Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

NN 33/2024 (20.3.2024.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

514

Na temelju članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2024. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (»Narodne novine«, broj 15/24), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.20.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se:

3.21. Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene

Prihodi od naknade za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene uplaćuju se u korist sljedećih računa grada/općine:

RačunGrad/općina
HR2610010051705329803CRIKVENICA
HR5710010051707729801BRELA
HR2610010051717829805KARLOBAG
HR7410010051720429802KORČULA
HR6510010051720929805KRALJEVICA
HR1610010051722229808LABIN
HR6610010051722629809LASTOVO
HR5510010051725229801MALI LOŠINJ
HR1410010051725829805MARINA
HR5510010051726729809MILNA
HR0210010051726829800MLJET
HR4310010051729129805NOVIGRAD
HR2810010051730829806OREBIĆ
HR6810010051734129802PODSTRANA
HR8710010051734829800POREČ
HR0310010051736829803RAŠA
HR5910010051737329800RIJEKA
HR8610010051737429806ROVINJ
HR4610010051738229806SEGET
HR7910010051738329801SELCA
HR7510010051738729804SENJ
HR8110010051740229801SMOKIVCA
HR2410010051740929809SPLIT
HR5510010051741929806STON
HR0810010051742329807SUĆURAJ
HR9310010051744729803ŠOLTA
HR1310010051746329803TROGIR
HR9310010051751629801VRSAR
HR1310010051758829805OKRUG
HR4310010051762429808LOPAR


3.21.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.22. Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Repub­like Hrvatske

Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju se u korist računa grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:

RačunGrad/općina
HR341001005-1731229823OSIJEK

3.22.1. Brojčane oznake za prihode od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

– 6203Prodaja građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima,
– 6211Prodaja popratnih objekata koji se nalaze na zemljištu,
– 6220Zakup/najam građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima i
– 6238Naknada za služnost na građevinskom zemljištu.

3.22.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplatitelji prihoda od raspologanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na propisane brojčane oznake vrste prihoda od 6203 do 6238 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda od raspolaganja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, podatak treći broj ugovora (najviše 5 znamenki).

II.

U istoj glavi u točki 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 4.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se:

4.6. Naknada za dozvolu na pomorskom dobru

Prihodi od naknade za dozvolu na pomorskom dobru uplaćuju se u korist računa grada/općine:

RačunGrad/općina
HR2310010051700475007BAKAR
HR8410010051700875004BAŠKA
HR4210010051705275001CRES
HR2610010051705375005CRIKVENICA
HR7210010051707475003DOBRINJ
HR9610010051753875006KOSTRENA
HR6010010051720975000KRALJEVICA
HR3510010051721575007KRK
HR7010010051762475009LOPAR
HR7810010051724275004LOVRAN
HR1710010051725275008MALI LOŠINJ
HR0710010051725375001MALINSKA – DUBAŠNICA
HR6310010051727375006MOŠČENIČKA DRAGA
HR7510010051729075006NOVI VINODOLSKI
HR4710010051730175005OMIŠALJ
HR3110010051730275009OPATIJA
HR8610010051736075007PUNAT
HR8210010051736375003RAB
HR0510010051737375004RIJEKA
HR6810010051750775002VRBNIK
HR2110010051717875000KARLOBAG
HR1510010051728875005NOVALJA
HR4810010051738775007SENJ
HR9310010051701775002BENKOVAC
HR4010010051702075007BIBINJE
HR2510010051702275000BIOGRAD NA MORU
HR2710010051716775009JASENICE
HR1910010051717375001KALI
HR0510010051762275001KOLAN
HR7710010051757275004KUKLJICA
HR8310010051728275000NIN
HR7410010051753775007NOVIGRAD
HR8310010051729675001OBROVAC
HR5310010051731675002PAG
HR8010010051731775008PAKOŠTANE
HR8710010051732075000PAŠMAN
HR8210010051734975002POSEDARJE
HR2910010051757375002POVLJANA
HR1410010051735475000PREKO
HR5610010051757475008PRIVLAKA (Zadar)
HR2610010051737175000RAŽANAC
HR8810010051737975007SALI
HR9210010051741675000STARIGRAD
HR6310010051742575003SUKOŠAN
HR1010010051742875008SVETI FILIP I JAKOV
HR4610010051757575001TKON
HR7710010051748975005VIR
HR2210010051762575007VRSI
HR8910010051752075006ZADAR
HR1510010051762175008BILICE
HR6210010051761775007MURTER – KORNATI
HR8610010051758175002PIROVAC
HR4210010051735775002PRIMOŠTEN
HR1610010051758275008ROGOZNICA
HR5610010051739475009SKRADIN
HR9210010051744475002ŠIBENIK
HR6910010051745475001TISNO
HR4410010051762675006TRIBUNJ
HR2210010051750075005VODICE
HR3610010051700975002BAŠKA VODA
HR7010010051702775001BOL
HR1910010051707775008BRELA
HR2810010051710075007DUGI RAT
HR9510010051713475009GRADAC
HR4910010051715375000HVAR
HR0210010051717175002JELSA
HR7610010051718175001KAŠTELA
HR6610010051719775002KOMIŽA
HR8610010051724975006MAKARSKA
HR0910010051725875000MARINA
HR7710010051726775003MILNA
HR9810010051728075007NEREŽIŠĆA
HR0810010051758875000OKRUG
HR6310010051730075001OMIŠ
HR0810010051733975003PODGORA
HR5210010051734175001PODSTRANA
HR9310010051735075005POSTIRA
HR6910010051735875008PUČIŠĆA
HR1410010051738275002SEGET
HR4110010051738375008SELCA
HR5010010051740675007SOLIN
HR4610010051740975003SPLIT
HR5810010051741375009STARI GRAD
HR8910010051742375006SUĆURAJ
HR8010010051742775002SUPETAR
HR4710010051759275005SUTIVAN
HR9310010051744775005ŠOLTA
HR1310010051746375005TROGIR
HR3110010051759375009TUČEPI
HR8910010051749275004VIS
HR0510010051759575006ZADVARJE
HR4510010051700575006BALE-VALLE
HR0810010051700675000BARBAN
HR4810010051704075003BRTONIGLA – VERTENEGLIO
HR6510010051704275002BUJE-BUIE
HR4710010051761975000FAŽANA – FASANA
HR8310010051762975004FUNTANA – FONTANE
HR8410010051717575009KANFANAR
HR2010010051721775000KRŠAN
HR4310010051722275009LABIN
HR1610010051723575004LIŽNJAN – LISIGNANO
HR8810010051725475005MARČANA
HR3210010051726375009MEDULIN
HR3810010051729175000NOVIGRAD – CITTANOVA
HR3310010051734875004POREČ – PARENZO
HR5910010051735975001PULA – POLA
HR0310010051736875005RAŠA
HR5410010051737475002ROVINJ – ROVIGNO
HR4610010051763175005TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
HR4210010051746875003UMAG – UMAGO
HR5510010051750275007VODNJAN – DIGNANO
HR5510010051751675008VRSAR – ORSERA
HR5310010051702575002BLATO
HR4410010051759875004DUBROVAČKO PRIMORJE
HR3310010051709875000DUBROVNIK
HR9310010051759975002JANJINA
HR9310010051719875008KONAVLE
HR5810010051720475001KORČULA
HR8810010051722675003LASTOVO
HR7710010051760075006LUMBARDA
HR4510010051726875004MLJET
HR7610010051730675003OPUZEN
HR9310010051730875002OREBIĆ
HR6010010051733575009PLOČE
HR6910010051739975004SLIVNO
HR4310010051740275008SMOKVICA
HR2310010051741975002STON
HR4010010051760175000TRPANJ
HR2810010051747475006VELA LUKA
HR5110010051760275003ŽUPA DUBROVAČKA


4.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

5. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA PRORAČUNA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJEMU JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA

5.1. Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:

RačunGrad/općina
HR7910010051700029836Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

5.1.1. Brojčane oznake za prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

- 6246Prihod od prodaje stanova i
- 6254Prihod od prodaje uredskih objekata.

5.1.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplatitelji prihoda od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na propisane brojčane oznake vrste prihoda od 6246 do 6254 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, podatak treći nije obvezan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

III.

Mijenjaju se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA PRIHODE PRORAČUNA (državnog, županijskih i gradskih/općinskih) I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/17

Urbroj: 513-05-03-24-3

Zagreb, 19. ožujka 2024.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka
grada/općine
Mjerodavna ispostava
Porezne uprave
OROSLAVJEHR6324020061831100001311DONJA STUBICA
VELIKO TRGOVIŠĆEHR6424020061848100009481ZABOK
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka
grada/općine
Mjerodavna ispostava
Porezne uprave
SIRAČHR1824020061839000006390DARUVAR
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka
grada/općine
Mjerodavna ispostava
Porezne uprave
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJAHR8523900011800009008130 

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)
Naziv županije/grada/općineRačunOznaka
grada/općine
Mjerodavna ispostava
Porezne uprave
SVETVINČENATHR2723900011843500002435PULA – POLA

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA PRIHODE PRORAČUNA
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih) I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Brišu se sljedeće brojčane oznake vrste prihoda:

5142

7102

7633

Brojčana oznaka vrste prihodaModel
HR23HR24HR26HR27HR28HR29HR62HR63HR64HR65HR68
A. Prihodi Državnoga proračuna
5142

HR68
7102

HR68
7633

HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

3. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računaModel
HR05HR67

HRxx100100517...2980K

Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene

HR05

Račun/naziv računaBrojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)Model
HR05HR67HR68

HRxx100100517...2982K

Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

 

6203

HR68
6211

HR68
6220

HR68
6238

HR68

4. ZAJEDNIČKI PRIHODI ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računaBrojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)Model
HR05HR67HR68

HRxx100100517...7500K

Naknada za dozvolu na pomorskom dobruHR67

5. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJEMU JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA

Račun/naziv računaBrojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)Model
HR05HR67HR68

HR7910010051700029836

Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

6246
-HR68
6254
-HR68