Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2024. godinu

NN 24/2024 (29.2.2024.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2024. godinu

Hrvatski sabor

374

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2024. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2024. GODINU

Redni brojZakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskog sabora

I. kvartal

1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (II. čitanje) (MFIN)
2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (MFIN)
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (MFIN)
4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (MFIN)
5.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine (MFIN)
6.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (MGOR)
7.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2023. o baterijama i otpadnim baterijama, izmjeni Direktive 2008/98/EZ i Uredbe (EU) 2019/1020 te stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ (MGOR)
8.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama) (MGOR)
9.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 (MGOR)
10.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (MGOR)
11.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (MGOR)
12.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (MGOR)
13.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (MGOR)
14.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (MGOR)
15.Zakon o naplati cestarine (MMPI)
16.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (MPU)
17.Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (MPU)
18.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (II. čitanje) (MPOLJ)
19.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (II. čitanje)(MPOLJ)
20.Zakon o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (MRMSOSP)
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (MUP)
22.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (MZ)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskog sabora

II. kvartal

23.Zakon o provjeri izravnih stranih ulaganja (MFIN)
24.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/988 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o općoj sigurnosti proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 87/357/EEZ (MGOR)
25.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o upotrebi obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ (MMPI)
26.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (MMPI)
27.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (MMPI)
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći (MRMSOSP)
29.Zakon o kritičnoj infrastrukturi (MUP)
30.Zakon o službi vanjskih poslova (MVEP)
31.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/868 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (SDURDD)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskog sabora

III. kvartal

32.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (MFIN)
33.Zakon o kreditnim institucijama (MFIN)
34.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (MFIN)
35.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN)
36.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN)
37.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu (MFIN)
38.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu (MFIN)
39.Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (MRMSOSP)
40.Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (MRMSOSP)
41.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (MPU)
42.Zakon o razmjeni podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona (MUP)
43.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/2282 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU (MZ)
44.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (MZ)
Zakonodavne mjere

Sjednice Hrvatskog sabora

IV. kvartal

45.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor (MFIN)
46.Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (MFIN)
47.Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima (MPOLJ)
48.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1322 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2023. o Agenciji Europske unije za droge (EUDA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1920/2006 o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (MZ)
49.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontaminantima (MZ)


Klasa: 022-02/24-01/8

Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.