Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinu

NN 21/2024 (23.2.2024.), Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

346

Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 85. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda zakonika (»Narodne novine« broj 144/21), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak, ako drukčije nije uređeno međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najniže mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Obračun doprinosa temeljem mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose člana posade broda u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, obavlja se od 1. siječnja 2024. godine.

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/25
Urbroj: 530-04-3-3-23-1
Zagreb, 9. veljače 2024.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2024. GODINU

KategorijaRadno mjestoOsnovica osiguranja
1.zapovjednik brodaEUR1.259,00
 
upravitelj stroja 
 
 
zapovjednik osoblja 
 
 
upravitelj osoblja u strojarnici 
 
 
2.prvi časnik palubeEUR928,00
 
drugi časnik stroja 
 
 
rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji) 
 
 
liječnik 
 
 
zubar 
 
 
časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda 
 
 
časnik odgovoran za zaštitu okoliša 
 
časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada
 
3.drugi časnik palubeEUR701,00
 
zapovjednik jahte 
 
treći časnik stroja 
 
 
rukovodeće hotelsko osoblje (direktori) 
 
 
frižiderist 
 
 
operater postrojenja za ukapljivanje 
 
 
zapovjednik plutajućeg objekta 
 
 
zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta 
 
 
operater dinamičke pozicije 
 
upravitelj stroja na jahti 
zapovjednik broda unutarnje plovidbe
 
4.treći časnik palubeEUR650,00
 
časnik plovidbene straže na palubi 
 
 
četvrti časnik stroja 
 
 
radiočasnik 
 
 
više hotelsko osoblje (časnici) 
 
 
više tehničko osoblje (časnici) 
 
 
elektročasnik 
 
 
elektroničar 
 
 
časnik plovidbene straže u strojarnici 
 
prvi časnik palube na jahti
drugi časnik stroja na jahti
kormilar na brodu unutarnje plovidbe
 
5.više hotelsko osoblje (niži časnici)EUR633,00
 
više tehničko osoblje (niži časnici) 
 
 
električar 
 
 
mehaničar 
 
 
prvi kuhar 
 
 
prvi konobar 
 
 
vođa palube 
 
 
vođa stroja 
 
 
poslužitelj sisaljki (pumpman) 
 
 
vozač na RO-RO brodovima 
 
 
medicinska sestra 
 
alatničar 
 
 
dizaličar 
 
 
bušač 
 
ronilac 
 
 
bravar 
 
 
cjevar 
 
 
varilac 
 
strojar na brodu unutarnje plovidbe
 
6.član plovidbene straže na palubi (kormilar)EUR619,00
 
član plovidbene straže u strojarnici (mazač) 
 
 
hotelsko osoblje 
 
 
tehničko osoblje 
 
mornar na brodu unutarnje plovidbe
 
7.drugi kuharEUR597,00
 
drugi konobar 
 
 
pekar 
 
 
slastičar 
 
 
8.vježbenik palubeEUR592,80
 
vježbenik stroja 
 
 
ostali vježbenici 
 
 
mornar 
 
 
čistač 
 
 
mladić sobe 
 
 
mladić kuhinje 
 
 
pomoćnik električara 
 
 
pomoćnik mehaničara 
 
 
pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman) 
 
 
pomoćno hotelsko osoblje 
 
 
pomoćno tehničko osoblje 
 
mornar pripravnik na brodu unutarnje plovidbe