Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

NN 69/2024 (7.6.2024.), Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1169

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 24. svibnja 2024. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora biraju se:

za predsjednicu:

dr. sc. IVANA KEKIN

za potpredsjednika:

dr. sc. MISLAV HERMAN

za članove:

LJUBICA JEMBRIH

ŽELJKO GLAVIĆ

NIKOLINA BARADIĆ

DARKO KLASIĆ

LJUBICA LUKAČIĆ

STEPHEN NIKOLA BARTULICA

BRANKO KOLARIĆ

MIŠO KRSTIČEVIĆ

ŽELJKO JOVANOVIĆ

BOŽO PETROV

IVICA BAKSA.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/24-03/18

Zagreb, 24. svibnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.