Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 69/2024 (7.6.2024.), Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1167

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2024. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora biraju se:

za predsjednika:

NIKOLA GRMOJA

za potpredsjednika:

NIKOLA MAŽAR

za članove:

ANTE BABIĆ

MAGDALENA KOMES

DANIJELA BLAŽANOVIĆ

IVAN MALENICA

MAKSIMILIJAN ŠIMRAK

ŽELJKO LACKOVIĆ

DALIJA OREŠKOVIĆ

URŠA RAUKAR-GAMULIN

TONČI RESTOVIĆ

MIŠEL JAKŠIĆ

VIKTORIJA KNEŽEVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/24-03/11

Zagreb, 24. svibnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.