Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

NN 31/2024 (14.3.2024.), Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

474

Na temelju članka 78. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Hrvat­ski sabor na sjednici 14. ožujka 2024. donio je

ODLUKU

O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA

I.

Raspušta se Hrvatski sabor.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/24-01/2
Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.