Odluka o izdavanju zlatne i srebrne numizmatičke kovanice »150. obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić«

NN 46/2024 (19.4.2024.), Odluka o izdavanju zlatne i srebrne numizmatičke kovanice »150. obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić«

Hrvatska narodna banka

794

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), a u vezi s člankom 33. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) te člankom 2. stavkom 1. i člankom 5. Uredbe br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 651/2012), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 16. travnja 2024. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU ZLATNE I SREBRNE NUMIZMATIČKE KOVANICE »150. OBLJETNICA ROĐENJA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje zlatnu i srebrnu numizmatičku kovanicu u povodu obilježavanja 150. obljetnice rođenja Ivane ­Brlić-Mažuranić (1874. – 2024.), proslavljene spisateljice za djecu koja je svojim djelima iznimno obogatila hrvatsku književnost. Djela Ivane Brlić-Mažuranić prevođena su na mnoge svjetske jezike te je dva puta predložena za Nobelovu nagradu.

Članak 2.

(1) Zlatna numizmatička kovanica iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: zlatna numizmatička kovanica) izdaje se u apoenu od 100 eura, a srebrna numizmatička kovanica iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: srebrna numizmatička kovanica) izdaje se u apoenu od 4 eura.

(2) Zlatna i srebrna numizmatička kovanica izdaju se u količinama u skladu s Odlukom (EU) 2023/2684 Europske središnje banke od 21. studenoga 2023. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2024. (ESB/2023/28), i to:

1. zlatna numizmatička kovanica od 100 eura izdaje se u količini ne većoj od 150 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 15.000,00 eura

2. srebrna numizmatička kovanica od 4 eura izdaje se u količini ne većoj od 1.500 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 6.000,00 eura.

(3) Zlatna numizmatička kovanica izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja polirane ploče. Zlatna numizmatička kovanica od 100 eura ima masu od 31,103 grama s mogućim odstupanjem od +0,30 grama i promjer od 32 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,20 milimetara.

(4) Srebrna numizmatička kovanica izrađuje se od srebra stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja polirane ploče. Srebrna numizmatička kovanica od 4 eura ima masu od 31,103 grama s mogućim odstupanjem od +0,30 grama i promjer od 38,61 milimetra s mogućim odstupanjem od ±0,20 milimetara.

Članak 3.

(1) Na licu zlatne i srebrne numizmatičke kovanice prikaz je osnovnog motiva portreta spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić, predstavljenog u poluokretu. S lijeve i desne strane osnovnog motiva, kružno, uz rub numizmatičke kovanice ispisan je tekst »IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ«. Desno od osnovnog motiva prikaz je godina »1874.« i »2024.«, koje simboliziraju 150. obljetnicu rođenja spisateljice, a prikazana godina »2024.« ujedno je i godina izdanja kovanice.

(2) Na naličju zlatne i srebrne numizmatičke kovanice prikaz je motiva simboličkog prizora iz svijeta bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Šuma je simbolizirana velikim stablom pod kojim je mitski lik iz njezinih »Priča iz davnine«. S lijeve i desne strane osnovnog motiva polukružno uz rub numizmatičke kovanice ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«. Desno od velikog stabla nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »100« ili »4«, ispod koje je naziv novčane jedinice »EURO«.

Članak 4.

Obodi su zlatne i srebrne numizmatičke kovanice nazubljeni.

Članak 5.

Autor je likovnog rješenja zlatne i srebrne numizmatičke kovanice akademski kipar Kuzma Kovačić.

Članak 6.

Zlatna i srebrna numizmatička kovanica iz članka 1. ove Odluke puštaju se u prodaju 22. travnja 2024.

Članak 7.

Prodaju zlatne i srebrne numizmatičke kovanice, koja obuhvaća i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavcima 2. i 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnih zlatnih i srebrnih kovanica, numizmatičkih kovanica i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 15/2023.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br.: 478-2782-090/04-24/SŠ
Zagreb, 16. travnja 2024.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenica guvernera
Sandra Švaljek, v. r.