Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

NN 49/2024 (26.4.2024.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

839

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022, 64/2023 – Odluka Ustavnog suda), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva sklopljenoga 12. ožujka 2024. i objavljenoga u »Narodnim novinama« broj 39/2024, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2024. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/24-01/12
Urbroj: 524-03-02-01/1-24-5
Zagreb, 23. travnja 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.