Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

358

Na temelju članka 137. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Repub­like Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18., 125/19., 155/23., 158/23. i 14/24.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA OSOBNOG ČINA ZA IZRAČUN PLAĆE DJELATNE VOJNE OSOBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se koeficijenti osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe i iznos uvećanja koeficijenata osobnog čina vojnog specijalista.

Članak 2.

Koeficijenti osobnog čina su:

general zbora/admiral5,40
general-pukovnik/viceadmiral5,15
general-bojnik/kontraadmiral4,40
brigadni general/komodor3,80
brigadir/kapetan bojnog broda3,15

pukovnik/kapetan fregate

– pukovnik vojni specijalist glazbene struke/

– kapetan fregate vojni specijalist glazbene struke

2,70

bojnik/kapetan korvete

bojnik vojni specijalist/kapetan korvete vojni specijalist

2,50

satnik/poručnik bojnog broda

– satnik vojni specijalist/poručnik bojnog broda vojni specijalist

2,30

natporučnik/poručnik fregate

– natporučnik vojni specijalist/poručnik fregate vojni specijalist

2,25

poručnik/poručnik korvete

– poručnik vojni specijalist/poručnik korvete vojni specijalist

2,20
časnički namjesnik 2,30
stožerni narednik/stožerni narednik vojni specijalist2,20
nadnarednik/nadnarednik vojni specijalist2,10
narednik/narednik vojni specijalist2,00
desetnik/desetnik vojni specijalist1,95
skupnik/skupnik vojni specijalist1,90
razvodnik1,80
pozornik1,75
vojnik/mornar1,60.


Članak 3.

Vojnom specijalistu iz članka 2. ove Uredbe koji sustavom promaknuća, u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Repub­like Hrvatske, dostigne ustrojbeni čin radnog mjesta na koji je raspoređen ili dostigne maksimalni čin za vojnog specijalista propisan odredbama toga Zakona, vrijednost koeficijenta osobnog čina iz članka 2. ove Uredbe uvećava se svakih idućih pet godina provedenih na dužnosti vojnog specijalista za 5 %.

Uvećanje vrijednosti koeficijenta osobnog čina za vojne specijaliste iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na vojne specijaliste koji su to pravo na uvećanje stekli na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe (»Narodne novine«, br. 46/08. i 25/13.).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/19
Urbroj: 50301-29/23-24-2
Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.