Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.

NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

525

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2024. DO 30. RUJNA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. (»Narodne novine«, broj 51/23).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

Klasa: 391-35/24-01/3
Urbroj: 371-04-24-2
Zagreb, 19. ožujka 2024.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina – za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00320,00660,0362EUR/kWh
TM20,00320,0362EUR/kWh
TM30,00280,0358EUR/kWh
TM40,00270,0357EUR/kWh
TM50,00240,0354EUR/kWh
TM60,00220,0352EUR/kWh
TM70,00210,0351EUR/kWh
TM80,00200,0350EUR/kWh
TM90,00190,0349EUR/kWh
TM100,00190,0349EUR/kWh
TM110,00160,0346EUR/kWh
TM120,00130,0343EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00440,00620,0370EUR/kWh
TM20,00440,0370EUR/kWh
TM30,00350,0361EUR/kWh
TM40,00330,0359EUR/kWh
TM50,00310,0357EUR/kWh
TM60,00290,0355EUR/kWh
TM70,00260,0352EUR/kWh
TM80,00240,0350EUR/kWh
TM90,00180,0344EUR/kWh
TM100,00130,0339EUR/kWh
TM110,00090,0335EUR/kWh
TM120,00040,0330EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00270,00760,0367EUR/kWh
TM20,00270,0367EUR/kWh
TM30,00210,0361EUR/kWh
TM40,00210,0361EUR/kWh
TM50,00210,0361EUR/kWh
TM60,00210,0361EUR/kWh
TM70,00210,0361EUR/kWh
TM80,00190,0359EUR/kWh
TM90,00160,0356EUR/kWh
TM100,00160,0356EUR/kWh
TM110,00110,0351EUR/kWh
TM120,00110,0351EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00700,00740,0408EUR/kWh
TM20,00540,0392EUR/kWh
TM30,00540,0392EUR/kWh
TM40,00510,0389EUR/kWh
TM50,00490,0387EUR/kWh
TM60,00460,0384EUR/kWh
TM70,00430,0381EUR/kWh
TM80,00400,0378EUR/kWh
TM90,00380,0376EUR/kWh
TM100,00320,0370EUR/kWh
TM110,00270,0365EUR/kWh
TM120,00220,0360EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00580,00740,0396EUR/kWh
TM20,00490,0387EUR/kWh
TM30,00440,0382EUR/kWh
TM40,00410,0379EUR/kWh
TM50,00410,0379EUR/kWh
TM60,00410,0379EUR/kWh
TM70,00290,0367EUR/kWh
TM80,00270,0365EUR/kWh
TM90,00200,0358EUR/kWh
TM100,00150,0353EUR/kWh
TM110,00100,0348EUR/kWh
TM120,00050,0343EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Pakrac i Lipik)


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00550,00780,0397EUR/kWh
TM20,00430,0385EUR/kWh
TM30,00430,0385EUR/kWh
TM40,00400,0382EUR/kWh
TM50,00380,0380EUR/kWh
TM60,00360,0378EUR/kWh
TM70,00340,0376EUR/kWh
TM80,00320,0374EUR/kWh
TM90,00300,0372EUR/kWh
TM100,00260,0368EUR/kWh
TM110,00210,0363EUR/kWh
TM120,00170,0359EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00730,00730,0410EUR/kWh
TM20,00560,0393EUR/kWh
TM30,00560,0393EUR/kWh
TM40,00530,0390EUR/kWh
TM50,00510,0388EUR/kWh
TM60,00480,0385EUR/kWh
TM70,00450,0382EUR/kWh
TM80,00420,0379EUR/kWh
TM90,00390,0376EUR/kWh
TM100,00340,0371EUR/kWh
TM110,00280,0365EUR/kWh
TM120,00220,0359EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

E.ON PLIN d.o.o.

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00600,00760,0400EUR/kWh
TM20,00600,0400EUR/kWh
TM30,00480,0388EUR/kWh
TM40,00450,0385EUR/kWh
TM50,00420,0382EUR/kWh
TM60,00390,0379EUR/kWh
TM70,00360,0376EUR/kWh
TM80,00330,0373EUR/kWh
TM90,00240,0364EUR/kWh
TM100,00180,0358EUR/kWh
TM110,00120,0352EUR/kWh
TM120,00060,0346EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

EVN Croatia plin d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia plin d.o.o., Zagreb


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,01130,00790,0456EUR/kWh
TM20,01130,0456EUR/kWh
TM30,01130,0456EUR/kWh
TM40,01070,0450EUR/kWh
TM50,01010,0444EUR/kWh
TM60,00960,0439EUR/kWh
TM70,00900,0433EUR/kWh
TM80,00840,0427EUR/kWh
TM90,00790,0422EUR/kWh
TM100,00680,0411EUR/kWh
TM110,00560,0399EUR/kWh
TM120,00450,0388EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,01420,00850,0491EUR/kWh
TM20,01290,0478EUR/kWh
TM30,01290,0478EUR/kWh
TM40,01220,0471EUR/kWh
TM50,01160,0465EUR/kWh
TM60,01090,0458EUR/kWh
TM70,01030,0452EUR/kWh
TM80,00970,0446EUR/kWh
TM90,00900,0439EUR/kWh
TM100,00770,0426EUR/kWh
TM110,00650,0414EUR/kWh
TM120,00510,0400EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00770,00580,0399EUR/kWh
TM20,00590,0381EUR/kWh
TM30,00590,0381EUR/kWh
TM40,00560,0378EUR/kWh
TM50,00530,0375EUR/kWh
TM60,00500,0372EUR/kWh
TM70,00480,0370EUR/kWh
TM80,00450,0367EUR/kWh
TM90,00420,0364EUR/kWh
TM100,00360,0358EUR/kWh
TM110,00300,0352EUR/kWh
TM120,00240,0346EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00560,00620,0382EUR/kWh
TM20,00470,0373EUR/kWh
TM30,00450,0371EUR/kWh
TM40,00420,0368EUR/kWh
TM50,00400,0366EUR/kWh
TM60,00380,0364EUR/kWh
TM70,00380,0364EUR/kWh
TM80,00350,0361EUR/kWh
TM90,00330,0359EUR/kWh
TM100,00280,0354EUR/kWh
TM110,00230,0349EUR/kWh
TM120,00190,0345EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00680,00960,0428EUR/kWh
TM20,00520,0412EUR/kWh
TM30,00440,0404EUR/kWh
TM40,00420,0402EUR/kWh
TM50,00390,0399EUR/kWh
TM60,00370,0397EUR/kWh
TM70,00340,0394EUR/kWh
TM80,00310,0391EUR/kWh
TM90,00230,0383EUR/kWh
TM100,00180,0378EUR/kWh
TM110,00130,0373EUR/kWh
TM120,00080,0368EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00430,00580,0365EUR/kWh
TM20,00390,0361EUR/kWh
TM30,00380,0360EUR/kWh
TM40,00370,0359EUR/kWh
TM50,00350,0357EUR/kWh
TM60,00330,0355EUR/kWh
TM70,00310,0353EUR/kWh
TM80,00290,0351EUR/kWh
TM90,00270,0349EUR/kWh
TM100,00230,0345EUR/kWh
TM110,00190,0341EUR/kWh
TM120,00160,0338EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (grad Koprivnica i općine Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Sokolovac)


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00400,00630,0367EUR/kWh
TM20,00400,0367EUR/kWh
TM30,00400,0367EUR/kWh
TM40,00380,0365EUR/kWh
TM50,00360,0363EUR/kWh
TM60,00340,0361EUR/kWh
TM70,00320,0359EUR/kWh
TM80,00300,0357EUR/kWh
TM90,00280,0355EUR/kWh
TM100,00240,0351EUR/kWh
TM110,00200,0347EUR/kWh
TM120,00160,0343EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (gradovi Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Pleternica, Sisak, Karlovac i Ogulin te općine Stupnik, Klinča Sela, Martinska Ves, Barilović)

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00670,00630,0394EUR/kWh
TM20,00560,0383EUR/kWh
TM30,00530,0380EUR/kWh
TM40,00500,0377EUR/kWh
TM50,00470,0374EUR/kWh
TM60,00450,0372EUR/kWh
TM70,00420,0369EUR/kWh
TM80,00390,0366EUR/kWh
TM90,00360,0363EUR/kWh
TM100,00330,0360EUR/kWh
TM110,00280,0355EUR/kWh
TM120,00220,0349EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (gradovi Kutina i Popovača te općina Velika Ludina)

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00400,00670,0371EUR/kWh
TM20,00400,0371EUR/kWh
TM30,00400,0371EUR/kWh
TM40,00380,0369EUR/kWh
TM50,00360,0367EUR/kWh
TM60,00340,0365EUR/kWh
TM70,00320,0363EUR/kWh
TM80,00300,0361EUR/kWh
TM90,00280,0359EUR/kWh
TM100,00240,0355EUR/kWh
TM110,00200,0351EUR/kWh
TM120,00160,0347EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00450,00740,0383EUR/kWh
TM20,00390,0377EUR/kWh
TM30,00350,0373EUR/kWh
TM40,00330,0371EUR/kWh
TM50,00310,0369EUR/kWh
TM60,00290,0367EUR/kWh
TM70,00270,0365EUR/kWh
TM80,00270,0365EUR/kWh
TM90,00250,0363EUR/kWh
TM100,00220,0360EUR/kWh
TM110,00180,0356EUR/kWh
TM120,00100,0348EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00450,00670,0376EUR/kWh
TM20,00360,0367EUR/kWh
TM30,00360,0367EUR/kWh
TM40,00340,0365EUR/kWh
TM50,00330,0364EUR/kWh
TM60,00310,0362EUR/kWh
TM70,00290,0360EUR/kWh
TM80,00270,0358EUR/kWh
TM90,00250,0356EUR/kWh
TM100,00220,0353EUR/kWh
TM110,00180,0349EUR/kWh
TM120,00140,0345EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00860,00700,0420EUR/kWh
TM20,00660,0400EUR/kWh
TM30,00660,0400EUR/kWh
TM40,00630,0397EUR/kWh
TM50,00590,0393EUR/kWh
TM60,00560,0390EUR/kWh
TM70,00530,0387EUR/kWh
TM80,00490,0383EUR/kWh
TM90,00460,0380EUR/kWh
TM100,00400,0374EUR/kWh
TM110,00330,0367EUR/kWh
TM120,00260,0360EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja (gradovi Nova Gradiška i Novska te općine Cernik, Dragalić, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela, Gornji Bogićevci, Okučani, Lipovljani, Jasenovac, Donji Andrijevci, Garčin)


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00940,00670,0425EUR/kWh
TM20,00940,0425EUR/kWh
TM30,00890,0420EUR/kWh
TM40,00850,0416EUR/kWh
TM50,00850,0416EUR/kWh
TM60,00800,0411EUR/kWh
TM70,00750,0406EUR/kWh
TM80,00700,0401EUR/kWh
TM90,00660,0397EUR/kWh
TM100,00560,0387EUR/kWh
TM110,00470,0378EUR/kWh
TM120,00380,0369EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb –
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00730,00670,0404EUR/kWh
TM20,00640,0395EUR/kWh
TM30,00540,0385EUR/kWh
TM40,00530,0384EUR/kWh
TM50,00510,0382EUR/kWh
TM60,00480,0379EUR/kWh
TM70,00440,0375EUR/kWh
TM80,00410,0372EUR/kWh
TM90,00350,0366EUR/kWh
TM100,00290,0360EUR/kWh
TM110,00220,0353EUR/kWh
TM120,00160,0347EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00420,00840,0390EUR/kWh
TM20,00420,0390EUR/kWh
TM30,00420,0390EUR/kWh
TM40,00370,0385EUR/kWh
TM50,00370,0385EUR/kWh
TM60,00350,0383EUR/kWh
TM70,00330,0381EUR/kWh
TM80,00310,0379EUR/kWh
TM90,00290,0377EUR/kWh
TM100,00250,0373EUR/kWh
TM110,00210,0369EUR/kWh
TM120,00170,0365EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00620,00630,0389EUR/kWh
TM20,00620,0389EUR/kWh
TM30,00490,0376EUR/kWh
TM40,00460,0373EUR/kWh
TM50,00430,0370EUR/kWh
TM60,00400,0367EUR/kWh
TM70,00370,0364EUR/kWh
TM80,00340,0361EUR/kWh
TM90,00250,0352EUR/kWh
TM100,00190,0346EUR/kWh
TM110,00120,0339EUR/kWh
TM120,00060,0333EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko, Novi Golubovec, Mihovljan, Bednja, Hum na Sutli, Krapinske Toplice)


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00420,00670,0373EUR/kWh
TM20,00420,0373EUR/kWh
TM30,00420,0373EUR/kWh
TM40,00370,0368EUR/kWh
TM50,00370,0368EUR/kWh
TM60,00350,0366EUR/kWh
TM70,00330,0364EUR/kWh
TM80,00310,0362EUR/kWh
TM90,00290,0360EUR/kWh
TM100,00250,0356EUR/kWh
TM110,00210,0352EUR/kWh
TM120,00170,0348EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00720,00660,0402EUR/kWh
TM20,00720,0402EUR/kWh
TM30,00580,0388EUR/kWh
TM40,00540,0384EUR/kWh
TM50,00510,0381EUR/kWh
TM60,00470,0377EUR/kWh
TM70,00440,0374EUR/kWh
TM80,00400,0370EUR/kWh
TM90,00290,0359EUR/kWh
TM100,00220,0352EUR/kWh
TM110,00140,0344EUR/kWh
TM120,00070,0337EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,01080,00710,0443EUR/kWh
TM20,00830,0418EUR/kWh
TM30,00790,0414EUR/kWh
TM40,00740,0409EUR/kWh
TM50,00700,0405EUR/kWh
TM60,00620,0397EUR/kWh
TM70,00500,0385EUR/kWh
TM80,00500,0385EUR/kWh
TM90,00460,0381EUR/kWh
TM100,00370,0372EUR/kWh
TM110,00290,0364EUR/kWh
TM120,00210,0356EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

PLINARA, d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, d.o.o., Pula


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,01320,00720,0468EUR/kWh
TM20,01200,0456EUR/kWh
TM30,01200,0456EUR/kWh
TM40,01140,0450EUR/kWh
TM50,01080,0444EUR/kWh
TM60,01020,0438EUR/kWh
TM70,00960,0432EUR/kWh
TM80,00900,0426EUR/kWh
TM90,00840,0420EUR/kWh
TM100,00720,0408EUR/kWh
TM110,00600,0396EUR/kWh
TM120,00480,0384EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00740,00720,0410EUR/kWh
TM20,00570,0393EUR/kWh
TM30,00550,0391EUR/kWh
TM40,00540,0390EUR/kWh
TM50,00510,0387EUR/kWh
TM60,00480,0384EUR/kWh
TM70,00450,0381EUR/kWh
TM80,00420,0378EUR/kWh
TM90,00280,0364EUR/kWh
TM100,00170,0353EUR/kWh
TM110,00140,0350EUR/kWh
TM120,00110,0347EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

TERMOPLIN d.d.

Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00480,00750,0387EUR/kWh
TM20,00480,0387EUR/kWh
TM30,00380,0377EUR/kWh
TM40,00360,0375EUR/kWh
TM50,00330,0372EUR/kWh
TM60,00310,0370EUR/kWh
TM70,00290,0368EUR/kWh
TM80,00260,0365EUR/kWh
TM90,00190,0358EUR/kWh
TM100,00140,0353EUR/kWh
TM110,00100,0349EUR/kWh
TM120,00050,0344EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Sirač, Končanica, Dežanovac)


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00420,00750,0381EUR/kWh
TM20,00420,0381EUR/kWh
TM30,00420,0381EUR/kWh
TM40,00370,0376EUR/kWh
TM50,00370,0376EUR/kWh
TM60,00350,0374EUR/kWh
TM70,00330,0372EUR/kWh
TM80,00310,0370EUR/kWh
TM90,00290,0368EUR/kWh
TM100,00250,0364EUR/kWh
TM110,00210,0360EUR/kWh
TM120,00170,0356EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00440,00750,0383EUR/kWh
TM20,00440,0383EUR/kWh
TM30,00390,0378EUR/kWh
TM40,00390,0378EUR/kWh
TM50,00350,0374EUR/kWh
TM60,00350,0374EUR/kWh
TM70,00330,0372EUR/kWh
TM80,00330,0372EUR/kWh
TM90,00310,0370EUR/kWh
TM100,00260,0365EUR/kWh
TM110,00220,0361EUR/kWh
TM120,00180,0357EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:

Zajamčeni opskrbljivač HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina


Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelTROŠAK NABAVE PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna
jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu plina
– za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts1TM10,02640,00380,00630,0365EUR/kWh
TM20,00380,0365EUR/kWh
TM30,00310,0358EUR/kWh
TM40,00290,0356EUR/kWh
TM50,00270,0354EUR/kWh
TM60,00250,0352EUR/kWh
TM70,00230,0350EUR/kWh
TM80,00210,0348EUR/kWh
TM90,00150,0342EUR/kWh
TM100,00120,0339EUR/kWh
TM110,00080,0335EUR/kWh
TM120,00040,0331EUR/kWh
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. travnja do
30. rujna 2024.
Ts2TM11,331,33EUR
TM21,331,33EUR
TM32,652,65EUR
TM43,983,98EUR
TM55,315,31EUR
TM67,967,96EUR
TM713,2713,27EUR
TM819,9119,91EUR
TM926,5426,54EUR
TM1039,8239,82EUR
TM1153,0953,09EUR
TM1266,3666,36EUR


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.