Rješenje o imenovanju lučkog kapetana – I. vrste Lučke kapetanije Sisak u Upravi sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

NN 39/2024 (3.4.2024.), Rješenje o imenovanju lučkog kapetana – I. vrste Lučke kapetanije Sisak u Upravi sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

685

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), članka 160. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 155/23.) i članka 22. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, broj 118/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU LUČKOG KAPETANA – I. VRSTE LUČKE KAPETANIJE SISAK U UPRAVI SIGURNOSTI PLOVIDBE U MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Imenuje se ŽELJKO KOZIĆ lučkim kapetanom – I. vrste Lučke kapetanije Sisak u Upravi sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na razdoblje od pet godina.

Klasa: UP/I 080-02/24-01/34
Urbroj: 50301-15/07-24-02
Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.