Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 51/2024 (30.4.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

873

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23., 37/23., 50/23. ispravak, 58/23., 131/23., 134/23. i 25/24.) Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.50.826,8117.057,9123.881,073.070,423.070,4297.906,63852,90852,90852,90100.465,32
Opća/obiteljska medicina dr. med.45.827,2514.785,5620.699,792.661,402.661,4086.635,40739,28739,28739,2888.853,23

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 61. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Djelatnost opće/obiteljske medicinedobna skupinadr. med. spec.dr. med.
0 – 717,9716,03
7 – 186,825,91
18 – 458,887,70
45 – 6512,0110,41
>6515,2313,20

«.

Članak 3.

U članku 63. stavku 6. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.

Članak 4.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita predškolske djece51.376,8019.521,5521.473,712.254,743.074,6497.701,44976,08976,08976,08100.629,68

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 68. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Zdravstvena zaštita predškolske djecedobna skupinadr. med. spec.
0 – 720,55
7 – 147,79

«.

Članak 6.

U članku 70. stavku 6. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.

Članak 7.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena51.668,9717.556,3322.472,103.002,133.002,1397.701,67877,82877,82877,82100.335,12

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 75. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Zdravstvena zaštita ženadobna skupinadr. med. spec.
>122,93

«.

Članak 9.

U članku 77. stavku 6. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.

Članak 10.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)46.669,2813.337,6022.007,042.650,852.650,8587.315,60666,88666,88666,8889.316,24

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 82. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)dobna skupinadr. med. dent.
0 – 33,25
3 – 187,62
>187,02

«.

Članak 12.

U članku 84. stavku 7. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.

Članak 13.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u eurima
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
12345
– žene7,537,77292.666,28302.561,85
– muškarci6,877,11

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aDjelatnostOpisCijena u eurima
1.LAB01C-reaktivni protein (CRP)Laboratorijska dijagnostikaNe zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)3,87
2.LAB02Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg.O24, R73)8,41
3.LAB03TSH (Tireotropni hormon)*Laboratorijska dijagnostika 
5,07
4.LAB04PSA (Prostata specifični antigen)*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za osobe muškog spola10,14
5.LAB05Omjer albumin/kreatinin*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg, E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti (MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0)7,08
6.LAB06Ukupni kolesterolLaboratorijska dijagnostikaPretragu naručuje specijalista školske medicine ugovoren u djelatnosti preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u sklopu sistematskog pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole.5,36

* Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije«.

Članak 14.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
u eurima
1.NJE01Zdravstvena njega3012,15
2.NJE02Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6020,27
3.NJE03Opsežna zdravstvena njega9028,37
4.NJE04Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti12036,46
5.NJE05Primjena klizme-12,40
6.NJE06Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja-12,15
7.NJE07Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja-20,27
8.NJE08Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-12,15

«.

U stavku 2. brojka: »31.816,46« zamjenjuje se brojkom: »33.407,80«.

Članak 15.

U članku 91. stavku 2. brojka: »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.

Članak 16.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima u eurimaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.163.995,850,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.150.664,630,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.88.770,410,23 eura po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.77.709,66 
1 dr. med.104.656,23 
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.143.030,20 
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.211.397,76 
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.142.406,770,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.109.269,40 
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije140.447,60** 

* Plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** Plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«.

U stavku 3. brojka »7,30« zamjenjuje se brojkom: »7,70«.

Članak 17.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i
provedbe posebnog dežurstva
u eurima
Cijena sata rada u posebnom dežurstvu u eurima
drms/mtukupno
subota9.240,0041,0919,1560,24
nedjelja43,4320,2563,68
blagdan70,4332,83103,27

«.

Članak 18.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima
(u eurima)
Putni trošak
Sanitetski prijevoz2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar119.038,650,23 eura po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)

«.

Članak 19.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEGODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA
u eurima*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita7,00 
35.683,11 
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 
3,21 
128.330,53
2.1.Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) 
 
 
63.023,36
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata 
 
 
 
3.1. – učenici osnovnih škola29,8133,3789.436,61100.121,59
3.2. – učenici srednjih škola22,3625,03
3.3. – studenti14,9116,69
4.Javno zdravstvo 
 
 
96.111,59
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 
 
 
129.251,48
6.Zdravstvena ekologija 
 
 
96.778,35

* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** Sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«.

Članak 20.

Tablica iz članka 95. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteBod (euro)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika1,16

«.

Članak 21.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
u eurima
1.Mobilni palijativni tim110.571,41
2.Koordinator za palijativnu skrb45.275,29

«.

Članak 22.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa FT017 i FT027 mijenjaju se i glase:

»

FT017Fizikalna terapija u kući u trajanju od prosječno 45 minutaUključuje sve fizikalno-terapijske procedure prema popisu postupaka u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući koje je indicirao dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 45 min. Cijena uključuje dolazak u kuću osigurane osobe. 
1,88
FT027Fizikalna terapija u kući – neurorazvojni tretmanPrimjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. U prosječnom trajanju rada s osiguranom osobom u kući od 60 min. Cijena uključuje dolazak u kuću osigurane osobe. 
2,30

«.

U stavku 4. brojka: »10,20«. zamjenjuje se brojkom: »10,40«.

Članak 23.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

ŠifraNazivCijena* (EUR)
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom39,72
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**71,81
NPP04Ginekološki probir***10,10
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou10,55
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **273,21
NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece24,12
NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća10,43
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća4,04
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem99,07
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća15,93

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu.

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova.

*** Uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.«.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/81
Urbroj: 338-01-01-24-01
Zagreb, 25. travnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.