Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

NN 37/2024 (27.3.2024.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

586

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 – Odluka Ustavnog suda) ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOSTI DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (»Narodne novine«, broj 5/24) zaključenog 11. prosinca 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prerađivačke industrije područje C, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala, odjeljak 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira te odjeljak 31 Proizvodnja namještaja Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2024. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/24-01/02

Urbroj: 524-03-02-01/4-23-6

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.