Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – sedme izmjene i dopune

NN 64/2024 (29.5.2024.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – sedme izmjene i dopune

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1134

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022, 64/2023 – Odluka Ustavnog suda) ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
(od 25. rujna 2015. godine) –
sedme izmjene i dopune

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – sedme izmjene i dopune, zaključenog 20. veljače 2024. i objavljenog u »Narodnim novinama« broj 29/2024 i 35/2024 – Ispravak, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2024. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/24-01/07
Urbroj: 524-03-02-01/1-24-11
Zagreb, 6. svibnja 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.