Uredba o visini dodatka za zvanja policijskih službenika

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o visini dodatka za zvanja policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

357

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O VISINI DODATKA ZA ZVANJA
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina dodatka za zvanja policijskih službenika.

Članak 2.

Visina dodatka za zvanja policijskih službenika iznosi:

Policijsko zvanjeVisina dodatka
policajac4 %
viši policajac5 %
samostalni policajac6 %
policijski narednik7 %
viši policijski narednik8 %
samostalni policijski narednik9 %
policijski inspektor9,5 %
viši policijski inspektor10 %
samostalni policijski inspektor10,5 %
glavni policijski inspektor11 %
policijski savjetnik11,5 %
glavni policijski savjetnik12 %

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/18
Urbroj: 50301-21/22-24-2
Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.