Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara

NN 40/2024 (5.4.2024.), Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

723

Na temelju članka 26. stavaka 2. i 3. Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine« broj 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA I ČUVARA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara, iznos naknade za rad u ispitnom povjerenstvu, kao i iznos naknade Ministarstvu unutarnjih poslova za materijalne troškove provedbe stručnog ispita.

II.

Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara iznosi 87,06 eura po pristupniku.

Naknada za provedbu stručnog ispita za čuvara iznosi 61,58 eura po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za zaštitara iznosi 40,88 eura po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za čuvara iznosi 30,26 eura po pristupniku.

Naknada za ponovno polaganje teoretskog dijela stručnog ispita za zaštitara iznosi 61,58 eura po pristupniku.

Naknada za ponovno polaganje praktičnog dijela stručnog ispita za zaštitara iznosi 25,48 eura po pristupniku.

III.

Naknade troškova provedbe stručnog ispita iz točke II. ovog Rješenja uplaćuju se na račun Državne riznice, IBAN broj: HR1210010051863000160, model: HR63 s pozivom na broj: 7005-RKP-PU-21849 za zaštitara, odnosno 7005-RKP-PU-22489 za čuvara.

IV.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavaka 1. i 2. ovoga Rješenja predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u bruto iznosu:

– predsjedniku ispitnog povjerenstva – 12,74 eura

– članu ispitnog povjerenstva – 10,62 eura

– tajniku ispitnog povjerenstva – 5,31 eura

– Ministarstvu unutarnjih poslova, redovni ispit za zaštitara – 15,91 eura

– Ministarstvu unutarnjih poslova, redovni ispit za čuvara – 11,67 eura.

V.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 3. i 4. ovoga Rješenja predsjedniku, članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u bruto iznosu:

– predsjedniku ispitnog povjerenstva – 6,37 eura

– članu ispitnog povjerenstva – 5,31 eura

– tajniku ispitnog povjerenstva – 2,66 eura

– Ministarstvu unutarnjih poslova, popravni ispit za zaštitara i čuvara – 5,30 eura.

VI.

Naknada za provedbu stručnog ispita iz točke II. stavka 5. ovoga Rješenja predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima te za Ministarstvo unutarnjih poslova određuje se prema točki IV. ovoga Rješenja kao za stručni ispit za čuvara.

VII.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 6. ovoga Rješenja predsjedniku, članovima – ispitivačima praktičnog dijela ispita i tajniku Ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u bruto iznosu:

– predsjedniku ispitnog povjerenstva – 6,60 eura

– članu ispitnog povjerenstva – 5,30 eura

– tajniku ispitnog povjerenstva – 2,60 eura

– Ministarstvu unutarnjih poslova – 5,68 eura.

VIII.

Naknada za provedbu stručnog ispita za osobu koja ima dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite – čuvara, a podnijela je zahtjev za polaganje stručnog ispita za zaštitara iznosi 40,88 eura.

Naknada za predsjednika, članove i tajnika Ispitnog povjerenstva te za Ministarstvo unutarnjih poslova određuje se prema točki V. ovoga Rješenja.

IX.

Podnositelj zahtjeva dužan je uplatnicu o uplaćenom iznosu naknadno priložiti zahtjevu za polaganje stručnog ispita.

X.

Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara i čuvara (»Narodne novine« br. 155/04, 56/05 i 155/22).

XI.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/162

Urbroj: 511-01-152-24-8

Zagreb, 22. ožujka 2024.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.