Odluka o razrješenju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka

NN 24/2024 (29.2.2024.), Odluka o razrješenju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka

HRVATSKI SABOR

378

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 7. stavka 3. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2024. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

I.

Razrješuje se ZDRAVKO VUKIĆ dužnosti ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka s danom 18. svibnja 2024., zbog isteka mandata.

II.

Razrješuje se IGOR VULJE dužnosti zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka s danom 18. svibnja 2024., zbog isteka mandata.

Klasa: 021-04/24-07/9

Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.