Odluka o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2023. godini

NN 5/2024 (12.1.2024.), Odluka o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2023. godini

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

103

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te primjenom odredbe članka 91. stavka 9. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/2023) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 60/14, 135/15, 86/18 i 91/19), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. siječnja 2024. godine donosi

ODLUKU

O MIROVINSKOM DRUŠTVU KOJE JE ZA SVAKU KATEGORIJU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA OSTVARILO NAJVEĆI PRINOS PRILAGOĐEN RIZIKU U 2023. GODINI

Članak 1.

Najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen riziku, za mirovinski fond kategorije A, ostvarilo je Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 14148900600.

Članak 2.

Najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen riziku, za mirovinski fond kategorije B, ostvarilo je Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 14148900600.

Članak 3.

Najveći godišnji prinos u zadnje tri godine prilagođen riziku, za mirovinski fond kategorije C, ostvarilo je mirovinsko društvo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 14148900600.

Članak 4.

Svakom mirovinskom društvu će se u razdoblju od 1. veljače 2024. do 31. siječnja 2025. godine raspoređivati po 1/5 osiguranika koji u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja samostalno ne odaberu obvezni mirovinski fond, dok će se preostala 1/5 osiguranika dodatno raspoređivati mirovinskom društvu iz članaka 1. – 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/01
Urbroj: 326-01-40-41-24-2
Zagreb, 10. siječnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.