Uredba o izmjeni Uredbe o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu ( »Narodne novine« broj 142/11.)

NN 28/2024 (8.3.2024.), Uredba o izmjeni Uredbe o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu ( »Narodne novine« broj 142/11.)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

427

Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92.), a u vezi s člankom III. odjeljkom 2. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 3/92., 2/98., 5/08., 8/09., 3/11., 4/11., 5/11., 8/11., 16/11. i 1/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O PRIHVAĆANJU POVEĆANJA KVOTE REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU (»Narodne novine«, broj 142/11.)

Članak 1.

U Uredbi o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu (»Narodne novine«, broj 142/11.) članci 7. i 8. brišu se.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 11. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/29

Urbroj: 50301-05/31-24-5

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.