Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

NN 23/2024 (28.2.2024.), Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad

Vlada Republike Hrvatske

361

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 180. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

1. Razrješuje se MARIJA BARILIĆ dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, na koju je imenovana na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na osobni zahtjev.

2. Imenuje se TATJANA KATKIĆ STANIĆ članicom Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Klasa: 080-02/24-03/14

Urbroj: 50301-15/07-24-02

Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.