Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2024. godini

NN 37/2024 (27.3.2024.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2024. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

589

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19., 30/23. i 14/24.), članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 5. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 36/23. i 30/24.), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2024. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2024. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 36/23. i 30/24.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovilaIndividualna kvota (kg)
1.HRV000001052100101-CT1.246
2.HRV000001684103152-VD1.900
3.HRV00000247112-CT760
4.HRV000000905155-CT1.212
5.HRV000001028156-CT1.105
6.HRV000016180179674-KŽ2.721
7.HRV000016892205-KŽ2.479
8.HRV000001409211112-VD1.740
9.HRV000002127215-KŽ3.209
10.ITA000019188244-KŽ6.157
11.HRV000016903251480-SO1.273
12.HRV000017295256076-KŽ5.851
13.HRV000001790341-CT1.434
14.HRV000001354563-VD1.788
15.HRV00000148156-TG3.571
16.HRV000016231576-DB4.456
17.HRV000016154999-VD1.482
18.HRV000001347KRALJICA MIRA1.582
19.HRV0000160031103-ŠB574
20.HRV000017530199-SR1.461

III.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na korištenje državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i/ili odmetom po olimpijskom principu s maksimalnom ulovnom količinom po plovilu do 200 kg ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFR broj plovilaRegistarska oznaka ili ime plovila
1.HRV0000010028-TP
2.HRV000001347KRALJICA MIRA
3.HRV000001354563-VD
4.HRV000001609700-VD
5.HRV000001900151-MU
6.HRV000002120212-TI
7.HRV000003570755-VD
8.HRV0000161491463-BG
9.HRV000016231576-DB
10.HRV000016903251480-SO
11.HRV000017080403-TI
12.HRV000017295256076-KŽ

IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana izdavanja Odobrenja kojima se ona autoriziraju za ribolov igluna.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/24-01/100

Urbroj: 525-12/718-24-1

Zagreb, 25. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.