Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu

NN 150/2023 (15.12.2023.), Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu

Ministarstvo financija

2163

Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18. i 114/23.) ministar financija donosi

NAREDBU

O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA
2024. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice,

2. najviše mjesečne osnovice,

3. najviše godišnje osnovice,

4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,

5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,

6. izabranih viših mjesečnih osnovica i

7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

(2) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

Članak 2.

Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. (»Narodne novine«, broj 131/23.) iznosi 1.560,00 eura.

Iznosi osnovica

Članak 3.

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavku 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 te iznosi 592,80 eura.

Članak 4.

Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 9.360,00 eura.

Članak 5.

Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 112.320,00 eura.

Članak 6.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obvez­nih osiguranja, i to:

R. br.ŠifraOsnova obveznog
osiguranja
Zakonom propisan koeficijentČlanak Zakona

Iznos

(EUR)

123456
1.0101djelatnost obrta – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 1. t. 1.1.014,00
2.0111djelatnost obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
3.0201samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti1,1čl. 66. st. 1. t. 2.1.716,00
4.0211samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
5.0202športaš – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti1,1čl. 66. st. 1. t. 3.1.716,00
6.0212športaš – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
7.0303djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,55čl. 66. st. 1. t. 4.858,00
8.0313djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
9.1801medicinska sestra – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
10.1811medicinska sestra – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
11.1802zubotehničar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
12.1812zubotehničar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
13.1803fizioterapeut – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
14.1813fizioterapeut – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
15.1804novinar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
16.1814novinar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
17.1805filmski radnik – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
18.1815filmski radnik – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
19.1806predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
20.1816predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00
21.1807ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u RPO koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti0,65čl. 66. st. 2.1.014,00
22.1817ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u RPO koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti1,1čl. 82. st. 2.1.716,00


Članak 7.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja, i to:

R. br.ŠifraOsnova obveznog
osiguranja
Zakonom propisan koeficijentČlanak Zakona

Iznos

(EUR)

123456
1.0102djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku0,4čl. 70.624,00
2.0302djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku0,4čl. 70.624,00
3.0204športaš koji porez na dohodak plaća po odbitku1,0čl. 74. t. 2.1.560,00
4.0205umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku1,0čl. 74. t. 2.1.560,00
5.0206novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku0,65čl. 74. t. 1.1.014,00
6.1000član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i likvidator i izvršni upravitelj zadruge1,0čl. 92.1.560,00
7.0600svećenik i drugi članovi vjerske zajednice0,38čl. 97.592,80
8.0800zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije1,0čl. 105.1.560,00
9.0900zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu1,0čl. 109.1.560,00

Članak 8.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja, i to:

R. br.ŠifraOsnova obveznog
osiguranja
Zakonom propisan koeficijentČlanak Zakona

Iznos

(EUR)

123456
1.0301poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva0,38čl. 85.c592,80
2.0304osiguranik po osnovi poljoprivrede0,38čl. 88.592,80
3.0305osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika0,38čl. 85.g592,80
4.1100produženo mirovinsko osiguranje0,38čl. 120.592,80
5.0700osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva0,38 – 1,0čl. 132.592,80 – 1.560,00
6.1300osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi0,38čl. 153.592,80
7.1500član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu0,38čl. 157.592,80
8.1600stranac0,38čl. 169.592,80
9.1700član obitelji stranca0,38čl. 173.592,80


Članak 9.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznog osiguranja ili statusu u osiguranju, i to:

R.
br.
Osnova obveznog osiguranjaZakonom propisan koeficijentČlanak Zakona

Iznos

(EUR)

Obveznik obračunavanja
12345
1.OSIGURANICI IZ ČLANKA 9. ZAKONA
1.1.stručno osposobljavanje za rad prema posebnim propisima0,38čl. 44.592,80
POSLODAVAC
1.2.nezaposlene osobe0,38čl. 49. st. 1.592,80
HZZ
1.3.korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad1,0čl. 49. st. 2.razmjerno stažu
HZMO
1.4.roditelj njegovatelj, njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili njegovatelj osobe s invaliditetom0,38čl. 58.592,80
MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOC. SKRB
1.5.udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo0,38čl. 59.c t. 1.592,80
MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOC. SKRB
1.6.udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu1,0čl. 59.c t. 2.1.560,00
MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOC. SKRB
1.7.samostalni umjetnici kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna1,2čl. 78.1.872,00
MINISTARSTVO KULTURE
1.8.roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti0,38čl. 101.592,80
HZMO
1.9.produženo mirovinsko osiguranje – bračnog druga prof. odnos­no ugovornog diplomata0,38čl. 124.592,80
MINISTARSTVO – POSLODAVAC DIPLOMATA
1.10.produženo mirovinsko osiguranje – stalnog sezonskog radnika0,38čl. 128.592,80
POSLODAVAC
1.11.osoba koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje0,38čl. 141.592,80
OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU
1.12.osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na prakt. rad0,38čl. 145.592,80
OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU
1.13.osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehnič­ko-pro­svjetne suradnje0,38čl. 149.592,80
OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU
2.OSIGURANICI IZ ČLANKA 10. ZAKONA
2.1.učenici i studenti na prijediplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavca te stručnih putovanja0,38čl. 165.592,80
MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA OBRAZOVANJE
2.2.nezaposlene osobe za vrijeme struč­nog osposobljavanja ili prof. rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja0,38čl. 165.592,80
HZZ
2.3.djeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje0,38čl. 165.592,80
MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA OBRAZOVANJE
2.4.ostale osobe0,38čl. 165.592,80
TIJELO KOJE JE IZVRŠILO PRIJAVU
3.OSIGURANICI IZ ČLANKA 11. ZAKONA
3.1.stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije – članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona0,38čl. 177.592,80
DAVATELJ STIPENDIJE
4.OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SL. BORAVKA ZAPOSLENIH KOJIMA SE NE ISPLAĆUJE PLAĆA
4.1.radni odnos – članak 188. stavak 1. točka 2. i 4. Zakona1,0

čl. 191.

st. 2.

1.560,00
POSLODAVAC
4.2.izabrane i imenovane osobe – članak 188. stavak 1. točka 6. Zakona1,0

čl. 191.

st. 2.

1.560,00
TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST
5.OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SLUŽB. PUTA U INOZEMSTVO
5.1.radni odnos – članak 188. stavak 1. točka 3. i 5. Zakona0,38

čl. 191.

st. 3.

592,80
POSLODAVAC
5.2.izabrane i imenovane osobe – članak 188. stavak 1. točka 7. Zakona0,38

čl. 191.

st. 3.

592,80
TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST
5.3.primatelj primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak – članak 188. stavak 1. točka 8. i 9. Zakona0,38

čl. 191.

st. 3.

592,80
ISPLATITELJ PRIMITKA
5.4.obrta, slobodnoga zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti – članak 188. stavak 1. točka 10. i 12. Zakona0,38

čl. 191.

st. 3.

592,80
SAM OSIGURANIK
5.5.samostalnih djelatnosti koji ima status osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo – članak 188. stavak 1. točka 11. Zakona0,38

čl. 191.

st. 3.

592,80
SAM OSIGURANIK


Članak 10.

Mjesečna osnovica, prema članku 198. Zakona, za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iznos je prosječne plaće te iznosi 1.560,00 eura.

Članak 11.

Izabrane višemjesečne osnovice, prema članku 203. stavku 2. Zakona mogu biti:

1. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,5 te iznosi 780,00 eura ili

2. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,75 te iznosi 1.170,00 eura ili

3. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 1.560,00 eura ili

4. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,5 te iznosi 2.340,00 eura ili

5. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,0 te iznosi 3.120,00 eura ili

6. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,5 te iznosi 3.900,00 eura ili

7. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,0 te iznosi 4.680,00 eura ili

8. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,5 te iznosi 5.460,00 eura ili

9. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,0 te iznosi 6.240,00 eura ili

10. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,5 te iznosi 7.020,00 eura ili

11. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,0 te iznosi 7.800,00 eura ili

12. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,5 te iznosi 8.580,00 eura ili

13. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 9.360,00 eura.

Članak 12.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 185. stavku 1. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 12.168,00 eura, prema članku 186. stavku 5. Zakona.

Članak 13.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit sukladno članku 185. stavak 2. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 12.168,00 eura, prema članku 186. stavku 5. Zakona.

Članak 14.

Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavku 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog pravilnikom kojim se uređuje paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti te iznosi:

1. 1.695,00 eura za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 11.300,00 eura

2. 2.295,00 eura za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 11.300,00 eura do 15.300,00 eura

3. 2.985,00 eura za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 15.300,00 eura do 19.900,00 eura

4. 4.590,00 eura za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 19.900,00 eura do 30.600,00 eura ili

5. 6.000,00 eura za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 30.600,00 eura do 40.000,00 eura.

Članak 15.

Najviša godišnja osnovica za obveznika koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici sukladno članku 185. stavku 4. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 12.168,00 eura, prema članku 186. stavku 5. Zakona.

Posebne osnovice

Članak 16.

Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi prema članku 187.a stavku 3. Zakona je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 podijeljen brojkom 30 te iznosi 20,80 eura.

Članak 17.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.g Zakona, umnožak je broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza odnosno, za 2024. godinu s iznosom od 592,80 eura.

Članak 18.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.k Zakona, umnožak je broja osoba kojima je oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi odnosno, za 2024. godinu s iznosom od 592,80 eura.

Članak 19.

(1) Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 1.014,00 eura.

(2) Mjesečna osnovica, prema članku 37. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 1.216,80 eura.

Završne odredbe

Članak 20.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2024. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2024. godine.

Članak 21.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/23-01/1694
Urbroj: 513-07-21-01-23-1
Zagrebu, 7. prosinca 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.