Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Višeg službeničkog suda

NN 38/2024 (29.3.2024.), Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Višeg službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

615

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 114. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 155/23.), a u vezi s točkom IX. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 123/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

1. Razrješuje se SONJA BREŠKOVIĆ BALENT dužnosti predsjednice Višeg službeničkog suda.

2. Imenuje se JASNA SMILJANIĆ predsjednicom Višeg službeničkog suda.

Klasa: 080-02/24-03/16

Urbroj: 50301-15/07-24-02

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.