Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju

NN 27/2024 (6.3.2024.), Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

410

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Radovanu Fuchsu, ministru znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Vlada RH)

i

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Predragu Markoviću, predsjedniku Velikog vijeća

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Nadi Lovrić, predsjednici

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici

(u daljnjem tekstu: sindikati)

zaključili su 1. ožujka 2024. godine u Zagrebu sljedeći

SPORAZUM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA TE USTANOVAMA U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU
(»Narodne novine«, broj 122/2019)

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su 5. prosinca 2019. godine sklopile Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 122/2019).

Članak 2.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je člankom 48. stavkom 1. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj: 155/23) propisano da se Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata Hrvatskih učitelja i ostali sporazumi sa sindikatima kojima su utvrđeni dodaci na plaću i uvećanja plaće te dinamika isplate dodataka državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama primjenjuju do trenutka njihova stavljanja izvan snage sukladno sporazumu ugovornih strana odnosno do prestanka važenja zbog otkaza.

Članak 3.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su dodaci iz Sporazuma iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna ugrađeni u koeficijente složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (»Narodne novine«, broj 22/24).

Članak 4.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se odredbe Sporazuma iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna ne primjenjuju dok su dodaci iz Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 122/2019) sastavni dio koeficijenata složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti.

Ako koeficijenti složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti budu umanjeni nakon sklapanja ovih Izmjena i dopuna, odredbe Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 122/2019) ponovno se primjenjuju od trenutka umanjenja koeficijenata, na način da zaposlenici u obrazovanju i znanosti od trenutka umanjenja imaju pravo na dodatak u visini koja odgovara svakom provedenom umanjenju koeficijenata, a najviše do ukupne visine dodataka iz navedenog sporazuma.

Ponovna primjena Sporazuma iz stavka 2. ovoga članka moguća je tek nakon što se u cijelosti dosegne ukupna visina dodatka iz Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. koji je sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata Hrvatskih učitelja.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. ožujka 2024. godine i objavit će u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune izrađene su u 10 (deset) istovjetnih primjeraka, od kojih svakom sindikatu potpisniku pripadaju po 2 (dva) primjerka, a Vladi Republike Hrvatske 4 (četiri) primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar znanosti i
obrazovanja

prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA
Predsjednica
Sanja Šprem, v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT
ZAPOSLENIH U SREDNJIM
ŠKOLAMA HRVATSKE
Predsjednica
Nada Lovrić, v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

Predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Predrag Marković, v. r.