Odluka o donošenju Programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada

NN 21/2024 (23.2.2024.), Odluka o donošenju Programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

339

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE GRADNJOM 36 VIŠESTAMBENIH ZGRADA

I.

Donosi se Program stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktom, klasa: 023-01/23-01/229, urbroj: 531-01-24-07, od 12. veljače 2024.

II.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti nositelje provedbe Programa iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Program iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/71

Urbroj: 50301-05/14-24-2

Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.