Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 9/2024 (24.1.2024.), Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

167

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 10. stavka 4. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 78/15. i 50/20.), članka 5. stavka 1. i članka 7. stavka 1. podstavka 1. Uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 74/17. i 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2024. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IMENOVANJU PREDSJEDNICE KOORDINACIJE ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

1. Razrješuje se DAVID DOBRINIĆ dužnosti predsjednika Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, na koju je imenovan kao predstavnik Agencije za ugljikovodike.

2. Imenuje se LIDIJA BOŽIĆ predsjednicom Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kao predstavnica Agencije za ugljikovodike.

Klasa: 080-02/24-03/03

Urbroj: 50301-15/07-24-02

Zagreb, 18. siječnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.