičanim prstenom
201.EAD 200089-00-0302: Element za oblikovanje trajnog spoja za ploče betonirane »in situ«
202.EAD 200112-00-0301: Čelični opružni elementi
203.EAD 200207-00-0302: Sklop za nosive vanjske i pregradne zidove
204.EAD 210004-00-0805: Modularni element za građevinske usluge
205.EAD 210005-00-0505: Oprema za unutarnje pregrade koja se upotrebljava kao nenosivi zidoviETAG 003
206.EAD 210012-00-0504: Gipsani elementi za završnu obradu unutarnjih zidova
207.EAD 210020-00-0402: Tvornički proizvedeni samonosivi kompozitni metalni lim s izolacijom od PUR/PIR pjene za pokrivanje krovova, vanjsku i unutarnju oblogu
208.EAD 210024-00-0504: Cementno vezane ploče
209.EAD 210046-00-1201: Tanki metalni kompozitni lim
210.EAD 210058-00-0504: Kompozitne ploče na bazi drva za dizajn unutarnjih zidova ili stropova ili oboje
211.EAD 210134-00-1202: Ploče za zvučnu izolaciju/suhi estrih i nosive trake od valovitog kartona punjenog kvarcnim pijeskom
212.EAD 210138-00-0504: Ploče od reciklirane ambalaže za napitke za uporabu u građevinarstvu
213.EAD 220006-00-0402: Krovna šindra od polipropilena, vapnenca i punila
214.EAD 220007-00-0402: Nenosivi limovi i trake od bakrene legure za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje
215.EAD 220008-00-0402: Okapni profili za terese i balkone
216.EAD 220009-00-0401: Sklop za zelene krovove
217.EAD 220010-01-0402: Ravne plastične krovne ploče od reciklirane plastike za samonosive i/ili potpuno poduprte nekontinuirane krovne pokrove i/ili vanjske obloge220010-00-0402
218.EAD 220013-01-0401: Samonosivi svjetlarnik na sljemenu krova220013-00-0401
219.EAD 220018-00-0401: Decentralna energetski učinkovita niskotlačna ventilacijska jedinica s naizmjeničnim protokom i rekuperacijom topline
220.EAD 220020-00-0402: Bitumenska šindra s malim udjelom bitumena, laminirana ili nelaminirana, s mineralnim ili sintetičkim ojačanjem
221.EAD 220021-00-0402: Cjevasti uređaji za dnevnu svjetlost (TDD)
222.EAD 220022-00-0401: Polikarbonatni snjegobrani za krov
223.EAD 220025-00-0401: Ostakljene konzolne konstrukcije (nadstrešnica/krov)
224.EAD 220062-00-0401: Krovni svjetlarnik s lijepljenim ili mehanički pričvršćenim pokrovnim staklom
225.EAD 220069-00-0402: Ravni i profilirani plastični crijepovi od recikliranog materijala za krovopokrivanje na šalungu
226.EAD 220089-00-0401: Samonosivi prozirni krovni sklopovi s pokrovom od plastičnih pločaETAG 010
227.EAD 220116-00-0401: Fiksni vatrootporni krovni prozor
228.EAD 230004-00-0106: Paneli od prstenaste žičane mreže
229.EAD 230005-00-0106: Paneli od mreže od žičane užadi
230.EAD 230008-00-0106: Dvostruko uvijena čelična žičana mreža, ojačana pomoću užadi ili bez ojačanja
231.EAD 230011-00-0106: Proizvodi vodoravne prometne signalizacije
232.EAD 230012-01-0105: Aditivi za proizvodnju asfalta – granule bitumena od recikliranog bitumenskog sloja za krovove230012-00-0105
233.EAD 230025-00-0106: Fleksibilni sustavi oblaganja za stabilizaciju pokosa i zaštitu od odrona kamenja
234.EAD 230064-00-0106: Cestovne oznake – retroreflektivni elementi s visokim referaktivnim indeksom
235.EAD 230145-00-0105: Masa za bitumen i bitumenske smjese izrađena od praha recikliranih guma
236.EAD 260001-00-0303: Konstrukcijski dijelovi od polimera ojačanih vlaknima (FRP/kompozitni materijali ojačani staklenim vlakanima)
237.EAD 260002-00-0301: Alkalno otporna staklena vlakna koja sadrže cirkonijev dioksid za uporabu u betonu
238.EAD 260006-00-0301: Polimerni dodatak betonu
239.EAD 260007-00-0301: Tip I dodatak betonu, mortu i estrihu – vodena otopina
240.EAD 260009-00-0301: Obrađeni pepeo s dna peći iz gradskih spalionica krutog otpada kao aditiv tipa II za proizvodnju betona, morta i morta za zalijevanje
241.EAD 260014-00-0301: Kalcinirani slojni silikat kao dodatna tvar za beton tipa II.
242.EAD 260017-00-0301: Elastične šuplje mikrokuglice kao dodatak betonu
243.EAD 260020-00-0301: Kalcijev karbonat u sitnozrnatom prahu kao aktivni dodatak s katalitičkim veznim učinkom za beton
244.EAD 260024-00-0301: Polimerna makrovlakna ojačana alkalno otpornim staklenim vlaknima za uporabu u betonu
245.EAD 260026-00-0301: Dodatak za nepropusnost betona
246.EAD 260035-00-0301: Prirodni kalcinirani pucolan kao dodatak za beton tipa II
247.EAD 260048-00-0301: Agregat za ispunu od kalcij-karbonata s dodatnim svojstvima
248.EAD 260067-00-0301: Polimerna makrovlakna armirana bazaltnim vlaknima za uporabu u betonu
249.EAD 280001-00-0704: Predgotovljeni element za drenažu i infiltraciju
250.EAD 280004-00-0702: Prirubnički balansirajući ventili
251.EAD 280005-00-0702: Termostatski radijatorski ventili
252.EAD 280015-00-0701: Sustav za transport hladne i tople vode unutar zgrada290001-00-0701corrigendum
253.EAD 300002-00-1202: Staklene ploče, pločice i mozaik
254.EAD 300007-00-0404: Specijalna zrcala
255.EAD 300010-00-0505: Specijalno ravno vučeno staklo
256.EAD 320001-00-0605: Traka za brtvljenje fuga na bazi predkomprimirane fleksibilne poliuretanske pjene za brtvljenje fuga oko prozora i na fasadama
257.EAD 320002-02-0605: Lim sa zaštitnim premazom za pukotine u spojevima konstrukcije i dilatacijama vodootpornog betona

320002-00-0605

320002-01-0605

258.EAD 320008-01-0605: Bubriva brtvena traka za fuge na bazi različitih materijala za građevinske spojeve u vodonepropusnom betonu320008-00-0605
259.EAD 320014-00-0605: Brtveni profil za fuge od EPDM-a za brtvljenje fuga u konstrukcijama od betonskih segmenata obloge tunela
260.EAD 330001-00-0602: Razuporni konstrukcijski vijčani spojevi za slijepo pričvršćivanje
261.EAD 330008-03-0601: Sidreni profili330008-02-0601
262.EAD 330011-00-0601: Prilagodljivi vijci za beton
263.EAD 330012-01-0601: Ubetonirano sidro s naglavkom s unutrašnjim navojem330012-00-0601
264.EAD 330014-00-0601: Mehanička razuporna tipla za uporabu u autoklavirnom porobetonu
265.EAD 330030-00-0601: Spajala za vanjske obloge zidova
266.EAD 330046-01-0602: Pričvrsni vijci za metalne elemente i limove330046-00-0602
267.EAD 330047-01-0602: Pričvrsni vijci za sendvič panele330047-00-0602
268.EAD 330075-01-0601: Podizni uređaj za dizala330075-00-0601
269.EAD 330076-01-0604: Metalna injekcijska sidra za uporabu u zidarstvu330076-00-0604
270.EAD 330079-00-0602: Sklopovi za pričvršćivanje za pod za uporabu u rebrastom limu ili otvorenoj šipkastoj rešetci
271.EAD 330080-00-0602: Sklop stezaljke s velikom otpornošću na klizanje (HSR)
272.EAD 330083-03-0601: Spojni element koji se zabija pomoću alata s potisnim punjenjem za višestruku uporabu u betonu za nekonstrukcijsku primjenu330083-02-0601
273.EAD 330084-00-0601: Čelična ploča sa zalivenim sidrima
274.EAD 330087-01-0601: Sustavi za armaturne priključke naknadno montirani s pomoću žbuke330087-00-0601
275.EAD 330153-00-0602: Spojni element koji se zabija pomoću alata s punjenjem za spajanje tankostijenih čeličnih elemenata i limova
276.EAD 330155-00-0602: Samoprilagodljivi stezni sklop
277.EAD 330196-01-0604: Plastična sidra od nerecikliranog ili recikliranog materijala za pričvršćivanje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom

330196-00-0604

ETAG 014

278.EAD 330232-01-0601: Mehanička spajala za uporabu u betonu330232-00-0601
279.EAD 330232-01-0601-v01: Ekspanzijska spajala s kontroliranim momentom za uporabu u betonu s promjenjivim vijekom trajanja do 50 godina
280.EAD 330250-00-0601: Naknadno montirana spajala u betonu izloženom cikličkom naprezanju koje dovodi do zamora materijala
281.EAD 330284-00-0604: Plastična sidra za redundantne nenosive sustave u betonu i zidanim zidovimaETAG 020
282.EAD 330340-00-0606: Tvornički proizvedeno konstrukcijsko sidro za pričvršćivanje osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada, namijenjeno trajnom i potpunom spajanju s višeslojnim sustavom za hidroizolaciju krovova
283.EAD 330387-00-0601: Spojnice od kompozita ojačanog vlaknima, za uporabu u sendvič zidovima i predgotovljenim zidovima od betona
284.EAD 330389-00-0601: Točkasta spojnica od polimera armiranog staklenim vlaknima za sendvič zidove
285.EAD 330499-01-0601: Prijanjajući pričvrsni elementi za uporabu u betonu

ETAG 001-5

330499-00-0601

286.EAD 330667-00-0602: Vruće valjani montažni profil
287.EAD 330747-00-0601: Pričvrsni elementi za uporabu u betonu za višestruku primjenu za nenosive sustaveETAG 001-6
288.EAD 330924-01-0601: Umetnuti sidreni vijak330924-00-0601
289.EAD 330965-01-0601: Svornjak s eksplozivnim punjenjem za pričvršćivanje vanjskih termoizolacijskih kompozitnih sustava (ETICS) u betonu330965-00-0601
290.EAD 331072-00-0601: Sidrene naprave za pričvršćivanje sustava osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada s visine za betonske konstrukcije
291.EAD 331433-00-0601: Injektirano sidro za ploče za toplinsku izolaciju
292.EAD 331565-00-0602: Klinaste sigurnosne podloške za nosive vijčane sklopove
293.EAD 331668-00-0601: Stakleni, bazaltni, aramidni, karbonski, PBO i čelični roving za šiljke sidra ojačane vlaknima
294.EAD 331846-00-0603: Sidreni uređaji za pričvršćivanje sustava osobne zaštite od pada na drvenim potkonstrukcijama
295.EAD 331852-00-0102: Sidro za spiralno uže
296.EAD 331924-00-0602: Kompleti za pričvršćivanje obloga
297.EAD 332001-00-0602: Stezni sustav za spajanje predgotovljenih betonskih elemenata
298.EAD 332229-00-0602: Točkasta spajala od nehrđajućeg čelika za staklene obloge
299.EAD 332277-00-0601: Spajalo za tlačno-vlačne potpornje za gotove elemente zidova i stupova
300.EAD 332347-00-0601: Spojnica za ojačavanje postojećih betonskih konstrukcija površinskim betonskim slojem
301.EAD 332589-00-0601: Sustav žičanih omči za spajanje predgotovljenih betonskih elemenata i betonskih elemenata lijevanih na licu mjesta
302.EAD 332795-00-0601: Spajala koja se pričvršćuju vijcima za uporabu u betonu
303.EAD 333220-00-0601: Predmontirano sidro za pričvršćivanje betonskih fasadnih elemenata
304.EAD 340002-00-0204: Paneli od čeličnih žica s ugrađenom toplinskom izolacijom za cijelu konstrukciju
305.EAD 340006-00-0506: Predgotovljeni sklopovi stubištaETAG 008
306.EAD 340020-00-0106: Fleksibilni sklopovi za zadržavanje debritnog toka i plitkih klizišta/otvorenog debritnog toka
307.EAD 340025-00-0403: Sklop potkonstrukcije za grijane zgrade
308.EAD 340037-00-0204: Lagani čelični/drveni nosivi krovni elementi
309.EAD 340059-00-0106: Sklopovi za zaštitu od odrona kamenjaETAG 027
310.EAD 340109-00-0106: Sklop za fleksibilnu zaštitu od lavine
311.EAD 340179-00-0203: Komplet za građevinske panele
312.EAD 340210-00-0104: Sklop od SRP-a (polimer ojačan čelikom) izrađen od čeličnih mikrožica, staklene mrežice i epoksidnog ljepila
313.EAD 340225-00-1109: Plastične komore za podzemne aplikacije pristupa mreži instalirane ispod vrhova šahtova
314.EAD 340275-00-0104: Vanjski spajani kompozitni sustavi s anorganskom matricom za ojačavanje betonskih i zidanih konstrukcija
315.EAD 340287-00-0203: Sustav armiranih konstrukcijskih ploča od ekstrudiranog polistirena visoke gustoće za građevinske jedinice
316.EAD 340308-00-0203: Građevni sklopovi od drvne građeETAG 007
317.EAD 340309-00-0305: Nenosivi trajni oplatni sklopovi/sustavi koji se temelje na šupljim blokovima ili pločama od izolacijskih materijala i ponekad betonaETAG 009
318.EAD 340383-00-0203: Modularni predgotovljeni konstrukcijski elementi za groblja
319.EAD 340392-00-0104: Mort armiran kompozitnim materijalima (CRM) za ojačavanje betonskih i zidanih konstrukcija
320.EAD 340452-00-0204: Građevinski sklop na bazi masivnih ploča s metalnom okvirnom konstrukcijom
321.EAD 350003-01-1109: Sklop za vatrootporne servisne kanale, koji se sastoji od predgotovljenih spojnih dijelova (izrađenih od čeličnog lima s intumescentnim premazom ili oblogom) i pribora350003-00-1109
322.EAD 350005-00-1104: Intumescentni proizvodi za požarno brtvljenje i zaustavljanje požara
323.EAD 350022-01-1107: Sklop za sustav zatvaranja za transportne sustave350022-00-1107
324.EAD 350134-00-1104: Vatronepropusni sifon s intumescentnom požarnom brtvom (u kombinaciji s prodorom podnog slivnika od nehrđajućeg čelika)
325.EAD 350140-00-1106: Žbuke i sklopovi žbuka za vatrootporne primjene

ETAG 018-1

ETAG 018-3

326.EAD 350141-00-1106: Brtve linijskih spojeva i šupljina

ETAG 026-1

ETAG 026-3

327.EAD 350142-00-1106: Protupožarne ploče, proizvodi i sklopovi

ETAG 018-1

ETAG 018-4

328.EAD 350402-00-1106: Reaktivne prevlake za protupožarnu zaštitu čeličnih elemenata

ETAG 018-1

ETAG 018-2

329.EAD 350454-00-1104: Penetracijske brtve

ETAG 026-1

ETAG 026-2

330.EAD 350454-00-1104-v01: Kombinirane penetracijske brtve za protupožarne zaklopke
331.EAD 350865-00-1106: Proizvodi za usporavanje požaraETAG 028
332.EAD 360001-01-0803: Ventilacijski sustav od mineralne vune s vanjskom i unutarnjom oblogom360001-00-0803
333.EAD 360005-00-0604: Limeni profili za odvođenje vode i vlage
334.EAD 360027-00-0101: Drenažni sustav za uporabu u podzemnim stjenovitim kavernama
335.EAD 360032-00-0803: Unutarnja cijev, proizvedena od stakloplastike, mineralnih i organskih tvari, koja se koristi za saniranje ventilacijskih okana