Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 39/2024 (3.4.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

714

Na osnovi članka 22. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. izvanrednoj sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23., 81/23., 108/23., 124/23., 135/23. – ispravak; 154/23., 14/24. i 28/24.) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. pod rednim brojevima mijenjaju se sljedeći podaci:

»
RBNove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u EUR bez PDV-aStopa PDV-aKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021
1277ba032424180901Početni komplet za kontinuirano mjerenje glukoze 368Dexcom, Inc.Medilab OnePočetni komplet za kontinuirano mjerenje glukoze, Dexcom, Inc.Početni komplet Dexcom One31,32141aNEkom11 x β1 x β1 x β83,3915%II bSSP, LJPočetni komplet sadrži jedan odašiljač i jedan senzor. Izdaje se jednokratno, samo za prvo uvođenje. U paket je uključen i uređaj za mjerenje glukoze u krvi.1
1277cc032535401904Odašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja 368Dexcom, Inc.Medilab OneOdašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja, Dexcom, Inc.Odašiljač Dexcom One31,32141aNEkom13 mj.3 mj.3 mj.41,6965%II bSSP, LJOdašiljač sadrži nezamjenjivu bateriju. Jamstveni rok 3 mjeseca. CE certifikat. Odašiljač je samostalan (standalone) i bluetooth tehnologijom povezuje se s aplikacijom pametnih uređaja ili dodatnim neobaveznim prijemnikom.. Aplikacija dostupna besplatno za preuzimanje.1
1277dc032535402004Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze 368Dexcom, Inc.Medilab OneSenzor za kontinuirano mjerenje glukoze, Dexcom, Inc.Senzor Dexcom One31,32141aNEkom93 mj.3 mj.3 mj.41,6965%II bSSP, LJSenzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini do 10 dana. Bez kalibracije. Senzor dolazi s pripadajućim aplikatorom i nosačem odašiljača. CE certifikat. Tromjesečni set sastoji se od:
- 9 senzora,
- 100 dijagnostičkih traka za očitavanje iz krvi i 100 lanceta. U godini ostvarivanja prava na početni komplet za kontinuirano mjerenje glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na 35 senzora, jer je 1 senzor sadržan u početnom kompletu, sveukupno 36 senzora godišnje.
1
1277de032536402001Prijemnik za kontinuirano mjerenje glukoze 368Dexcom, Inc.Medilab OnePrijemnik za kontinuirano mjerenje glukoze, Dexcom, Inc.Prijemnik Dexcom One31,32141aNEkom11 g1 g1 g42,7505%II bSSP, LJPrijemnik je neobavezan, sadrži punjivu bateriju. Jamstveni rok 1 godina. CE certifikat. Prijemnik se povezuje s odašiljačem za kontinuirano mjerenje glukoze. U slučaju povezivanja odašiljača Dexcom One s aplikacijom na pametnom uređaju prijemnik nije potreban.1
».

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/77
Urbroj: 338-01-01-24-01
Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.