Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara

NN 40/2024 (5.4.2024.), Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara

Ministarstvo unutarnjih poslova

722

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (»Narodne novine«, broj: 161/04 i 87/08), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA – TEHNIČARA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara – tehničara, iznos novčane naknade predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva te njihovim zamjenicima.

II.

Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara – tehničara iznosi 63,70 eura po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za zaštitara – tehničara iznosi 28,67 eura po pristupniku.

III.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 1. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u bruto iznosu:

– predsjedniku ispitnog povjerenstva – 12,74 eura

– članu ispitnog povjerenstva – 10,62 eura

– tajniku ispitnog povjerenstva – 5,31 eura.

IV.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 2. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u bruto iznosu:

– predsjedniku ispitnog povjerenstva – 6,37 eura

– članu ispitnog povjerenstva – 5,31 eura

– tajniku ispitnog povjerenstva – 2,66 eura.

V.

Naknade troškova provedbe stručnog ispita iz točke II. uplaćuju se na račun Državne riznice, IBAN broj: HR1210010051863000160, model: HR63 s pozivom na broj: 7005-713-22713.

VI.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (»Narodne novine« br. 33/05).

VII.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/163
Urbroj: 511-01-152-24-9
Zagreb, 22. ožujka 2024.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.