Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti

NN 27/2024 (6.3.2024.), Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

411

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Radovanu Fuchsu, ministru znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Vlada RH)

i

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Predragu Markoviću, predsjedniku Velikog vijeća

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Nadi Lovrić, predsjednici

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici

(u daljnjem tekstu: sindikati)

zaključili su 1. ožujka 2024. godine u Zagrebu sljedeći

SPORAZUM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O DODACIMA NA PLAĆU U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

sklopljenog 25. studenoga 2006.

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su 25. studenoga 2006. godine sklopile sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Članak 2.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je člankom 48. stavkom 1. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23) propisano da se Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata Hrvatskih učitelja i ostali sporazumi sa sindikatima kojima su utvrđeni dodaci na plaću i uvećanja plaće te dinamika isplate dodataka državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama primjenjuju do trenutka njihova stavljanja izvan snage sukladno sporazumu ugovornih strana odnosno do prestanka važenja zbog otkaza.

Članak 3.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su dodaci iz Sporazuma iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna ugrađeni u koeficijente složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (»Narodne novine«, broj 22/24).

Članak 4.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se odredbe Sporazuma iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna ne primjenjuju dok su dodaci iz Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine sastavni dio koeficijenata složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti.

Ako koeficijenti složenosti poslova zaposlenika u obrazovanju i znanosti budu umanjeni nakon sklapanja ovih Izmjena i dopuna, odredbe Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine ponovno se primjenjuju od trenutka umanjenja koeficijenata, na način da zaposlenici u obrazovanju i znanosti od trenutka umanjenja imaju pravo na dodatak u visini koja odgovara svakom provedenom umanjenju koeficijenata, a najviše do ukupne visine dodataka iz navedenog sporazuma.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. ožujka 2024. godine i objavit će u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune izrađene su u 10 (deset) istovjetnih primjeraka, od kojih svakom sindikatu potpisniku pripadaju po 2 (dva) primjerka, a Vladi Republike Hrvatske 4 (četiri) primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar znanosti i
obrazovanja
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA

Predsjednica
Sanja Šprem, v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT

ZAPOSLENIH U SREDNJIM
ŠKOLAMA HRVATSKE

Predsjednica

Nada Lovrić, v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT
ZNANOSTI I VISOKOG
OBRAZOVANJA
Predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Predrag Marković, v. r.