Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

434

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s Odlukom o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 38/22. i 148/22.) i Odlukom o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 51/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O NASTAVKU POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske nastavlja podupirati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

1. projekt »Potpora radu Sveučilišta u Mostaru«, Sveučilišta u Mostaru

2. projekt »Potpora radu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru«, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru

3. projekt »Obnova Katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku«, Katoličkog školskog centra »Petar Barbarić« u Travniku

4. projekt »Institucionalno osnaživanje hrvatske zajednice u Republici Srbiji«, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji,

5. projekt »Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu«, Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

6. projekt »Potpora Radiju hrvatske nacionalne manjine – Radio Duxu«, Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore

7. projekt »Potpora Hrvatskim novinama iz Željeznog«, Hrvatskog štamparskog društva iz Gradišća, Republika Austrija.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju projekata iz točke I. ove Odluke u 2024. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.440.000,00 eura.

Pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrdit će se visina dodijeljenih sredstava, te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će s korisnicima potpore iz točke I. ove Odluke, odnosno sa Sveučilištem u Mostaru, s Hrvatskim narodnim kazalištem u Mostaru, s Katoličkim školskim centrom »Petar Barbarić« u Travniku, s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, s Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskoj, s Hrvatskim nacionalnim vijećem Crne Gore i s Hrvatskim štamparskim društvom iz Gradišća, Republika Austrija, potpisati ugovore o financijskoj potpori.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/97

Urbroj: 50301-21/21-24-2

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.